Będzie refundacja leku na białaczkę? Rada Przejrzystości AOTMiT wydała pozytywną opinię

Autor: oprac. KM • Źródło: AOTMiT02 maja 2022 16:00

Rada Przejrzystości AOTMiT wydała pozytywną opinię na temat refundacji posaconazolum celem stosowania w trzech  postaciach białaczki.

Będzie refundacja leku na białaczkę? Rada Przejrzystości AOTMiT wydała pozytywną opinię
Lek jednogłośnie zyskał pozytywną opinię w sprawie refundacji celem stosowania w leczeniu białaczki. Fot. Shutterstock
  • Rada Przejrzystości Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji opublikowała komunikat o posiedzeniu, które odbyło się 25 kwietnia
  • Rada Przejrzystości uchwaliła wówczas opinię nr 58/2022 w sprawie objęcia refundacją leków zawierających substancję czynną posaconazolum
  • Refundacja miałaby objąć wskazania do stosowania lub dawkowania, lub sposobu podawania odmiennych niż określone w Charakterystyce Produktu Leczniczego

Posaconalozum refundowane w leczeniu białaczki

Jednym z punktów posiedzenia Rady Przejrzystości AOTMiT było przygotowanie opinii w sprawie objęcia refundacją leków zawierających substancję czynną posaconazolum we wskazaniach:

  • ostra białaczka limfoblastyczna wysokiego ryzyka u dzieci poniżej 18 r.ż.;
  • nawrót ostrej białaczki limfoblastycznej u dzieci poniżej 18 r.ż.;
  • nawrót ostrej białaczki szpikowej u dzieci poniżej 18 r.ż.

W ocenie Rady Przejrzystości zasadna jest dalsza refundacja leków
zawierających substancję czynną posaconazolum we wskazaniach
pozarejestracyjnych:

  • ostra białaczka limfoblastyczna wysokiego ryzyka u dzieci poniżej 18 r.ż.;
  • nawrót ostrej białaczki limfoblastycznej u dzieci poniżej 18 r.ż.;
  • nawrót ostrej białaczki szpikowej u dzieci poniżej 18 r.ż.

W wyniku głosowania Rada jednogłośnie, ośmioma głosami, uchwaliła pozytywną opinię.

 

Za refundacją przemawiają badania

Rada Przejrzystości uzasadnia opinię o refundacji wydaniem równie pozytywnej opinii 17 czerwca 2019 roku. Powołuje się także na "jedno retrospektywne, jednoośrodkowe badanie kohortowe (Zhang 2020), dotyczące skuteczności i bezpieczeństwa pozakonazolu i flukonazolu w zapobieganiu infekcjom grzybiczym u pediatrycznych pacjentów z białaczką limfoblastyczną".

Badanie to, jak przytacza AOTMiT, wykazało, że "infekcje grzybicze występowały istotnie statystycznie rzadziej w grupie pozakonazolu w porównaniu z grupą bez profilaktyki". Występowały również rzadziej wśród pacjentów stosujących pozakonazol w porównaniu z pacjentami stosującymi flukonazol.

Wskazana analiza miała jednak pewne ograniczenie. Brakowało badań z "wyższych poziomów dowodów naukowych niż badania obserwacyjne". AOTMiT przyznaje jednocześnie, że wspomniane badanie dotyczyło "jedynie pacjentów z białaczką limfoblastyczną" i zwraca uwagę na "szczególny wiek populacji docelowej, której dotyczy zlecenie".

AOTMiT przytacza też inne badanie z 2017 roku, zaznaczając jednak, że było to badanie prospektywne i nierandomizowane. Porównano w nim wyniki "skuteczności pozakonazolu stosowanego w postaci zawiesiny doustnej z pozakonazolem podawanym w tabletkach w ramach profilaktyki zakażeń grzybiczych u pacjentów pediatrycznych z nowotworami hematoonkologicznymi lub chorobami hematologicznymi nienowotworowymi po przeszczepieniu macierzystych komórek krwiotwórczych". Spośród 31 pacjentów stosujących pozakonazol w postaci zawiesiny 3 miało ostrą białaczkę limfoblastyczną, 2 - nawrotową ostrą białaczkę limfoblastyczną i 2 - nawrotową ostrą białaczkę szpikową. Podczas stosowania pozakonazolu w ciągu 108-dniowej obserwacji u żadnego z tych pacjentów nie wystąpiły zakażenia grzybicze, natomiast zdarzenia niepożądane wystąpiły u 3 pacjentów: nudności u 2 i krótkotrwała utrata apetytu u 1 pacjenta. Jednocześnie w przebiegu analizy wykazano szkodliwe działanie pozakonazolu na wątrobę: podwyższony poziom AST i ALT.

Pozakonazol stosowany u dzieci

Jak podaje AOTMiT, powołując się na wytyczne Polskiego Towarzystwa Hematologii i Transfuzji Krwi, Polskiego Towarzystwa Onkologii i Hematologii Dziecięcej oraz Polskiej Grupy ds. Leczenia Białaczek u Dorosłych, "zawiesina doustna pozakonazolu pozostaje w Polsce leczeniem z wyboru w profilaktyce u dzieci z wysokim ryzykiem rozwoju inwazyjnej choroby grzybiczej". Zgodnie z tymi wytycznymi alternatywą dla pozakonazolu może być mykafungina. Agencja podaje także, że "podczas wtórnej profilaktyki przeciwgrzybiczej oraz empirycznej terapii przeciwgrzybiczej u dzieci wytyczne wskazują na możliwość zastosowania pozakonazolu lub worykonazolu". Ponadto wytyczne "nie ograniczają wieku dzieci, u których terapie mogą być stosowane".

Dokument opublikowany przez AOTMiT uwzględnia również wytyczne Pediatric Oncology Group of Ontario, które dotyczą "ogólnoustrojowej profilaktyki przeciwgrzybiczej u pacjentów pediatrycznych z nowotworami układu krwiotwórczego i biorców przeszczepów komórek macierzystych". Zapisy, o których pisze AOTMiT wskazują na pozakonazol jako "opcję leczenia u dzieci od 13 roku życia".

Agencja przypomina także zalecenia Ogólnoświatowej Sieci Transplantacji Krwi i Szpiku dotyczące "niezbędnych leków wymaganych do stworzenia programu transplantacji komórek krwiotwórczych", do których zalicza się także pozakonazol.

"W ramach wyszukiwania przeprowadzonego w 2019 r. zidentyfikowano 3 dokumenty wytycznych: 1 rekomendację Polskiego Towarzystwa Onkologii i Hematologii Dziecięcej, 1 rekomendację ze Stanów Zjednoczonych National Comprehensive Cancer Network (NCCN 2019) oraz wytyczne europejskie European Conference on Infections in Leukaemia (ECIL 2017)" - czytamy w publikacji AOTMiT.

Agencja podaje, że w polskich wytycznych pozakonazol zalecano w leczeniu inwazyjnej aspergilozy oraz w drugiej linii leczenia mukormykozy. W pozostałych, zagranicznych wytycznych nie znalazły się zalecenia do stosowania u dzieci, za to substancja była zalecana w przypadku mukormykozy i aspergilozy w różnych liniach leczenia. Ponadto w amerykańskich wytycznych pozakonazol widniał jako "opcja terapeutyczną w profilaktyce przeciwgrzybiczej w przypadku ostrej białaczki szpikowej przy współwystępowaniu neutropenii".

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum