MAK/Rynek Zdrowia | 14-02-2019 07:32

Badania potwierdzają skuteczność terapii CAR-T w leczeniu nowotworów krwi

Wyniki długookresowej analizy badań nad terapią CAR-T firmy Novartis (tisagenlecleucel) wskazują na utrzymywanie trwałej odpowiedzi u pacjentów z zaawansowanymi nowotworami krwi - informuje spółka w komunikacie prasowym.

FOT. Fotolia; zdjęcie ilustacyjne

Pacjenci pediatryczni, cierpiący na nawrotową lub oporną na leczenie (r/r) ostrą białaczkę limfoblastyczną (ALL), uzyskali 82% wskaźnik remisji w ciągu 3 miesięcy od zastosowania terapii. Przeżycie bez nawrotu po 24 miesiącach wyniosło 62%2.

Pacjenci z r/r chłoniakiem rozlanym z dużych komórek B (DLBCL) wykazali 64% prawdopodobieństwo braku nawrotu oraz 43% prawdopodobieństwo przeżycia całkowitego w okresie 18 miesięcy. W obu badaniach wciąż nie osiągnięto mediany czasu trwania remisji. Profil bezpieczeństwa pozostał zbieżny z poprzednimi wynikami, nie pojawiły się żadne nowe sygnały dotyczące bezpieczeństwa.

Dane zaprezentowano na 60. corocznym kongresie Amerykańskiego Towarzystwa Hematologicznego (ASH). Są to wyniki długofalowej analizy badań klinicznych ELIANA i JULIET leku tisagenlecleucel. Badanie ELIANA obejmowało dzieci i młodych dorosłych z nawracającą lub oporną na leczenie (r/r) ostrą białaczką limfoblastyczną (ALL), zaś badanie JULIET dorosłych pacjentów z nawracającym lub opornym na leczenie (r/r) chłoniakiem rozlanym z dużych komórek B (DLBCL).

Wyniki analiz potwierdzają skuteczność terapii CAR-T firmy Novartis i trwałe wskaźniki odpowiedzi na leczenie, a także spójny profil bezpieczeństwa. - Novartis chce kontynuować wysiłki w celu zmiany paradygmatu leczenia pacjentów z agresywnymi nowotworami krwi - powiedział dr Samit Hirawat, dyrektor Działu Globalnego Rozwoju Leków Onkologicznych Novartis.

- Przeprowadzone analizy podkreślają trwałość odpowiedzi na tisagenlecleucel w dłuższym okresie po zastosowaniu terapii oraz spójny profil bezpieczeństwa. Wyniki potwierdziły nasze założenie o potencjalnych możliwościach terapii komórkowej CAR-T w odniesieniu do przedłużenia życia pacjentów z zaawansowanymi nowotworami z komórek B - podkreślił dr Hirawat.