Łóżka hematologiczne obłożone w ponad 100 proc. "Trzeba odciążyć szpitale"

Autor: IB • Źródło: Rynek Zdrowia27 marca 2022 18:00

Według map potrzeb zdrowotnych hematologia jako jedyna dziedzina medycyny cechowała się w ostatnich latach wysokim wskaźnikiem obłożenia łóżek szpitalnych wynoszącym ponad 100 proc. Należy odciążyć te oddziały - mówił dr Jerzy Gryglewicz.

Łóżka hematologiczne obłożone w ponad 100 proc. "Trzeba odciążyć szpitale"
W hematologii obłożenie łóżek szpitalnych przekracza 100 proc. Fot. Shutterstock
  • Hematologia jest tą dziedziną medycyny, dla której przewiduje się rozwój, a nie działania restrukturyzacyjne w zakresie zasobów - mówi dr Jerzy Gryglewicz
  • Według map potrzeb zdrowotnych hematologia jako jedyna dziedzina medycyny cechowała się w ostatnich latach wysokim wskaźnikiem obłożenia łóżek szpitalnych wynoszącym ponad 100 proc. - wskazuje
  • Taki wskaźnik sugerował, że w celu zaspokojenia potrzeb pacjentów hematologicznych związanych z hospitalizacją, trzeba było pożyczać łóżka z innych oddziałów - zaznacza
  • Dlatego ważne będą działania w kierunku odciążenia oddziałów szpitalnych z hospitalizacji diagnostycznych. Diagnostyka powinna być realizowana w POZ i AOS - podkreśla
  • Planowana jest także koncentracja świadczeń na poziomie ośrodków wysokospecjalistycznych - dodaje

Rok 2022 jest kluczowy dla reformy naszego systemu ochrony zdrowia także dlatego, że znajdziemy się w nowej rzeczywistości po pandemicznej - zgodnie z zapowiedzią ministra zdrowia Adama Niedzielskiego 31 marca kończy się w Polsce pandemia COVID-19 - mówił dr Jerzy Gryglewicz, ekspert Instytutu Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego w Warszawie podczas konferencji Hematoonkologia 2022.

- To oznacza, że śmiało można będzie podejmować działania reformatorskie, których celem jest usprawnienie funkcjonowania opieki zdrowotnej - dodał.

"Krajowy Plan Transformacji ważny dla hematologii"

Jak wskazywał, ważnym w tym kontekście dokumentem, m.in. dla hematologii, jest Krajowy Plan Transformacji (KPT), który resort zdrowia przygotował w październiku ub.r.

- KPT jest dokumentem wdrożeniowym, uwzględniającym działania, które będą podejmowane w najbliższym czasie w celu poprawy dostępu i podniesienia jakości usług zdrowotnych. Dokument obejmuje okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2026 r. - poinformował dr Gryglewicz.

Łóżka hematologiczne. "Ponad 100 proc. obłożenia"

- Najbardziej istotne wydają się kwestie związane z mapami potrzeb zdrowotnych. Hematologia jest tą dziedziną medycyny, dla której przewiduje się rozwój, a nie działania restrukturyzacyjne w zakresie zasobów. Według map potrzeb zdrowotnych hematologia jako jedyna dziedzina medycyny cechowała się w ostatnich latach wysokim wskaźnikiem obłożenia łóżek szpitalnych wynoszącym ponad 100 proc. - przypomniał ekspert.

- Taki wskaźnik sugerował, że w celu zaspokojenia potrzeb pacjentów hematologicznych związanych z hospitalizacją, trzeba było pożyczać łóżka z innych oddziałów. Dla porównania, w przypadku pediatrii wskaźnik obłożenia łóżek wynosi 50 proc., co pokazuje, że są tu pewne możliwości restrukturyzacji - ocenił.

"Zacznijmy do edukacji"

- W Krajowym Planie Transformacji wskazano konkretne kroki, które należy podjąć dla usprawnienia systemu opieki zdrowotnej. Należą do nich działania edukacyjne - lekcje o zdrowiu w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych, które będą dotyczyły kluczowych problemów zdrowotnych. Pierwsze zajęcia, zgodnie z KPT, mają dostarczyć wiedzy na temat profilaktyki przeciwnowotworowej - wskazywał ekspert.

- Byłoby dobrze, aby w tym programie znalazły swoje miejsce także aspekty związane z hematoonkologią. Każdy uczeń kończący szkołę powinien mieć świadomość jak ważnym badaniem z punktu widzenia efektów zdrowotnych jest zwykła morfologia krwi - zauważył.

Zmiany w POZ. "To odciąży oddziały szpitalne"

Jak mówił, w KPT opisane są również szczegółowo wskazówki zmian w poszczególnych rodzajach świadczeń. W POZ to przede wszystkim zwiększenie częstotliwości zlecania badań diagnostycznych przez lekarzy rodzinnych, a także poszerzenie diagnostyki na poziomie POZ i odciążenie w ten sposób AOS, ale także leczenia szpitalnego z hospitalizacji diagnostycznych.

- Lekarze hematolodzy wielokrotnie podnosili problem polegający na kierowaniu do oddziałów hematologii pacjentów, którzy nie są do końca zdiagnozowani. Do oddziałów szpitalnych kierowani są ponadto pacjenci, np. z niedokrwistością, którzy nie wymagają hospitalizacji i powinni zostać zaopatrzeni na poziomie POZ - przypomniał dr Gryglewicz.

- Poszerzenie diagnostyki w POZ i rezygnacja z oszczędzania na badaniach dodatkowych (obecnie lekarz POZ ponosi koszty związane z diagnostyką) daje pewną szansę, że sytuacja się poprawi - ocenił.

Modyfikacja modelu finansowania świadczeń w POZ. "Unikniemy niepotrzebnych hospitalizacji"

- W POZ mają zatem dominować takie kierunki jak: zwiększenie liczby świadczeń diagnostycznych, opracowanie protokołu konsultacji pomiędzy lekarzem POZ, a personelem AOS, w tym konsultacji udzielanych za pośrednictwem systemów teleinformatycznych. Tu pojawia się szansa na częstsze konsultowanie pacjentów hematologicznych, co pomoże uniknąć niepotrzebnych hospitalizacji - wskazywał ekspert.

Jak wymieniał, planowana jest ponadto modyfikacja modelu finansowania świadczeń w POZ poprzez wprowadzenie opłaty zadaniowej (już nie tylko kapitacja, ale też premiowanie lekarzy wykonujących konkretne procedury medyczne) oraz, ważne z punktu widzenia pacjenta hematologicznego, premiowanie ustawicznego szkolenia i podnoszenia kwalifikacji przez personel POZ.

Kolejna kwestia to wprowadzenie w POZ funkcji koordynatora - osoby, która ma ułatwiać kwestie administracyjne, ale również pomóc pacjentowi poruszać się po systemie. To również może poprawić komunikację na linii POZ - lekarze specjaliści.

Model opieki nad pacjentem przewlekle chorym

- Plusem będzie również to, że lekarze POZ mają prowadzić szczegółową sprawozdawczość w zakresie badań diagnostycznych. Możemy się zatem spodziewać, że badanie, jakim jest morfologia, będzie szczegółowo wprowadzane do systemów informatycznych NFZ. Dzięki temu powstanie duża baza danych i można będzie wdrożyć pewne standardy dotyczące postępowania z pacjentami w przypadku zmian w obrazie krwi - mówił dr Gryglewicz.

- Ważnym elementem jest także opracowanie modelu opieki nad pacjentem przewlekle chorym. Jest duża szansa, że pacjenci z przewlekłymi chorobami hematologicznymi będą w większym stopniu zaopiekowani przez lekarzy POZ. Bywało, że po wykryciu choroby hematologicznej lekarze rodzinni zaprzestawali leczenia takich pacjentów argumentując, że powinni być oni pod wyłączną opieką hematologów. Odsyłali chorych do specjalistów nawet w przypadku banalnych infekcji. Nowy kierunek daje szansę na zmianę - stwierdził ekspert.

Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna. "Nasz system jest całkowicie zaburzony"

- Jeśli chodzi o AOS, w dokumencie wskazano, że nasz system jest całkowicie zaburzony w porównaniu z innymi krajami Europy. Polscy pacjenci są diagnozowani i leczeni przede wszystkim w warunkach szpitalnych, nie ambulatoryjnych - podkreślił.

- Zmiany, które mają w związku z tym nastąpić, dają szansę na odpowiednią wycenę świadczeń w AOS, w tym w poradniach hematologicznych. Zostaną stworzone pakiety diagnostyczne i zakres udzielania świadczeń zostanie mocno zwiększony - wskazywał.

- Zmiana systemu finansowania ma motywować do wykonywania badań w ramach poradni specjalistycznej po to, aby ograniczyć hospitalizacje. Ma temu również służyć zwiększenie koordynacji pomiędzy POZ i AOS głównie poprzez wprowadzenie elektronicznej dokumentacji medycznej. Wyniki mają być przypisane w systemie do danego pacjenta, bez konieczności przesyłania dokumentacji medycznej za pomocą maili - mówił dr Gryglewicz.

Płacenie za wynik leczenia

- Wielu lekarzy hematologów podnosiło także kwestię wypisywania się pacjentów z kolejek. Często bywało tak, że pacjent, który miał wyznaczony termin wizyty, nie przychodził na nią, z różnych powodów. To zaburzało funkcjonowanie poradni. Obecnie mają powstać narzędzia informatyczne, które usprawnią zarządzanie kolejkami. Jest duża szansa na to, że pacjenci będą musieli potwierdzać wizyty - zaznaczył.

- Z coraz większą akceptacją spotyka się też płacenie za wynik leczenia oraz różnicowanie płatności w zależności od stopnia skomplikowania przypadku. W przypadku AOS, w tym poradni hematologicznych, wynikiem, który byłby dodatkowo finansowany, byłoby postawienie diagnoz - podkreślił.

- Przewiduje się także modyfikację i optymalizację charakterystyki JGP, aby diagnostyka realizowana i w szpitalach i w poradniach była wyceniona na tym samym poziomie. Powinno to spowodować, że szpitale chętniej będą wykonywać diagnostykę w warunkach ambulatoryjnych - wyjaśniał ekspert.

Koncentracja świadczeń

- Jeśli chodzi o leczenie szpitalne, zwraca się m.in. uwagę na konieczność koncentracji świadczeń na poziomie ośrodków wysokospecjalistycznych, przy czym jedynym konkretnym działaniem związanym z hematologią i wpisanym w Krajowy Plan Transformacji jest tworzenie warunków do rozwoju centrów specjalistycznych oraz działania mające na celu poprawę koncentracji świadczeń: Narodowy program leczenia chorych na hemofilię i pokrewne skazy krwotoczne na lata 2019-23 - dodał dr Gryglewicz.Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum