• PARTNER SERWISUpartner serwisu
  • PARTNER SERWISUpartner serwisu
  • PARTNER SERWISUpartner serwisu

Pacjenci po raz pierwszy wezmą udział w pracach nad wytycznymi w onkologii. "Przykład z USA"

Autor: Iwona Bączek • Źródło: Rynek Zdrowia31 sierpnia 2022 18:00

Ważnym zadaniem w ramach Narodowej Strategii Onkologicznej jest opracowanie standardów postępowania diagnostyczno-terapeutycznego i organizacyjno-jakościowego w onkologii. Podeszliśmy do tego w sposób nowatorski. Bierzemy przykład z USA i po raz pierwszy włączamy w to działanie stowarzyszenia pacjenckie - mówi prof. Piotr Rutkowski.

Pacjenci po raz pierwszy wezmą udział w pracach nad wytycznymi w onkologii. "Przykład z USA"
Standardy onkologiczne będą wypracowane wraz z organizacjami pacjenckimi. Fot. Shutterstock
  • Narodowy Instytut Onkologii - Państwowy Instytut Badawczy rozpoczyna we współpracy z Fundacją Alliance for Innovation realizację projektu pod nazwą "One voice, One direction"
  • Jego celem jest zaangażowanie organizacji pacjenckich w tworzenie wytycznych, ich analizę i procedowanie. Projekt ma także służyć edukowaniu pacjentów w tym zakresie
  • Chcemy w podziale na grupy robocze, za zgodą Ministerstwa Zdrowia, w celu poprawy wdrażana Narodowej Strategii Onkologicznej wprowadzić i dostosować do polskich warunków wytyczne organizacji National Comprehensive Cancer Network  - zaznaczył prof.  Rutkowski
  • Tworzenie wytycznych zajmuje 1-2 lata, natomiast w tym modelu ich adaptacja trwa ok. trzy miesiące. Wytyczne te nie budzą kontrowersji - zostały opracowane przez najlepszych specjalistów na świecie - podkreślił
  • Do projektu dołącza również hematoonkologia. W ramach Instytutu Hematologii i Transfuzjologii rozpoczęliśmy już współpracę w ekspertami z NCCN. Niedługo zostanie podpisana umowa - dodała prof. Ewa Lech-Marańda

Jak mówił w środę podczas konferencji w Narodowym Instytucie Onkologii - Państwowym Instytucie Badawczym w Warszawie prof. Piotr Rutkowski z NIO-PIB, przewodniczący Polskiego Towarzystwa Onkologicznego oraz ministerialnego zespołu ds. Narodowej Strategii Onkologicznej (NSO), rusza projekt pod nazwą "One voice, One direction". Będzie on realizowany we współpracy z amerykańską fundacją Alliance for Innovation, a jego celem jest zaangażowanie organizacji pacjenckich w tworzenie wytycznych, ich analizę i procedowanie. Projekt ma także służyć edukowaniu pacjentów w tym zakresie.

"Bierzemy przykład w USA"

- W ramach NSO jednym z zadań jest opracowanie standardów postępowania diagnostyczno-terapeutycznego i organizacyjno-jakościowego w onkologii. Podeszliśmy do tego w sposób nowatorski. Bierzemy przykład z USA i po raz pierwszy włączamy w te działania stowarzyszenia pacjenckie - wskazywał prof. Rutkowski.

Dodał, że aby wytyczne były przejrzyste, muszą być po pierwsze tworzone przez wielospecjalistyczne zespoły, po drugie - obejmować organizacje pacjentów, które zajmują się danym typem choroby. W tym celu należy postawić na edukację stowarzyszeń pacjenckich.

- Wytyczne są ważne, ponieważ chodzi w nich o wyrównanie postępowania pomiędzy ośrodkami w różnych regionach, a w efekcie o to, aby każdy pacjent miał tę samą ścieżkę. Będzie to oczywiście współgrało z Krajową Siecią Onkologiczną - przypomniał prof. Rutkowski.

"Warto korzystać z tego, co wypracowali najlepsi"

Jak mówił profesor, ten wieloletni proces już się rozpoczął. Sformalizowana została umowa z National Comprehensive Cancer Network (NCCN) - wielospecjalistyczną organizacją z USA, zrzeszającą największe ośrodki onkologiczne.

- Od wielu lat tworzy ona modelowe wytyczne postępowania, z których korzysta większość onkologów na świecie. My jesteśmy pierwszym krajem, który wszedł w tę współpracę tak szeroko, wychodząc z założenia, że należy korzystać z tego, co wypracowali najlepsi. Chcemy, w podziale na grupy robocze, za zgodą Ministerstwa Zdrowia, w celu poprawy wdrażana NSO, wprowadzić i dostosować do polskich warunków wytyczne NCCN - zaznaczył ekspert.

- Część wytycznych została już opracowana i przekazana do MZ i Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, pozostałe powinny być gotowe do końca br. Warto dodać, że tworzenie wytycznych zajmuje 1-2 lata, natomiast w tym modelu ich adaptacja trwa ok. trzy miesiące. Dodatkowo wytyczne te nie budzą kontrowersji, ponieważ są zgodne z systemem AOTMiT i zostały opracowane przez najlepszych specjalistów na świecie - wyjaśniał prof. Rutkowski.

"Wytyczne muszą być zrozumiałe i elastyczne. Trzeba je też upowszechnić"

Jak przypomniał prof. Maciej Krzakowski, konsultant krajowy w dziedzinie onkologii klinicznej, wytyczne postępowania oparte na podstawach naukowych zaczęły być tworzone na początku lat 90. ub. wieku w Kanadzie. W Polsce zaczęto je przygotowywać w 1999 r.

- Najważniejszą potrzebą tworzenia wytycznych jest poprawa jakości i skuteczności postępowania, a dodatkowo ograniczenie stosowania metod o niższej skuteczności i występowania powikłań. Wytyczne powinny być tworzone na zasadach kompleksowości, z udziałem specjalistów z różnych dziedzin zaangażowanych w postępowanie w danych nowotworach, na bazie mocnych dowodów naukowych - mówił ekspert.

- Powinny być również zgodne z realiami prawnymi czy finansowymi w krajach, w których mają być wdrażane. Jest to również warunkiem adaptacji wytycznych amerykańskich do naszej sytuacji. Wytyczne powinny być też zrozumiałe i elastyczne - dotyczyć możliwie wielu sytuacji. Powinny być także w odpowiedni sposób upowszechniane wśród personelu medycznego i pacjentów - dodał prof. Krzakowski.

"Wybraliśmy racjonalne podejście"

Wyjaśnił, że samodzielne tworzenie wytycznych jest obecnie bardzo trudne ze względu na ogromną złożoność procedur diagnostycznych i terapeutycznych.

- Tworząc wytyczne w raku płuca, czy w czerniaku borykaliśmy się z ogromnymi problemami organizacyjnymi i było to główną przyczyną decyzji o przejściu na system adaptowania wytycznych NCCN. Uważam, że jest to racjonalne podejście, ponieważ chodzi tu głównie o uzgodnienie stanowisk specjalistów w różnych dziedzinach medycyny - argumentował konsultant krajowy.

- Dlaczego wytyczne NCCN? Proces ich tworzenia i aktualizowania ma tam miejsce w kilkudziesięciu panelach, przy czym w każdym z nich uczestniczy kilkudziesięciu ekspertów. W sumie pracuje nad tym grono ok. 1,6 tys. osób - wyjaśnił prof. Krzakowski.

Dodał, że wytyczne zmieniają się bardzo często, dlatego ich aktualizacja powinna być procesem stałym.

"Hematoonkologia dołącza do projektu"

Z kolei prof. Ewa Lech-Marańda, dyrektor Instytutu Hematologii i Transfuzjologii (IHiT)w Warszawie, konsultant krajowa w dziedzinie hematologii poinformowała, że do projektu dołącza również hematoonkologia.

- W ramach IHiT rozpoczęliśmy już współpracę w ekspertami z NCCN. Niedługo zostanie podpisana umowa w tej sprawie. To pozwoli nam wejść w proces, w który już weszła onkologia i rozpocząć adaptację wytycznych w ramach pilotażu. Chcemy rozpocząć od nowotworów układu chłonnego, w pierwszej kolejności od chłoniaka rozlanego z dużych komórek B, a następnie chłoniaka z komórek płaszcza, grudkowego, Burkitta i chłoniaków strefy brzeżnej - wymieniała konsultant krajowa.

- Wiążemy z tym ogromne nadzieje, bo chodzi nie tylko o zapewnienie wysokiej jakości i transparentności tych wytycznych, ale także o wprowadzenie nowej jakości wytycznych w Polsce i ich upowszechnienie. To oznacza, że każdy pacjent w każdym ośrodku w Polsce będzie mógł być tak samo leczony - mówiła prof. Ewa Lech-Marańda.

- Jeśli natomiast chodzi o współpracę z organizacjami pacjenckimi, w ciągu najbliższych miesięcy rozpoczną się warsztaty edukacyjne dla stowarzyszeń i grup wsparcia pacjentów. Ich celem będzie wypracowanie wzorca współpracy pomiędzy pacjentami a ekspertami klinicznymi w zakresie diagnostyki i leczenia nowotworów. Warsztaty będą prowadzone przez ekspertów NCCN - dodała.
Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum