ABM/ Rynek Zdrowia | 09-03-2020 17:39

ABM zapowiada konkurs dot. CAR-T: duże oczekiwania i zapotrzebowanie

Podczas najbliższego posiedzenia Rady Agencji Badań Medycznych zaopiniowana zostanie propozycja nowego konkursu Agencji, którego przedmiotem będzie działalność badawczo-rozwojowa w zakresie terapii CAR-T.

Celem konkursu proponowanego przez ABM jest dofinansowanie projektu badawczo-rozwojowego Fot. ABM

Celem konkursu proponowanego przez ABM jest dofinansowanie projektu badawczo-rozwojowego, którego efektem końcowym będzie prowadzenie badań klinicznych z wykorzystaniem technologii CAR/CAR-T opracowanej przez polskie konsorcjum naukowe. Realizacja projektu powinna umożliwić powszechne stosowanie tej terapii w polskim systemie ochrony zdrowia.

Wnioski o dofinansowanie będą mogły być składane wyłącznie w konsorcjum składającego się z co najmniej jednego podmiotu leczniczego odpowiedzialnego za produkcję preparatów komórek CAR/CAR-T (oraz ewentualne jego podanie) oraz trzech innych podmiotów leczniczych, które będą wykonywały procedury związane z podaniem komórek CAR/CAR-T, sprawując kompleksowa opiekę nad pacjentem u którego zastosowano leczenie oparte na technologii CAR.

Każdy z podmiotów leczniczych wchodzących w skład konsorcjum musi posiadać doświadczenie w wykonywaniu przeszczepów komórek krwiotwórczych. W związku z dużymi oczekiwaniami, potencjałem i zapotrzebowaniem na tę terapię, ABM planuje ogłoszenie konkursu już w kwietniu b.r. Zapowiadana alokacja na ten cel to 100 mln zł. Agencja Badań Medycznych zakłada, że dofinansowanie otrzyma tylko jeden projekt, który uzyska największą liczbę punktów.