Wchodzą ważne zmiany w programach lekowych w leczeniu szpitalnym. NFZ ogłosił szczegóły

Autor: oprac. JPP • Źródło: Narodowy Fundusz Zdrowia25 lipca 2022 14:30

Weszła w życie nowelizacja zarządzenia prezesa NFZ ws. określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe.  Dokument dostosowuje przepisy do nowej listy refundacyjnej.

Wchodzą ważne zmiany w programach lekowych w leczeniu szpitalnym. NFZ ogłosił szczegóły
Zmiany w programach lekowych w leczeniu szpitalnym. NFZ ogłosił szczegóły Fot. Shutterstock
  • Weszła w życie nowelizacja zarządzenia prezesa NFZ ws. określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe
  • Dokument dostosowuje przepisy do nowej listy refundacyjnej, która obowiązuje od 1 lipca 
  • Zarządzenie stosuje się do rozliczania świadczeń udzielanych od dnia 1 lipca 2022 r z jednym wyjątkiem

Zmiany w programach lekowych w leczeniu szpitalnym. NFZ ogłosił szczegóły

Na stronie Narodowego Funduszu Zdrowia opublikowano zarządzenie prezesa NFZ zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe.

- Postanowieniami zarządzenia wprowadza się zmiany w zarządzeniu z 11 lutego 2022 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe (z późn. zm.), dostosowujące do obwieszczenia Ministra Zdrowia z dnia 21 czerwca 2022 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na dzień 1 lipca 2022 roku - informuje NFZ w uzasadnieniu.

Najważniejsze zmiany dotyczą między innymi:

  • 1) brzmienia § 24 ust. 5 oraz § 25 ust. 1 i 2 pkt 1 zarządzenia w związku ze zmianą od dnia 1 lipca 2022 r. nazw programów lekowych: B.70. "Leczenie pacjentów z chorobami siatkówki" oraz B.71. "Leczenie terapią bez interferonową chorych na przewlekłe wirusowe zapalenie wątroby typu C";
  • 2) brzmienia § 35 zarządzenia w celu przedłużenia terminu dostosowania wykazu miejsc udzielania świadczeń do dnia 31 grudnia 2022 r., co pozwoli na zabezpieczenie dostępu do świadczeń z zakresu programów lekowych w ośrodkach aktualnie prowadzących leczenie pacjentów;
  • 3) załącznika nr 1k do zarządzenia, określającego Katalog świadczeń i zakresów i polegają na:

a) zmianie nazwy zakresu 03.0000.301.02 z „Leczenie przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu B” na „Leczenie chorych na przewlekłe wirusowe zapalenia wątroby typu B”,

b) zmianie nazwy zakresu 03.0000.333.02 z „Leczenie aktywnej postaci reumatoidalnego zapalenia stawów i młodzieńczego idiopatycznego zapalenia stawów” na „Leczenie chorych z aktywną postacią reumatoidalnego zapalenia stawów i młodzieńczego idiopatycznego zapalenia stawów”,

c) zmianie nazwy zakresu 03.0000.335.02 z „Leczenie aktywnej postaci łuszczycowego zapalenia stawów (ŁZS)” na „Leczenie chorych z aktywną postacią łuszczycowego zapalenia stawów (ŁZS)”,

d) zmianie nazwy zakresu 03.0000.336.02 z „Leczenie aktywnej postaci zesztywniającego zapalenia stawów kręgosłupa (ZZSK) ” na „Leczenie chorych z aktywną postacią zesztywniającego zapalenia stawów kręgosłupa(ZZSK)”,

e) zmianie nazwy zakresu 03.0000.339.02 z „Leczenie wtórnej nadczynności przytarczyc u pacjentów hemodializowanych” na „Leczenie wtórnej nadczynności przytarczyc u pacjentów leczonych nerko zastępczo dializami”

,f) usunięciu zakresu 03.0000.369.02 „Leczenie parykalcytolem wtórnej nadczynności przytarczyc u pacjentów hemodializowanych”,

g) zmianie nazwy zakresu 03.0000.370.02 z „Leczenie neowaskularnej (wysiękowej) postaci zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem (AMD)” na „Leczenie pacjentów z chorobami siatkówki”,

h) zmianie nazwy zakresu 03.0000.371.02 z „Leczenie przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu C terapią bezinterferonową” na „Leczenie terapią bezinterferonową chorych na przewlekłe wirusowe zapalenie wątroby typu C”,

i) zmianie nazwy zakresu 03.0000.375.02 z „Leczenie aktywnej postaci ziarniniakowatości z zapaleniem naczyń (GPA) lub mikroskopowego zapalenia naczyń (MPA)” na „Leczenie chorych na aktywną postać ziarniniakowatości z zapaleniem naczyń (GPA) lub mikroskopowe zapalenie naczyń (MPA)”

,j) zmianie nazwy zakresu 03.0000.386.02 z „Leczenie wrodzonych zespołów autozapalnych” na „Leczenie pacjentów z wrodzonymi zespołami autozapalnymi”

k) usunięciu zakresu 03.0000.420.02 „Leczenie chorych na cukrzycowy obrzęk plamki (DME)”,l) dodaniu zakresu 03.0000.431.02 „Leczenie pacjentów z idiopatyczną wieloogniskową chorobą Castlemana”,

ł) dodaniu zakresu 03.0000.432.02 „Stosowanie letermowiru w celu zapobiegania reaktywacji cytomegalowirusa (CMV) i rozwojowi choroby u dorosłych, seropozytywnych względem CMV pacjentów, którzy byli poddani zabiegowi przeszczepienia allogenicznych krwiotwórczych komórek macierzystych”,

m) dodaniu zakresu 03.0000.433.02 „Profilaktyczne leczenie chorych na migrenę przewlekłą”,

n) dodaniu zakresu 03.0000.434.02 „Zapobieganie powikłaniom kostnym u dorosłych pacjentów z zaawansowanym procesem nowotworowym obejmującym kości z zastosowaniem denosumabu”,

o) dodaniu zakresu 03.0000.435.02 „Leczenie nintedanibem choroby śródmiąższowej płuc związanejz twardzinąukładową”,- w związku ze zmianami wprowadzonymi w obwieszczeniu refundacyjnym,

p) dodaniu świadczenia o kodzie 5.08.07.0000029 przyjęcie pacjenta w trybie ambulatoryjnym połączone z podaniem toksyny botulinowej typu A w leczeniu migreny przewlekłej, możliwego do rozliczania w ramach zakresu 03.0000.433.02 „Profilaktyczne leczenie chorych na migrenę przewlekłą”, w związku z uwagami zgłoszonymi przez Konsultanta Krajowego w dziedzinie neurologii, Polskie Towarzystwo Neurologiczne oraz Sekcję Bólów Głowy PTN;

Pełna treść zarządzenia jest dostępna na stronie NFZ
Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum