×
Subskrybuj newsletter
rynekzdrowia.pl
Zamów newsletter z najciekawszymi i najlepszymi tekstami portalu.
Podaj poprawny adres e-mail
 • Musisz zaznaczyć to pole

Wyższy dodatek pielęgnacyjny od marca. Można otrzymać prawie 300 zł miesięcznie

Autor: oprac. JKB • Źródło: kadry.infor.pl, Rynek Zdrowia08 marca 2023 11:00Aktualizacja: 08 marca 2023 13:08

Od 1 marca 2023 roku dodatek pielęgnacyjny wynosi 294,39 zł. Świadczenie przysługuje m.in. osobie po ukończeniu 75 roku życia i jest on wypłacany do emerytury albo renty przez ZUS.

Wyższy dodatek pielęgnacyjny od marca. Można otrzymać prawie 300 zł miesięcznie
Od marca wyższy dodatek pielęgnacyjny. Nie każdy wie, że może dostać prawie 300 zł miesięcznie Fot. AdobeStock
 • W przypadku dodatku pielęgnacyjnego przysługuje on osobie po ukończeniu 75 roku i jest on wypłacany przez ZUS do emerytury lub renty
 • Świadczenie przysługuje także osobie całkowicie niezdolnej do pracy oraz do samodzielnej egzystencji i osoba ta nie musi mieć ukończonego 75 roku życia
 • Od 1 marca dodatek pielęgnacyjny wynosi 294,39 zł, a dla inwalidy wojennego całkowicie niezdolnego do pracy i samodzielnej egzystencji – 441,59 zł
 • W przypadku osób niezdolnych do pracy lub samodzielnej egzystencji do wniosku o dodatek pielęgnacyjny muszą dołączyć także zaświadczenie o stanie zdrowia  wydane przez lekarza prowadzącego
 • ZUS podejmuje decyzję w sprawie przyznania dodatki w ciągu 30 dni od momentu zgromadzenia całości dokumentów

Dodatek pielęgnacyjny. Komu przysługuje?

Dodatek pielęgnacyjny przysługuje osobom po ukończeniu 75 roku życia i jest dodatkiem wypłacanym przez ZUS do renty lub emerytury. Jednocześnie zaś dodatek może być wypłacany osobie całkowicie niezdolnej do pracy i do samodzielnej egzystencji – w takiej sytuacji osoba ta nie musi mieć ukończonych 75 lat.

Warto pamiętać, że osobą niezdolną do pracy jest osoba, która całkowicie bądź częściowo utraciła zdolność do pracy zarobkowej z powodu naruszenia sprawności organizmu, a także nie rokuje odzyskania zdolności po przekwalifikowaniu. W przypadku ubiegania się o świadczenie pielęgnacyjne, osoba musi być całkowicie niezdolna do pracy – musi utracić zdolność do wykonywania jakiejkolwiek pracy.

Natomiast niezdolność do samodzielnej egzystencji jest naruszeniem sprawności organizmu, który powoduje konieczność stałej/długotrwałej opieki i pomocy innej osoby w zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych.

Ile wynosi dodatek pielęgnacyjny? Od marca 2023 wzrost

Do tej pory dodatek pielęgnacyjny wynosił odpowiednio:

 • 256,44 zł;
 • 384,66 zł – dla inwalidy wojennego całkowicie niezdolnego do pracy i samodzielnej egzystencji.

Jednakże dodatek ulega rewaloryzacji i wzrasta on od miesiąca, w którym podwyższana jest emerytura lub renta. Tym samym od 1 marca 2023 roku dodatek pielęgnacyjny wynosi:

 • 294,39 zł;
 • 441,59 zł - dla inwalidy wojennego całkowicie niezdolnego do pracy i samodzielnej egzystencji.

W jaki sposób uzyskać dodatek pielęgnacyjny?

Istnieją dwa sposoby uzyskania dodatku pielęgnacyjnego:

 • po złożeniu wniosku osoby zainteresowanej, jeżeli lekarz orzecznik w wydanym orzeczeniu stwierdzi, że wnioskujący jest całkowicie niezdolny do pracy oraz do samodzielnej egzystencji;
 • z urzędu, bez składania wniosku i zaświadczenia o stanie zdrowia - ZUS sam wypłaci świadczenie, po ukończeniu 75 roku życia.

W przypadku potrzebnych dokumentów z tytułu całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji, konieczny jest nie tylko wniosek, ale także zaświadczenie o stanie zdrowia osoby ubiegającej się o dodatek, wydane przez lekarza prowadzącego leczenie (nie wcześniej niż na miesiąc przed datą złożenia wniosku). Lekarz w takim przypadku wypełnia druk OL-9, w zaświadczaniu umieszcza:

 • opis rozpoznania (wskazuje na chorobę podstawową, choroby współistniejące, przebieg choroby i dotychczasowe leczenie),
 • od kiedy (data/okres) oraz z jakiego powodu prowadzono leczenie, pobyty w szpitalu, sanatorium, ośrodku rehabilitacji, etc.,
 • wyniki badań pomocniczych oraz wnioski z konsultacji specjalistycznych, które potwierdzają rozpoznanie choroby podstawowej i chorób współistniejących,
 • ocenę wyników leczenia i rokowanie.

Jak złożyć wniosek, ile trzeba czekać?

Zainteresowani dodatkiem pielęgnacyjnym mogą złożyć wniosek na dwa sposoby:

 • osobiście albo przez pełnomocnika w dowolnej jednostce ZUS,
 • za pośrednictwem poczty albo polskiego urzędu konsularnego.

ZUS zazwyczaj w trybie 30 dni od zgromadzenia całości dokumentów podejmuje decyzje co do przyznania dodatku. W przypadku odmowy można się odwołać za pośrednictwem jednostki organizacyjnej ZUS, która wydała decyzję, do sądu okręgowego (sądu pracy i ubezpieczeń społecznych) w terminie miesiąca od dnia doręczenia decyzji.

Komu nie przysługuje dodatek pielęgnacyjny?

Istnieje grupa osób, którym dodatek pielęgnacyjny nie przysługuje. Dotyczy to osób przebywających w zakładzie opiekuńczo-leczniczym lub zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym (wyjątkiem jest przebywanie poza placówką przez okres dłuższy niż 2 tygodnie w miesiące).

Warto również pamiętać, że dodatek pielęgnacyjny nie jest tożsamy z zasiłkiem pielęgnacyjnym. Zasiłek jest przyznawany w celu pokrycia wydatków wynikających z konieczności zapewnienia opieki i pomocy innej osoby z uwagi na niezdolność do samodzielnej egzystencji.

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum

  Najnowsze