Hematoonkologia: nowoczesne terapie dla pacjentów. Kolejne leki na liście refundacyjnej

Autor: oprac. KK • Źródło: Mat. prasowe, Rynek Zdrowia17 sierpnia 2022 16:30

Stowarzyszenie Hematoonkologiczni w informacji prasowej podaje, że projekt wrześniowej listy refundacyjnej zakłada nowoczesne terapie dla pacjentów z ostrą białaczką szpikową.

Hematoonkologia: nowoczesne terapie dla pacjentów. Kolejne leki na liście refundacyjnej
Pacjenci cierpiący na białaczkę szpikową mogą liczyć na nowe terapie. Fot. AdobeStock
  • Jak podkreśla Stowarzyszenie Hematoonkologiczni, pacjenci z ostrą białaczką szpikową dostaną dostęp do leczenia gilterytynibem w monoterapii w drugiej linii leczenia opornej lub nawrotowej postaci tej choroby
  • Z kolei pacjenci nowozdiagnozowani do leczenia dwoma nowymi schematami terapii: wenetoklaksu w skojarzeniu z lekiem hipometylującym oraz gemtuzumabu ozogamycyny w skojarzeniu ze standardową chemioterapią
  • Na kolejne nowoczesne terapie lecznicze czekają chorzy z przewlekłą białaczką limfocytową

Przełom w walce z ostrą białaczką szpikową

Jak podkreśla Stowarzyszenie Hematoonkologiczni, do niedawna pacjenci z ostrą białaczką szpikową mieli dostęp do jednej nowoczesnej terapii. Refundacja midostauryny w maju 2021 roku zabezpieczyła potrzeby jedynie 25-30 proc. pacjentów z tą postacią choroby, u których występowała mutacja genu FLT3.

Pacjenci z tzw. wtórną białaczką, po przeszczepieniu czekali na gilterytynib, którego zastosowanie poprawia rokowania dając wyższy odsetek całkowitych remisji i dłuższe całkowite przeżycie.

Na nowoczesną terapię czekali również starsi pacjenci, nie kwalifikujący się do intensywnego leczenia, dla których jedyną opcją terapeutyczną było zastosowanie wenetoklaksu w skojarzeniu z lekiem hipometylującym.

Wyczekiwana była również refundacja gemtuzumabu ozogamycyny, który dodany do chemioterapii w podgrupie chorych o korzystnym rokowaniu zwiększa szansę na wyleczenie. Na szczęście wszystkie te grupy właśnie zostały zabezpieczone przed resort zdrowia, bo leki znalazły się w projekcie najnowszej listy refundacynej.

– Ogromnie cieszymy się z tego, że pacjenci z ostrą białaczką szpikową będą mieli dostęp do nowoczesnych terapii. To z pewnością wpłynie na jakość i długość ich życia. Widzimy, że Ministerstwo Zdrowia realizuje krok po kroku plan rozszerzania listy dostępnych dla pacjentów terapii w hematoonkologii. Bardzo za to dziękujemy. Mamy nadzieję, że kolejne decyzje refundacyjne będą pozytywne dla pacjentów z przewlekłą białaczką limfocytową – zwłaszcza tych, u których występują złe czynniki rokownicze – powiedziała Katarzyna Lisowska, przedstawicielka Stowarzyszenia Hematoonkologiczni.

Jeszcze jedna grupa pacjentów czeka

Grupa pacjentów, którzy z niecierpliwością czekają na dostęp do nowoczesnego leczenia, to chorzy z przewlekłą białaczką limfocytową, u których występuje mutacja TP53, delecja 17p i niezmutowany status genów IGVH.

Zmiany cytogenetyczne w komórkach nowotworowych sprawiają, że przebieg choroby może być bardzo agresywny i dynamiczny. Tacy chorzy wymagają celowanego leczenia, które nie jest obecnie dla nich dostępne. Rozwiązaniem dla nich jest zastosowanie inhibitorów kinazy Brutona już w 1. linii leczenia - czytamy w informacji prasowej.

– Mamy nadzieję, że kolejnym krokiem resortu zdrowia będzie refundacja inhibitorów kinazy Brutona – akalabrutynibu i ibrutynibu, na które czekają pacjenci z przewlekłą białaczką limfocytową. Wśród nich jest grupa, u których przebieg choroby, pomimo przewlekłości w nazwie, może być bardzo dynamiczny i agresywny ze względu na obecność mutacji w genach. Dla nich czas ma ogromne znaczenie i ważne, aby już w 1. linii leczenia otrzymywali nowoczesne terapie, które w tej chwili nie są dostępne – dodała Katarzyna Lisowska.

To jedyne leki, których brakuje, aby w pełni zrealizować listę priorytetów refundacyjnych na rok 2021. Lista ta została stworzona przez ekspertów medycznych – konsultanta krajowego, konsultantów wojewódzkich i szefów klinik hematoonkologicznych.

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum