Będzie nowelizacja rozporządzenia ws. obowiązkowych szczepień. Projekt w wykazie prac legislacyjnych rządu

Autor: oprac. MCD • Źródło: Rynek Zdrowia, gov.pl02 lipca 2022 17:00

W wykazie prac legislacyjnych rządu opublikowano projekt nowelizacji rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wykazu rodzajów czynności zawodowych oraz zalecanych szczepień ochronnych wymaganych u pracowników, funkcjonariuszy, żołnierzy lub podwładnych podejmujących pracę, zatrudnionych lub wyznaczonych do wykonywania tych czynności.

Będzie nowelizacja rozporządzenia ws. obowiązkowych szczepień. Projekt w wykazie prac legislacyjnych rządu
Rząd zajmie się nowelizacją rozporządzenia w sprawie zalecanych szczepień ochronnych Fot. AdobeStock
 • Rząd planuje znowelizować rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wykazu rodzajów czynności zawodowych oraz zalecanych szczepień ochronnych wymaganych u pracowników, funkcjonariuszy, żołnierzy
 • Nowelizacja ma dostosować do obecnego stanu prawnego przepisy załącznika do rozporządzenia z dnia 3 stycznia 2012 r.
 • Projekt rozporządzenia ma zostać przyjęty przez Radę Ministrów w trzecim kwartale roku

Rząd zajmie się nowelizacją rozporządzenia w sprawie szczepień ochronnych

W wykazie prac legislacyjnych rządu znalazł się projekt nowelizacji rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wykazu rodzajów czynności zawodowych oraz zalecanych szczepień ochronnych wymaganych u pracowników, funkcjonariuszy, żołnierzy lub podwładnych podejmujących pracę, zatrudnionych lub wyznaczonych do wykonywania tych czynności.

Nowelizacja ma dostosować do obecnego stanu prawnego przepisy załącznika do rozporządzenia z dnia 3 stycznia 2012 roku i wynika z wprowadzonej reformy w administracji finansów publicznych polegającej na zniesieniu Służby Celnej i utworzeniu z dniem 1 marca 2017 r. Krajowej Administracji Skarbowej na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2016 roku – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej.

Na czym będzie polegać zmiana? W załączniku do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 stycznia 2012 roku w tabeli w kolumnie: „Rodzaje czynności zawodowych” w lp. 11 proponuje się zamienić wyrazy „Szefa Służby Celnej” wyrazami „jednostkach organizacyjnych Krajowej Administracji Skarbowej podległych Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej”.

Po wprowadzeniu zmiany cały zapis w kolumnie będzie brzmiał: czynności podejmowane w trakcie pełnienia służby lub wykonywania pracy w urzędach, jednostkach podległych i nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej, ministra właściwego do spraw wewnętrznych, ministra właściwego do spraw zagranicznych, Ministra Sprawiedliwości oraz jednostkach organizacyjnych Krajowej Administracji Skarbowej podległych Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej, przy wykonywaniu których osoby je wykonujące są narażone na działanie biologicznego czynnika chorobotwórczego mogącego wywołać chorobę zakaźną, a podanie szczepionki przeciw tej chorobie zakaźnej powoduje. 

Dla osób podejmujących wskazane wyżej czynności zaleca się, przypomnijmy, szczepienia przeciw:

 • tężcowi,
 • błonicy,
 • durowi brzusznemu,
 • wściekliźnie,
 • wirusowemu zapaleniu wątroby typu B,
 • wirusowemu zapaleniu wątroby typu A,
 • kleszczowemu zapaleniu mózgu,
 • japońskiemu zapaleniu mózgu,
 • zakażeniom wywoływanym przez Neisseria meningitidis,
 • odrze,
 • śwince,
 • różyczce,
 • ospie wietrznej,
 • poliomyelitis,
 • grypie,
 • żółtej gorączce,
 • zakażeniom wywołanym przez Streptococcus pneumoniae,
 • wąglikowi,
 • cholerze,
 • ospie prawdziwej,
 • jadowi kiełbasianemu – prowadzi się u osób narażonych na działanie takiego biologicznego czynnika chorobotwórczego, który może wywołać
  chorobę zakaźną.Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum