Dobra wiadomość dla pacjentów z białaczką. Ważne zmiany w refundacji leków

Autor: LJ • Źródło: Rynek Zdrowia17 sierpnia 2022 10:30

Od 1 września 2022 roku będą duże zmiany w programie leczenia chorych na ostrą białaczkę szpikową. Refundowane będą dwie nowe substancje czynne.

Dobra wiadomość dla pacjentów z białaczką. Ważne zmiany w refundacji leków
Dobra wiadomość dla pacjentów hematoonkologicznych Fot. ShutterStock
 • Duże zmiany w programie leczenia chorych na przewlekłą białaczkę szpikową wprowadzi Ministerstwo Zdrowia od września
 • Finansowane będą trzy kolejne substancje, w tym dwie zupełnie nowe w polskim systemie refundacji
 • Dotychczas jedynym lekiem w tym programie była midostauryna.  Od 1 września będą to  Xospata (gilterytynib), Mylotarg (Gemtuzumab ozogamycyny). W programie będzie też finansowany Venclyxto (venetoclaxum)

Nowe leki w programie leczenia białaczki

Od 1 września zmianie ulegnie program leczenia chorych na ostrą białaczkę szpikową B.114:

 • Xospata (gilterytynib)
 • Mylotarg (Gemtuzumab ozogamycyny)

W programie będzie też finansowany Venclyxto (venetoclaxum), (dotychczas refundowany w programie B.103 - leczenie chorych na przewlekłą białaczkę limfocytową wenetoklaksem).

Dotychczas jedynym lekiem w tym programie była midostauryna (Rydapt).

Po zmianach, program lekowy leczenia ostrej białaczki szpikowej, wygląda następująco:

A. w I linii leczenia:

 1.  leczenie midostauryną w skojarzeniu z daunorubicyną i cytarabiną (pacjenci z mutacją FLT3), albo
 2.  leczenie gemtuzumabem ozogamycyny w skojarzeniu z daunorubicyną i
  cytarabiną (bez względu na status mutacji FLT3), albo
 3.  wenetoklaksem w skojarzeniu z azacytydyną (bez względu na status mutacji FLT3);

B. w II i kolejnych liniach leczenia:

 1. leczenie gilterytynibem w monoterapii (pacjenci z mutacją FLT3).

Ostra białaczka szpikowa jest nowotworem złośliwym układu białokrwinkowego. Charakteryzuje się obecnością klonu transformowanych komórek, wywodzących się z wczesnych stadiów mielopoezy. Komórki te dominują w szpiku i we krwi oraz tworzą nacieki w różnych narządach. Klon białaczkowy powstaje w wyniku transformacji komórki macierzystej lub wczesnych komórek progenitorowych. Wskutek zablokowania procesu różnicowania i dojrzewania może on wykazywać dużą różnorodność cech morfocytochemicznych, immunofenotypowych, cytogenetycznych i molekularnych.

Xospata (fumaran gilterytynibu) jest inhibitorem FLT3 i AXL. Gilterytynib hamuje szlak sygnałowy receptora FLT3 i proliferację w komórkach z egzogenną ekspresją zmutowanych FLT3, w tym FLT3-ITD, FLT3-D835Y i FLT3-ITD-D835Y, a także indukował apoptozę w komórkach białaczkowych z ekspresją FLT3-ITD.

Zgodnie z Charakterystyką Produktu Leczniczego (ChPL) Xospata jest wskazana w monoterapii nawrotowej lub opornej na leczenie ostrej białaczki szpikowej z mutacją FLT3 u dorosłych pacjentów.

Mylotarg (gemtuzumab ozogamycyny) jest koniugatem przeciwciało-lek (ADC) składającym się z przeciwciała monoklonalnego skierowanego przeciwko antygenowi CD33, które jest kowalencyjnie związane z substancją cytotoksyczną N-acetylo-gamma-kalicheamycyną.

 

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum