Raport NIK: profilaktyka i leczenie cukrzycy typu 2 niewystarczające

Autor: NIK/Rynek Zdrowia • • 27 marca 2018 09:08

System ochrony zdrowia nie podjął w ostatnim czasie wystarczających działań służących zapobieganiu, wczesnemu wykrywaniu oraz leczeniu cukrzycy typu 2 - wynika z kontroli NIK, której wyniki opublikowano we wtorek (27 marca).

Raport NIK: profilaktyka i leczenie cukrzycy typu 2 niewystarczające
NIK: działania dotyczące profilaktyki i leczenia cukrzycy typu 2 niewystarczające. Fot. Archiwum

Celem kontroli NIK, obejmującej lata 2015 - 2017 (I półrocze), była ocena działań mających na celu wczesne wykrycie osób zagrożonych i chorych na cukrzycę typu 2 oraz wdrażanie skutecznych metod leczenia tej choroby. Izba uznała, że działania systemu ochrony zdrowia nie były realizowane skutecznie.

Pomimo uznania cukrzycy za chorobę cywilizacyjną, a jej leczenia za jeden z priorytetów zdrowotnych, minister zdrowia nie opracował ogólnopolskiej strategii działań ukierunkowanych na prewencję i leczenie cukrzycy. Działania ministra miały charakter doraźny, nie służyły zapobieganiu powstawania choroby i zapewnieniu długofalowych efektów leczenia. Za ustaleniem wieloletniej strategii zapobiegania oraz wczesnego wykrywania tej choroby przemawiają wysokie koszty leczenia jej powikłań.

Ministerstwo Zdrowia nie podjęło także skutecznych działań, aby upowszechnić wiedzę na temat cukrzycy i jej zapobiegania. Nie podjęto również próby włączenia lekarzy medycyny pracy do prowadzenia profilaktyki cukrzycy w ramach badań okresowych pracowników. Dodatkowo okazało się, że w systemie brakuje lekarzy diabetologów, a liczba pacjentów oczekujących na wizytę w poradni diabetologicznej i na hospitalizację rośnie.

Jak wynika z danych NFZ na koniec 2016 r. liczba chorych na cukrzycę typu 2 wynosiła ponad 1,6 mln osób, czyli o ponad 1 proc. więcej niż w roku 2015. Ponadto łączne koszty leczenia pacjentów chorych na cukrzycę typu 2, sfinansowane przez NFZ, wyniosły 1,7 mld zł w 2016 r. (bez kosztów leczenia powikłań).

Wzrost wydatków w tym zakresie w stosunku do roku poprzedniego wyniósł 8,5 proc. Wśród kosztów leczenia cukrzycy dominowały koszty refundacji leków i wyrobów medycznych, które stanowiły w 2015 r. 72 proc., w 2016 r. 73 proc., a w 2017 r. (I półrocze) już 76 proc. całkowitych kosztów.

Najwyższa Izba Kontroli wskazuje również na brak leków z grupy inkretynowych i grupy flozyn na liście leków refundowanych. Według NIK może to skutkować brakiem dostępu polskich pacjentów do innowacyjnego leczenia cukrzycy typu 2.

NIK wystąpiła do ministra zdrowia m.in. o przygotowanie ogólnopolskiego, kompleksowego programu działań, mających na celu zapobieganie, wczesną diagnozę i leczenie cukrzycy, podjęcie działań w celu oszacowania populacji chorych niezdiagnozowanych i wypracowanie metod dotarcia do tych osób z odpowiednią informacją o objawach i skutkach choroby oraz zachęcenia ich do wykonania odpowiedniej diagnostyki i rozpoczęcia terapii. Izba apeluje także o "zintensyfikowanie działań, mających na celu opracowanie modelu planowania kadr medycznych".

Więcej: www.nik.gov.pl

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum