Weszła obowiązkowa izolacja z powodu małpiej ospy. Maksymalnie może trwać 30 dni

Autor: JPP • Źródło: Rynek Zdrowia, Ministerstwo Zdrowia08 sierpnia 2022 08:26

Weszła obowiązkowa izolacja dla osób zakażonych i podejrzanych o zakażenie małpią ospą. W Dzienniku Ustaw opublikowano nowelizację rozporządzenie w tej sprawie. Przepisy weszły w życie 6 sierpnia.

Weszła obowiązkowa izolacja z powodu małpiej ospy. Maksymalnie może trwać 30 dni
Wchodzi obowiązkowa izolacja z powodu małpiej ospy. Opublikowano rozporządzenie Fot. Shutterstock
  • W Dzienniku Ustaw opublikowano 5 sierpnia nowelizację rozporządzenia w sprawie chorób zakaźnych powodujących powstanie obowiązku hospitalizacji
  • Rozporządzenie wprowadza się zmiany, których celem jest objęcie obowiązkiem izolacji w warunkach domowych osób zakażonych lub chorych oraz podejrzanych o zakażenie lub zachorowanie na ospę małpią
  • Izolacja w warunkach domowych z powodu małpiej ospy ma trwać 14 dni, jeśli pacjent nie ma objawów, albo 21 - w przypadku ich wystąpienia. W przypadku pacjentów z objawami choroby ospy małpiej, lekarz lub felczer może postanowić o przedłużeniu okresu izolacji do 30 dni - wskazano w rozporządzeniu.
  • Przepisy weszły w życie dzień po ich publikacji, czyli obowiązują od 6 sierpnia

Wchodzi obowiązkowa izolacja z powodu małpiej ospy. Opublikowano rozporządzenie

W Dzienniku Ustaw opublikowano 5 sierpnia nowelizację rozporządzenia w sprawie chorób zakaźnych powodujących powstanie obowiązku hospitalizacji. Przepisy weszły w życie dzień po ich publikacji.

- W rozporządzeniu wprowadza się zmiany, których celem jest objęcie obowiązkiem izolacji w warunkach domowych osób zakażonych lub chorych oraz podejrzanych o zakażenie lub zachorowanie na ospę małpią wraz z dookreśleniem czasu trwania izolacji w warunkach domowych, wskazań do zakończenia tej izolacji od dnia wystąpienia objawów w przypadku pacjenta z objawami klinicznymi, nadanie uprawnienia dla lekarza i felczera sprawującego opiekę nad pacjentem do przedłużenia okresu tej izolacji, w przypadku nieustąpienia objawów klinicznych, oraz okresu granicznego dla przedłużenia okresu trwania tej izolacji - argumentuje resort zdrowia w uzasadnieniu do rozporządzenia.

Jak wskazano w dokumencie, "ze względu na konieczność ochrony zdrowia publicznego w Rzeczpospolitej Polskiej przed szerzeniem się choroby dotychczas niewystępującej w kraju, projektowane rozporządzenie obejmuje obowiązkiem izolacji w warunkach domowych osoby chore na ospę małpią do czasu ustania ich zakaźności".

Obowiązkowa izolacja z powodu małpiej ospy potrwa 14, albo 21 dni

Obowiązek izolacji w warunkach domowych dotyczy osób, wobec których lekarz lub felczer nie postanowił o obowiązkowej hospitalizacji.

- O zakończeniu izolacji w warunkach domowych postanawia lekarz lub felczer po odbyciu konsultacji z pacjentem, w tym w formie teleporady, nie wcześniej niż w 21 dobie odbywania tej izolacji, a jeżeli pacjent nie ma objawów choroby – nie wcześniej niż w 14 dobie. W przypadku pacjentów z objawami choroby ospy małpiej, lekarz lub felczer może postanowić o przedłużeniu okresu izolacji w warunkach domowych do 30 dni - wskazano w rozporządzeniu.

Jednocześnie wprowadzono przepis przejściowy, który pozwala na objęcie obowiązkową izolacją domową osób, które nie wykazują objawów wymagających leczenia w warunkach szpitalnych, w trakcie trwania hospitalizacji.

- Okres hospitalizacji osób odbywających w dniu wejścia w życie projektowanego rozporządzenia obowiązkową hospitalizację z powodu zakażenia lub chorych oraz podejrzanych o zakażenie lub zachorowanie na ospę małpią w przypadku skierowania na obowiązkową izolację w warunkach domowych zaliczać się będzie do okresu wymaganej izolacji w warunkach domowych - zaznaczono w przepisach.DO POBRANIA

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum