Zmiany w dokumentacji medycznej. Jest jednolity tekst rozporządzenia MZ

Autor: oprac. KM • Źródło: Dziennik Ustaw/Rynek Zdrowia23 czerwca 2022 11:20

W Dzienniku Ustaw opublikowano jednolity tekst rozporządzenia  ministra zdrowia ws. dokumentacji medycznej. Dokument określa rodzaje, zakres i wzory dokumentacji medycznej oraz sposoby jej przetwarzania.

Zmiany w dokumentacji medycznej. Jest jednolity tekst rozporządzenia MZ
Zmiany w dokumentacji medycznej. Jest jednolity tekst rozporządzenia MZ Fot. AdobeStock
  • 22 czerwca w Dzienniku Ustaw opublikowano jednolity tekst rozporządzenia ministra zdrowia ws. dokumentacji medycznej.
  • Dokumentacja taka dzieli się na indywidualną - wewnętrzną i zewnętrzną - oraz zbiorczą
  • W obwieszczeniu uwzględnione zostały również kwestie związane z zabezpieczeniem dokumentacji medycznej

Dokumentacja medyczna. Jest jednolity tekst rozporządzenia

22 czerwca w Dzienniku Ustaw zostało opublikowane obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 22 kwietnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania. 

Dokument dokonuje podziału dokumentacji medycznej na indywidualną oraz zbiorczą.

Indywidualna dokumentacja medyczna dzieli się na wewnętrzną - sporządzaną na potrzeby podmiotu leczniczego i mogącą obejmować m. in. zlecenie transportu lotniczego, zakres przeprowadzonych czynności ratunkowych czy kartę przebiegu znieczulenia oraz zewnętrzną - na potrzeby pacjenta, w ramach której pacjent może otrzymać skierowanie, książeczkę zdrowia dziecka, kartę szczepień, zaświadczenie lub orzeczenie.

Zgodnie z rozporządzeniem dokumentacja medyczna może być nie tylko indywidualna, ale i zbiorcza. Obejmuje m. in. numery PESEL pacjentów, ich imiona i nazwiska, a także oznaczenie podmiotu leczniczego.

Bezpieczeństwo dokumentacji medycznej

Dokumentacja medyczna musi być zabezpieczona przy zastosowaniu "metod i środków ochrony dokumentacji, których skuteczność w czasie ich zastosowania jest powszechnie uznawana", a dostęp do niej mają mieć tylko uprawnione osoby.

Aby dokumentacja mogła być zabezpieczona, muszą ponadto być spełnione poniższe wymogi:

  • systematyczne szacowanie ryzyka zagrożeń oraz zarządzanie tym ryzykiem;
  • opracowanie i stosowanie udokumentowanych procedur zabezpieczania dokumentacji i systemów ich przetwarzania, w tym procedur dostępu oraz przechowywania;
  • stosowanie środków bezpieczeństwa adekwatnych do zagrożeń, uwzględniających najnowszy stan wiedzy;
  • dbałość o aktualizację oprogramowania;
  • bieżąca kontrola funkcjonowania organizacyjnych i techniczno-informatycznych sposobów zabezpieczenia, a także okresowe dokonywanie oceny skuteczności tych sposobów;
  • przygotowanie i realizacja planów przechowywania dokumentacji w długim czasie, w tym jej przenoszenia na informatyczne nośniki danych i do nowych formatów danych, jeżeli tego wymaga zapewnienie ciągłości dostępu do dokumentacji.
Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum