• ELEKTRONICZNA DOKUMENTACJA MEDYCZNA

  • Start

Cyfryzacja 2021: elektroniczna dokumentacja medyczna na dobre wypiera papierową

Autor: WOK/Rynek Zdrowia • • 31 grudnia 2020 06:00

Od 1 stycznia 2021 r. dokumentacja medyczna powinna być prowadzona w formie elektronicznej. Jej papierowa postać będzie traktowana jako wyjątek. Po 8 stycznia - także z kilkoma, ściśle określonymi wyłączeniami - tylko elektronicznie będą wystawiane skierowania. Rok 2021 stanie się więc bardzo ważnym etapem cyfryzacji polskiej ochrony zdrowia.

Elektroniczna dokumentacja medyczna wypiera papierową; FOT. Shutterstock; zdjęcie ilustracyjne

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 6 kwietnia 2020 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania - dokumentacja medyczna co do zasady powinna być prowadzona w postaci elektronicznej. O wyjątkach od tej zasady oraz obecnych „składowych” elektronicznej dokumentacji medycznej (EDM) - piszemy w dalszej części tekstu.

Klucz do cyfryzacji systemu ochrony zdrowia
Elektroniczna dokumentacja medyczna odgrywa kluczową rolę w procesie dygitalizacji całego systemu opieki zdrowotnej. Dlatego tak ważny jest przebieg trwającego od sierpnia 2020 r. pilotażu prowadzenia i wymiany EDM.

Pilotaż ma na celu przede wszystkim sprawdzenie procesu przekazywania danych o świadczeniach zdrowotnych do centralnego systemu e-zdrowie (P1). Pozwoli również na ocenę poprawności procesu wymiany elektronicznej dokumentacji medycznej między podmiotami leczniczymi.

Do udziału w pilotażu Centrum e-Zdrowia zakwalifikowało 43 placówki (szpitale, placówki POZ i AOS). Pilotaż prowadzony jest w czterech województwach: lubelskim, mazowieckim, śląskim oraz małopolskim.

- Wdrożenie wymiany elektronicznej dokumentacji medycznej i raportowania zdarzeń medycznych domknie katalog e-usług związanych z dokumentacją medyczną w oparciu o platformę e-zdrowie (P1) - podkreśla Agnieszka Kister, dyrektor Centrum e-Zdrowia.

Pilotaż wymiany e-dokumentacji w czasach pandemii
Dodaje, że wymiana EDM stanowi szczególnie duży wysiłek organizacyjny dla placówek medycznych: - Tym bardziej doceniamy niesłabnące zaangażowanie i otwartość na współpracę, nawet w obecnej sytuacji epidemicznej. Elektroniczna dokumentacja medyczna jest niewątpliwie największym z dotychczasowych wyzwań, ale i najbardziej oczekiwanym rozwiązaniem zarówno przez pacjentów, jak i personel medyczny - zaznacza,

- Mamy świadomość, że obecna sytuacja epidemiczna powoduje potrzebę koncentrowania się placówek medycznych głównie na bieżących zadaniach związanych z walką z koronawirusem, staramy się jednak, żeby tempo cyfryzacji zdrowia nie zwalniało - mówiła w listopadzie Rynkowi Zdrowia dyrektor Agnieszka Kister.

- Wdrażanie EDM wymaga poważnych zmian organizacyjnych w placówkach, których przeprowadzanie w warunkach epidemii jest utrudnione. Staramy się jednak analizować wszelkie możliwości kontynuowania procesu wdrażania elektronicznej dokumentacji medycznej - powiedziała dyrektor Kister podczas XVI Forum Rynku Zdrowia październiku 2020 r.

To już się dzieje
W środę (30 grudnia), Tomasz Zieliński, lekarz rodzinny, wiceprezes Federacji Porozumienie Zielonogórskie napisał na Twitterze: „Kolejny ważny dzień w rozwoju e-zdrowia w PL. Pierwszy raz wymieniliśmy się dokumentacją elektroniczną z inną poradnią”.

- Wysokie (woj. lubelskie) pobrało historię choroby pacjenta z poradni w Gdańsku. Tworzenie elektronicznej dokumentacji ma sens wtedy kiedy można ją wymieniać - zaznaczył w mediach społecznościowych Tomasz Zieliński, który na co dzień przyjmuje pacjentów w gminie Wysokie oraz Zakrzew w województwie lubelskim. Jako pierwszy na Lubelszczyźnie wprowadzał elektroniczne zwolnienia, e-recepty, jak i e-skierowania.

Przypomnijmy, że 16 listopada 2020 r. - także w przychodni podstawowej opieki zdrowotnej w miejscowości Wysokie - w ramach pilotażu wymiany EDM zostało zarejestrowane pierwsze zdarzenie medyczne, a także zaindeksowano tam pierwszą elektroniczną dokumentację medyczną w systemie e-zdrowia (P1).

Co po 1 stycznia będzie można dokumentować na papierze
Pilotaż wymiany elektronicznej dokumentacji medycznej i raportowania zdarzeń medycznych potrwa co najmniej do kwietnia 2021 roku. Kolejne miesiące będą potrzebne do upowszechnienia możliwości wymiany EDM w skali całego kraju, pomiędzy wszystkimi placówkami ochrony zdrowia.

Wiadomo już natomiast, że od 1 stycznia 2021 r. - zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 kwietnia 2020 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania - dokumentacja medyczna co do zasady powinna być prowadzona w postaci elektronicznej.

- Przepis § 72 ust. 1 tego rozporządzenia stanowi, że dalsze prowadzenie dokumentacji medyczneJ w postaci papierowej musi być traktowane jako wyjątek - zaznacza na stronie Instytutu - Specjaliści Prawa Ochrony Zdrowia adwokat Karol Kolankiewicz.

Prawnik przypomina, że od 1 stycznia 2021r. dokumentacja medyczna może być prowadzona w postaci papierowej wyłącznie:
1. Gdy tak stanowi konkretny przepis ww. rozporządzenia, co dotyczy, między innymi
• Dokumentacji zbiorczej w formie wykazu przyjęć w podmiocie udzielającym ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych - jeśli dokumentacja indywidualna wewnętrzna w formie historii zdrowia i choroby oraz dokumentacja indywidualna zewnętrzna jest prowadzona w postaci elektronicznej
• Karty przebiegu ciąży
• Książeczka zdrowia dziecka
• Dokumentacja prowadzonej przez dysponentów zespołów ratownictwa medycznego (do dnia 31 grudnia 2021 r.).

2. Gdy warunki organizacyjno-techniczne uniemożliwiają prowadzenie dokumentacji w postaci elektronicznej. - Pojęcie to nie zostało szerzej „rozwinięte” w przepisach rozporządzenia - wskazuje Karol Kolankiewicz i dodaje, że z informacji opublikowanej 21 grudnia 2020 r. na stronie Ministerstwa Zdrowia wynika, że „przez brak warunków organizacyjno-technicznych” należy rozumieć:
• Stały brak rozwiązań informatycznych
• Czasową niemożność prowadzenia dokumentacji w postaci elektronicznej, np. wskutek awarii systemu teleinformatycznego, w którym prowadzona jest dokumentacja, albo sprzętu.

Wyłącznie jedna forma dokumentacji
- Dokumentacja prowadzona w jednej postaci nie może być jednocześnie prowadzona w drugiej postaci, tzn. gdy prowadzimy ją w formie elektronicznej nie można jednocześnie prowadzić dokumentacji w postaci papierowej, zaś gdy prowadzimy dokumentację w postaci papierowej to nie można jednocześnie prowadzić tej samej dokumentacji w postaci elektronicznej - tłumaczy adw. Karol Kolankiewicz

Wyjaśnia, że wyjątek od możliwości wyboru postaci, w której podmiot leczniczy prowadzi dokumentację medyczną, stanowi elektroniczna dokumentacja medyczna (EDM), tzn. dokumenty wytworzone w postaci elektronicznej - opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a także podpisem zaufanym lub podpisem osobistym albo z wykorzystaniem sposobu potwierdzania pochodzenia oraz integralności danych - dostępnego w systemie teleinformatycznym udostępnionym bezpłatnie przez ZUS.

Obecnie elektroniczną dokumentację medyczną stanowią, między innymi:
• Informacje: o rozpoznaniu choroby, problemu zdrowotnego lub urazu, wynikach przeprowadzonych badań; o przyczynie odmowy przyjęcia do szpitala, udzielonych świadczeniach zdrowotnych
• Informacja dla lekarza kierującego świadczeniobiorcę do poradni specjalistycznej lub leczenia szpitalnego o rozpoznaniu, sposobie leczenia, rokowaniu, ordynowanych lekach i wyrobach medycznych
• Karta informacyjna z leczenia szpitalnego
• Wyniki badań laboratoryjnych wraz z opisem
• Opis badań diagnostycznych

Do dokumentów, co do zasady, sporządzanych obowiązkowo w wersji elektronicznej należą:
• e-ZLA (orzeczenie o czasowej niezdolności do pracy)
• e-recepta
• e-skierowanie (od 8 stycznia 2021 r.)
• e-ZWM (zlecenie zaopatrzenia w wyroby medyczne).

Więcej: www.ispoz.pl

Obowiązkowe e-skierowania tuż-tuż
Przypomnijmy, że od 8 stycznia 2021 roku skierowania - z kilkoma, ściśle określonymi wyjątkami - będą mogły być wystawiane wyłącznie elektronicznie. Dane Centrum e-Zdrowia mówią, że z początkiem grudnia br. 37 tysięcy lekarzy wystawiło już ponad 4 mln e-skierowań, a w każdym tygodniu do systemu podłącza się ok. 140 nowych podmiotów.

Jak wyjaśnia Centrum e-Zdrowia, po 8 stycznia 2021 r. e-skierowania będą obowiązywać tylko dla świadczeń określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie skierowań wystawianych w postaci elektronicznej w Systemie Informacji Medycznej z 15 kwietnia 2019 r. Niewymienione w tym rozporządzeniu świadczenia, podobnie jak te, które dziś nie wymagają skierowań, będą realizowane w dotychczasowy sposób.

Po 8 stycznia 2021 r. lekarz będzie mógł wystawić skierowanie w wersji papierowej w przypadku braku dostępu do:
• Internetu (awaria, brak zasięgu)
• Systemu gabinetowego
• Systemu e-zdrowie (P1)

Skierowania w postaci elektronicznej od 8 stycznia 2021 roku będą obowiązkowo wystawiane na poniższe świadczenia medyczne:
• Ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne finansowane ze środków publicznych
• Leczenie szpitalne w szpitalu, który zawarła umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej
• Badania medycyny nuklearnej oraz badania tomografii komputerowej finansowane ze środków publicznych oraz ze środków innych niż środki publiczne
• Badania rezonansu magnetycznego, badania endoskopowe przewodu pokarmowego oraz badania echokardiograficzne płodu finansowane ze środków publicznych.

Warto pamiętać, że e-skierowania przynoszą realne korzyści również w warunkach pandemii; pozwalają m.in. na skierowanie pacjenta w trakcie teleporady na kolejną wizytę czy badanie oraz umożliwiają zdalną rejestrację. E-skierowania otrzymują już m.in. osób, które są szczepione przeciwko COVID-19.

Czytaj także: Coraz więcej placówek obsługuje e-skierowania

 

 

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum