Wchodzi nowe zarządzenie prezesa NFZ dotyczące COVID-19

Autor: oprac. JPP • Źródło: Rynek Zdrowia/NFZ19 października 2021 06:21

Jest nowe zarządzenie prezesa NFZ dotyczące COVID-19. Reguluje kwestie rehabilitacji i fizjoterapii po COVID-19. "Stanowi wykonanie poleceń Ministra Zdrowia z dnia 15 października 2021 roku".

Jest nowe zarządzenie prezesa NFZ dotyczące COVID-19 Fot. PTWP

Nowe zarządzenie prezesa NFZ dotyczące COVID-19

Opublikowano zarządzenie prezesa NFZ zmieniające zarządzenie w sprawie zasad sprawozdawania oraz warunków rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. 

Zarządzenie "stanowi wykonanie poleceń Ministra Zdrowia z dnia 15 października 2021 roku". Wchodzi w życie z dniem następującym po dniu podpisania i jego przepisy stosuje się do rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych od dnia 15 października 2021roku.

Sprawdź: 19 października duże problemy w dostępie do kilkunastu systemów NFZ

Kod choroby na L4. Co widzi pracodawca na zwolnieniu lekarskim?

Rehabilitacja po COVID-19 do 12 miesięcy przechorowania

- Na ich podstawie (poleceń MZ - przyp. red.) dokonano zmian w założeniach Programu i warunków realizacji świadczeń z zakresu rehabilitacji pacjentów po przebytej chorobie COVID-19 w  podmiotach leczniczych będących zakładami lecznictwa uzdrowiskowego lub podmiotach realizujących rehabilitację leczniczą w trybie stacjonarnym (załącznik nr 6a do zarządzenia), które posiadają niezbędną bazę zabiegową do prowadzenia rehabilitacji pacjentów. Zgodnie z nowymi założeniami rozpoczęcie rehabilitacji COVID-19 następuje w terminie do 12 miesięcy od  zakończenia leczenia w kierunku COVID-19 - czytamy w uzasadnieniu zarządzenia. 

To nie jedyna zmiana. Kolejna dotyczy Programu fizjoterapii dla osób, które chorowały na COVID-19.

Czytaj również: ZUS tropi lewe zwolnienia lekarskie. Może sprawdzić m.in. logowanie telefonu w czasie L4

Ogromne zmiany w ZUS. Zasiłek chorobowy zostanie obniżony. Zmienią się też zasady L4

Program fizjoterapii dla ozdrowieńców

- Do programu fizjoterapii dla ozdrowieńców w systemie leczenia chorych z COVID-19 dodano jako realizatora świadczeń świadczeniodawcę, który realizuje świadczenia w ramach ośrodka/oddziału dziennego. Rozpoczęcie rehabilitacji przedłużono do 12 miesięcy od zakończenia leczenia COVID-19 - czytamy w uzasadnieniu. 

Co oznacza data zakończenia leczenia COVID-19?

- Ponadto, dookreślono, że udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w przedmiotowym zakresie jest realizowane na podstawie skierowania wystawionego przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego po zakończonym leczeniu potwierdzonej choroby COVID-19 (rozpoznanie według jednostki chorobowej ICD-10, będącej podstawą do rehabilitacji i  będącej następstwem choroby COVID-19). Zakończenie leczenia COVID-19 określa się jako: datę zakończenia izolacji domowej, lub datę wypisu ze szpitala, lub datę wypisu z izolatorium.

Kolejna zmiana dotyczy realizacji wizyty terapeutycznej w  zakresie częstotliwości i ilości tych wizyt w  programie podstawowym (2 razy w tygodniu do 6 tygodni) i rozszerzonym (częstotliwość ustalana indywidualnie, wynosi jednak od 2 do 3 razy w tygodniu do 6 tygodni).

Jak informuje NFZ "przedmiotowe świadczenia będą finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia ze środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z części, której dysponentem jest minister właściwy do spraw zdrowia".

Sprawdź: 19 października o zmianach w POZ. Będzie m.in. o rewolucji w teleporadach

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum