• PARTNER SERWISUpartner serwisu

PTR krytycznie o projekcie dokumentu "Polityka Lekowa Państwa 2018 - 2022"

Autor: PTR/Rynek Zdrowia • • 27 lipca 2018 12:33

W opinii Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego, dokument opisujący Politykę Lekową Państwa powinien zawierać jako jeden z priorytetów leczenie "chorób reumatycznych rozwijających się na podłożu zapalnym i autoimmunizacyjnym". Wobec celu jaki stawia sobie MZ w dokumencie, brak uwzględnienia jako priorytetu zdrowotnego chorób reumatycznych jest niezrozumiały - pisze zarząd PTR, konsultując dokument.

PTR krytycznie o projekcie dokumentu "Polityka Lekowa Państwa 2018 - 2022"
PTR: Zachowując obecny kształt dokumentu Minister Zdrowia godzi się na brak prowadzenia aktywnej polityki lekowej państwa wobec pacjentów z chorobami reumatycznymi zmierzającej do ograniczania niepełnosprawności. Fot. archiwum (zdj. ilustracyjne)

Jak zauważa Polskie Towarzystwo Reumatologiczne, wg założeń do dokumentu "Polityka Lekowa Państwa 2018 - 2022"następuje w oparciu o dowody naukowe i wiarygodne dane dotyczące w szczególności: umieralności, śmiertelności, chorobowości, zapadalności, czynników ryzyka, skuteczności, bezpieczeństwa, jakości i kosztowej efektywność leków, demografii, produktywności, niezdolności do pracy, niepełnosprawności, kosztów, wskaźników mikro- i makroekonomicznych.

Leczenie farmakologiczne takich chorób jak reumatoidalne zapalenie stawów, łuszczycowe zapalenie stawów, zesztywniające zapalenie stawów, młodzieńcze idiopatyczne zapalenie stawów, układowe zapalenia naczyń oraz inne układowe choroby tkanki łącznej pozwala na ograniczenie kosztów bezpośrednich i pośrednich tych schorzeń, a przez to staje się inwestycją, a nie kosztem dla Państwa.

Choroby te w różny sposób stanowią także ważny czynnik ryzyka chorób układu sercowo-naczyniowego, w tym zawałów serca i udarów mózgu oraz powikłań ze strony układu oddechowego czy wreszcie rozwoju chorób nowotworowych, które to z kolei "wobec trendów epidemiologicznych i demograficznych oraz z uwagi na inne czynniki kształtujące zapotrzebowanie na świadczenia zdrowotne" Minister Zdrowia ustalił jako priorytety zdrowotne.

Skuteczne leczenie przeciwzapalne oraz immunosupresyjne za pomocą klasycznych leków modyfikujących przebieg choroby oraz za pomocą leków biologicznych zmniejsza u tych pacjentów ryzyko rozwoju m.in. chorób sercowo-naczyniowych oraz cukrzycy, która także jest jednym z priorytetów zdrowotnych Ministra Zdrowia.

Wobec celu jaki stawia sobie MZ w dokumencie, brak uwzględnienia jako priorytetu zdrowotnego chorób reumatycznych jest niezrozumiały. Tym bardziej, że jako jeden z priorytetów zdrowotnych Minister Zdrowia określił rehabilitację, która powinna stanowić ważne uzupełnienie właściwego leczenia farmakologicznego chorób reumatycznych - piszą w imieniu zarządu PTR, podpisani pod uwagami prof. Marek Brzosko, prezes Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego, konsultant krajowy w dziedzinie reumatologii i dr Marcin Stajszczyk, przewodniczący Komisji ds. Polityki
Zdrowotnej i Programów Lekowych Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego.

Zachowując obecny kształt dokumentu Minister Zdrowia godzi się na brak prowadzenia aktywnej polityki lekowej państwa wobec pacjentów z chorobami reumatycznymi zmierzającej do ograniczania niepełnosprawności. Jednocześnie pacjentom, u których brak skutecznego leczenia nie pozwala na zachowanie pełnej sprawności zapewnia rehabilitację, która być może nie byłaby potrzebna, gdyby dostęp do skutecznych terapii wspierany aktywną polityką lekową był zapewniony - czytamy w uwagach PTR.

Polskie Towarzystwo Reumatologiczne wyraża zaniepokojenie wobec propozycji "wypracowania zasad preskrypcji i finansowania leków biorównoważnych (substytucji) przez zespół ekspertów powołany przez Ministra Zdrowia".

Zasady preskrypcji i substytucji leków biologicznych i biorównoważnych w reumatologii opierają się na wynikach badań klinicznych, w których skuteczność i bezpieczeństwo leków biologicznych innowacyjnych i biorównoważnych została jednoznacznie potwierdzona, podobnie jak ich wzajemne zamiennictwo. Polskie Towarzystwo Reumatologiczne wyraża nadzieję, że propozycja zawarta w projekcie dokumentu nie ma służyć ograniczaniu dostępu pacjentów do leków biologicznych biorównoważnych, w tym produkowanych przez polski przemysł farmaceutyczny.

Polskie Towarzystwo Reumatologiczne stoi jednocześnie na stanowisku, że oszczędności uzyskiwane dzięki wprowadzaniu do refundacji kolejnych leków biologicznych biorównoważnych w danej dziedzinie medycyny powinny być przeznaczane na refundację kolejnych skutecznych innowacyjnych terapii w tych chorobach i dokument Polityka Lekowa Państwa powinien to wyraźnie regulować.

Polskie Towarzystwo Reumatologiczne zauważa, jako wartą do uwzględnienia uwagę do projektu dokumentu, przedstawioną we wspólnym stanowisku przez organizacje pacjenckie z całego kraju, a mianowicie "wprowadzenie możliwości płacenia przez pacjenta w szpitalu za lek nierefundowany lub refundowany w programie lekowym, do którego pacjent się nie kwalifikuje".

Pełna treść uwag - na stronie PTR

 

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum