Poznań: polski instytut koordynatorem europejskiego projektu dotyczącego hematoonkologii

Autor: MAK/Rynek Zdrowia • • 20 stycznia 2021 20:08

Instytut Genetyki Człowieka Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu wraz z międzynarodowym konsorcjum rozpoczęło realizację europejskiego projektu Next Level, mającego na celu budowanie doskonałości naukowej w dziedzinie hematoonkologii - informuje nas poznański Instytut PAN.

Poznań: polski instytut koordynatorem europejskiego projektu dotyczącego hematoonkologii
Fot. Adobe Stock. Data Dodania: 16 grudnia 2022

Szczegółowe cele tego projektu to, między innymi: transfer wiedzy, wymiana dobrych praktyk, innowacje, rozwój zasobów ludzkich (zwłaszcza początkujących naukowców) oraz osiąganie wyników badań w polskiej hematoonkologii na poziomie europejskim.

W skład konsorcjum wchodzą: Instytut Genetyki Człowieka Polskiej Akademii Nauk (koordynator projektu), Uniwersytet w Gandawie (Belgia), Uniwersytet Medycznego w Groningen (Holandia) oraz Uniwersytet w Ulm (Niemcy). Realizacja projekt pt. „W drodze do doskonałości w odkrywaniu (epi)genetycznego krajobrazu nowotworów hematologicznych - Next Level” rozpoczęła się oficjalnie 19 stycznia br.

- To pierwszy projekt naukowy o tak szerokiej międzynarodowej skali, w którym nasz instytut jest koordynatorem, z czego jesteśmy bardzo dumni. Nasi konsorcjanci to europejska czołówka ośrodków naukowych w dziedzinie hematoonkologii w Europie - mówi prof. Michał Witt, dyrektor Instytutu Genetyki Człowieka PAN w Poznaniu.

- Liczymy na to, iż efektem naszych działań po trzech latach realizacji projektu będzie zacieśnienie współpracy między naszymi instytucjami oraz możliwość tworzenia ogólnoświatowych konsorcjów - dodaje prof. Witt.

Projekt jest realizowany w ramach szerszego programu „Upowszechnianie doskonałości i poszerzanie uczestnictwa - Twinning Action, Horyzont 2020”. Szczególnym wyzwaniem tego programu jest wzmocnienie działań w zakresie tworzenia sieci kontaktów między instytucjami badawczymi krajów poszerzających działalność (Polska) a wiodącymi na arenie międzynarodowej ich odpowiednikami na w Unii Europejskiej.

- To, co jest ważne w projektach typu Twinning to fakt, że nie są to projekty bezpośrednio nacelowane na badania naukowe. Nie ma tu budżetu naukowego i planu badań, jak w przypadku grantów typowo naukowych. Celem tych projektów jest zwiększenie możliwości naukowych i technologicznych instytucji z tzw. nowych państw Unii, nie tak jeszcze rozwiniętych, jak nasi zachodnioeuropejscy partnerzy - tłumaczy prof. Maciej Giefing, kierownik Zakładu Genetyki Nowotworów Instytutu Genetyki Człowieka PAN w Poznaniu.

Wskazana w projekcie Next Level obszar - „nowotwory hematologiczne” -dotyczy różnych postaci białaczek i chłoniaków. Nowotwory te stanowią poważny problem medyczny na całym świecie i stanowią około 10% nowych przypadków raka zdiagnozowanych w krajach rozwiniętych.

- Niepokojące jest to, że ponad 40% wszystkich nowotworów wieku dziecięcego to właśnie białaczki i chłoniaki. W ostatnich latach badania nowotworów hematologicznych dostarczyły dowodów na znaczenie komponentu epigenetycznego i złożonej interakcji między genetyką i epigenetyką w ich rozwoju - informuje Instytut Genetyki Człowieka PAN w Poznaniu.

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum