Lista kolejkowa u lekarza jest obowiązkowa. NFZ przypomina zasady kolejki do przychodni, szpitala i na badania

Autor: oprac. SzB • Źródło: NFZ, Rynek Zdrowia30 sierpnia 2022 22:30

Tzw. lista oczekujących jest dla przychodni, szpitali i placówek medycznych, które mają kontrakt z NFZ, obowiązkowa. - Ma na celu zapewnienie wszystkim pacjentom równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej - podkreśla Fundusz Zdrowia i przypomina najważniejsze zasady dotyczące listy oczekujących.

Lista kolejkowa u lekarza jest obowiązkowa. NFZ przypomina zasady kolejki do przychodni, szpitala i na badania
Lista kolejkowa jest obowiązkowa. NFZ przypomina zasady kolejki do lekarza, szpitala i na badania Fot. Shutterstock
 • NFZ przypomina zasady kolejek do lekarza, szpitala czy na badania. Lista oczekujących jest dla placówek medycznych, które mają kontrakt z Funduszem obowiązkowa 
 • - To działanie ma na celu zapewnienie wszystkim pacjentom równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej - podkreśla NFZ
 • Przed wpisaniem na listę oczekujących świadczeniodawca powinien określić, czy obecny stan zdrowia wymaga pilnego leczenia, a następnie dokonuje kwalifikacji do jednej z dwóch grup (chodzi o tzw. kategorie medyczne)
 • - Jeśli w ustalonym terminie nie zgłosisz się na wizytę i nie powiadomisz o jej odwołaniu, to placówka może Cię skreślić z listy oczekujących, chyba że podasz istotne przyczyny, które to spowodowały - podkreśla Ministerstwo Zdrowia.

Lista kolejkowa do lekarza jest obowiązkowa

Każda placówka medyczna, która ma podpisany kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia, jest zobowiązana do prowadzenia tzw. listy oczekujących. 

Jeżeli dane świadczenie opieki zdrowotnej, np. porada lekarska czy przyjęcie do szpitala, nie może zostać zrealizowane w dniu zgłoszenia, świadczeniodawca wpisuje nas na wspomnianą listę oczekujących, a następnie wyznacza konkretny termin.

- W celu otrzymania danego świadczenia możesz wpisać się wyłącznie na jedną listę oczekujących u jednego świadczeniodawcy - podkreśla NFZ.

I zwraca uwagę, że prowadzenie list oczekujących to działanie, które ma na celu zapewnienie wszystkim pacjentom równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej.

Kolejka do lekarza. Te osoby są poza listą oczekujących

Na listę oczekujących nie jesteśmy wpisywani, kiedy przysługuje nam prawo korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej poza kolejnością.

Kogo kolejka do lekarza, szpitala i na badania nie dotyczy? Szczególne uprawnienia - w tym względzie - mają:

 • kobiety w ciąży,
 • osoby do ukończenia 18 roku życia posiadające zaświadczenie stwierdzające ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu,
 • osoby posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności,
 • osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji,
 • osoby posiadające tytuł Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi lub Zasłużonego Dawcy Przeszczepu,
 • inwalidzi wojenni i wojskowi,
 • cywilne niewidome ofiary działań wojennych,
 • kombatanci,
 • uprawnieni żołnierze i pracownicy, w zakresie leczenia urazów i chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa,
 • weterani poszkodowani w zakresie leczenia urazów i chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa,
 • działacze opozycji antykomunistycznej,
 • osoby represjonowane z powodów politycznych.
 • osoby deportowane do pracy przymusowej.

Lista oczekujących do lekarza. Są konkretne zasady

Przed wpisaniem na listę oczekujących na wizytę czy badanie, szpital, albo przychodnia powinien określić, czy obecny stan zdrowia wymaga pilnego leczenia, a następnie dokonuje kwalifikacji do jednej z dwóch grup oczekujących.

Wyjątkiem jest przypadek list oczekujących na świadczenia udzielane na podstawie karty diagnostyki oraz leczenia onkologicznego. Wówczas tego podziału nie ma.  

Wspomniane dwie grupy oczekujące (są to tzw. kategorie medyczne) to:

 • przypadek pilny - konieczne jest pilne udzielenie świadczenia, gdyż możliwe jest szybkie pogorszenie się stanu zdrowia pacjenta lub znaczące zmniejszenia szans na powrót do zdrowia;
 • przypadek stabilny - nie jest konieczne pilne udzielenie świadczenia, gdyż pacjent nie znajduje się w stanie nagłym.

W związku z wpisaniem na listę oczekujących, świadczeniodawca ma obowiązek zanotować od nas najważniejsze dane - imię i nazwisko, numer PESEL, miejsce zamieszkania, numer telefonu, a także powód przyjęcia. 

Jego obowiązkiem jest również poinformowanie o planowanym terminie udzielenia świadczenia i - ewentualnej - zmianie tego terminu, jak również przyczynie dlaczego do niego nie doszło.

Narodowy Fundusz Zdrowia przypomina, że właśnie dlatego podanie aktualnych danych kontaktowych jest bardzo istotne. 

Również pacjent ma określone obowiązki. W przypadku świadczeń udzielanych na podstawie skierowania, jesteśmy zobowiązani do dostarczenia oryginału skierowania nie później niż w terminie 14 dni roboczych od dnia dokonania wpisu na listę oczekujących. Oryginał można dostarczyć osobiście, za pośrednictwem osób trzecich lub przesłać pocztą.

Wykreślenie z listy oczekujących. Dlaczego?

Należy pamiętać również o tym, że jeśli nie możemy się stawić w placówce w wyznaczonym terminie lub chcemy zrezygnować z wizyty, warto poinformować o tym poradnię możliwie jak najszybciej. 

- Jeśli w ustalonym terminie nie zgłosisz się na wizytę i nie powiadomisz o jej odwołaniu, to placówka może Cię skreślić z listy oczekujących, chyba że podasz istotne przyczyny, które to spowodowały - podkreśla Ministerstwo Zdrowia.

Aby nastąpiło przywrócenie na listę oczekujących, konieczne jest złożenie odpowiedniego wniosku oraz podanie powodu niezgłoszenia się w wyznaczonym terminie. Jest na to siedem dni od dnia ustania przyczyny niezgłoszenia się na ustalony termin udzielenia świadczenia.

- Jeśli czekasz na wizytę, ale twój stan zdrowia pogarsza się, skontaktuj się z poradnią. Lekarz może wówczas podjąć decyzję o zmianie kategorii medycznej i wyznaczyć nowy, wcześniejszy termin - przypomina resort zdrowia. 
 

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum