×
Subskrybuj newsletter
rynekzdrowia.pl
Zamów newsletter z najciekawszymi i najlepszymi tekstami portalu.
Podaj poprawny adres e-mail
 • Musisz zaznaczyć to pole

Wyższy dodatek pielęgnacyjny z ZUS. To prawie 300 zł miesięcznie

Autor: oprac. JKB • Źródło: Rynek Zdrowia05 kwietnia 2023 19:10Aktualizacja: 13 marca 2023 19:05

Wzrósł dodatek pielęgnacyjny wypłacany przez ZUS. W związku z waloryzacją rent i emerytur od marca 2023 jest na poziomie  294,39 zł. Świadczenie jest wypłacane dla wskazanych grup osób.

Wyższy dodatek pielęgnacyjny z ZUS. To prawie 300 zł miesięcznie
Od marca rośnie dodatek pielęgnacyjny. To prawie 300 zł miesięcznie Fot. AdobeStock
 • Dodatek pielęgnacyjny przysługuje osobie po ukończeniu 75 roku. Jest wypłacany przez ZUS do emerytury lub renty
 • Ponadto świadczenie przysługuje także osobie całkowicie niezdolnej do pracy oraz do samodzielnej egzystencji i osoba ta nie musi mieć ukończonego 75 roku życia
 • Od 1 marca dodatek pielęgnacyjny jest wyższy i wynosi 294,39 zł, a dla inwalidy wojennego całkowicie niezdolnego do pracy i samodzielnej egzystencji – 441,59 zł

Dodatek pielęgnacyjny od marca 2023 jest wyższy

Dodatek pielęgnacyjny ulega rewaloryzacji i wzrasta on od miesiąca, w którym podwyższana jest emerytura lub renta. Tym samym od 1 marca 2023 roku dodatek pielęgnacyjny wynosi:

 • 294,39 zł (było 256,44 zł)
 • 441,59 zł (było 384,66 zł) - dla inwalidy wojennego całkowicie niezdolnego do pracy i samodzielnej egzystencji.

Dodajmy, że dodatek pielęgnacyjny przysługuje osobom po ukończeniu 75 roku życia i jest dodatkiem wypłacanym przez ZUS do renty lub emerytury. Jednocześnie może być wypłacany osobie całkowicie niezdolnej do pracy i do samodzielnej egzystencji – w takiej sytuacji osoba ta nie musi mieć ukończonych 75 lat.

Warto pamiętać, że osobą niezdolną do pracy jest osoba, która całkowicie bądź częściowo utraciła zdolność do pracy zarobkowej z powodu naruszenia sprawności organizmu, a także nie rokuje odzyskania zdolności po przekwalifikowaniu. W przypadku ubiegania się o świadczenie pielęgnacyjne, dana osoba musi być całkowicie niezdolna do pracy – musi utracić zdolność do wykonywania jakiejkolwiek pracy.

Natomiast niezdolność do samodzielnej egzystencji jest naruszeniem sprawności organizmu, który powoduje konieczność stałej/długotrwałej opieki i pomocy innej osoby w zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych.

Dodatek pielęgnacyjny. Jak otrzymać świadczenie?

Są dwa sposoby uzyskania dodatku pielęgnacyjnego:

 • po złożeniu wniosku osoby zainteresowanej, jeżeli lekarz orzecznik w wydanym orzeczeniu stwierdzi, że wnioskujący jest całkowicie niezdolny do pracy oraz do samodzielnej egzystencji;
 • z urzędu, bez składania wniosku i zaświadczenia o stanie zdrowia - ZUS sam wypłaci świadczenie, po ukończeniu 75 roku życia.

W przypadku potrzebnych dokumentów z tytułu całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji, konieczny jest nie tylko wniosek, ale także zaświadczenie o stanie zdrowia osoby ubiegającej się o dodatek, wydane przez lekarza prowadzącego leczenie (nie wcześniej niż na miesiąc przed datą złożenia wniosku). Lekarz w takim przypadku wypełnia druk OL-9, w zaświadczaniu umieszcza:

 • opis rozpoznania (wskazuje na chorobę podstawową, choroby współistniejące, przebieg choroby i dotychczasowe leczenie),
 • od kiedy (data/okres) oraz z jakiego powodu prowadzono leczenie, pobyty w szpitalu, sanatorium, ośrodku rehabilitacji, etc.,
 • wyniki badań pomocniczych oraz wnioski z konsultacji specjalistycznych, które potwierdzają rozpoznanie choroby podstawowej i chorób współistniejących,
 • ocenę wyników leczenia i rokowanie.

Wniosek o dodatek należy złożyć osobiście albo przez pełnomocnika lub pocztą w dowolnej jednostce ZUS.

ZUS zazwyczaj w trybie 30 dni od zgromadzenia całości dokumentów podejmuje decyzje co do przyznania dodatku. W przypadku odmowy można się odwołać za pośrednictwem jednostki organizacyjnej ZUS, która wydała decyzję, do sądu okręgowego (sądu pracy i ubezpieczeń społecznych) w terminie miesiąca od dnia doręczenia decyzji.

 

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum

  Najnowsze