Profilaktyka chorób zakaźnych - praktyczne wskazówki dla samorządów, pracodawców i instytucji. Nowa rzeczywistość.

Zapraszamy na drugą edycję cyklu eksperckich debat online skierowanych do: przedstawicieli Jednostek Samorządów Terytorialnych wszystkich szczebli, przedstawicieli Domów Pomocy Społecznej i innych instytucji działających na rzecz seniorów, a także szeroko rozumianych pracodawców i przedsiębiorców, instytucji i podmiotów skupiających wokół siebie osoby, które ze względu na specyfikę wykonywanego zawodu narażone są na biologiczne czynniki ryzyka.

Do udziału zapraszamy także wszystkich, którzy szukają informacji o działaniach CSR i ich korzyściach, chcą poznać dobre i sprawdzone praktyki oraz stosowane w miejscach pracy i samorządach rozwiązania.

 • 20 maja
  (11.00-12.30)

  Aktualne możliwości pozyskiwania środków finansowych na programy zdrowotne. Praktyczne wskazówki i rozwiązania.

  RETRANSMISJA
 • 21 czerwca
  (11.00-12.30)

  Jak prowadzić odpowiedzialną politykę senioralną i chronić seniorów przed chorobami zakaźnymi w dobie pandemii COVID-19? Doświadczenia praktyków i przykłady już realizowanych inicjatyw.

  RETRANSMISJA
 • 7 września
  (11.00-12.30)

  Fundusze Unijne w obszarze zdrowia - nowa perspektywa 2021-2027 oraz inne możliwości finansowania. Przydatne wskazówki i informacje dla samorządów i pracodawców.

  ZAREJESTRUJ SIĘ
 • 28 września
  (11.00-12.30)

  Jak zaplanować, wdrożyć, sfinansować i zrealizować skuteczny program profilaktyki zdrowotnej?Wnioski i przydatne wskazówki ekspertów – podsumowanie II edycji cyklu debat eksperckich projektu ZCP.

  ZAREJESTRUJ SIĘ
 • 20 października
  (11.00-12.30)

  Jak skutecznie chronić pracowników przed chorobami zakaźnymi w dobie panującej pandemii COVID-19 i dlaczego warto to robić? Praktyki CSR godne naśladowania.

  ZAREJESTRUJ SIĘ

Biorąc udział w wydarzeniach dowiedzą się Państwo:

 • Jakie są aktualne narzędzia tarczy antykryzysowej z których samorządy i ich podmioty zależne mogą skorzystać szukając dodatkowych środków finansowych na realizację działań z zakresu zdrowia?
 • Jak wykorzystać podatek od nieruchomości i efektywność w podatku VAT do pozyskania dodatkowych środków na realizację działań z zakresu zdrowia?
 • Jak wykorzystać budżet obywatelski do finansowania inicjatyw zdrowotnych?
 • Czy nowa perspektywa Unijna 2021-2027 daje możliwości finansowania programów zdrowotnych?
 • Jak zaplanować, wdrożyć, sfinansować i zrealizować skuteczny program profilaktyki zdrowotnej?
 • W jakie działania zdrowotne warto inwestować w dobie trwającej pandemii COVID-19 i dlaczego?
 • Jakie są kierunki rozwoju skutecznej i odpowiedzialnej polityki senioralnej i możliwości jej realizacji?
 • Jak zaplanować, wdrożyć, sfinansować i zrealizować skuteczny program profilaktyki zdrowotnej przygotować i wdrożyć skuteczny program zdrowotny? Jakich błędów unikać? Jak zbudować budżet programu, oszacować populację i dobrać grupę docelową?
 • Jakie są nowe narzędzia przydatne przy projektowaniu, wdrażaniu i ewaluacji programów polityki zdrowotnej i programów profilaktycznych?
 • Jakie są przykłady realizacji działań zdrowotnych wśród samorządów i pracodawców i jakie są ich efekty? Praktyki CSR warte naśladowania.

O PROJEKCIE

„Zdrowie Człowiek Profilaktyka” to projekt realizowany od 2013 roku, którego celem jest zwrócenie uwagi na aspekt zdrowia publicznego, zarówno w wymiarze centralnym jak i lokalnym. Poprzez działania edukacyjne skierowane do wybranych grup docelowych – w tym samorządów, szeroko rozumianych pracodawców, instytucji i podmiotów skupiających wokół siebie osoby, które ze względu na specyfikę wykonywanego zawodu narażone są na szkodliwe biologiczne czynniki ryzyka – realizatorzy zwracają uwagę na wielopłaszczyznowe korzyści wynikające z inwestycji w profilaktykę chorób zakaźnych w lokalnych społecznościach i w miejscach pracy. Inicjatywa służy motywacji do zaangażowania w zdrowie poprzez pokazanie dobrych praktyk i efektów, jakie przynoszą oraz udostępnienie szeregu przydanych materiałów i narzędzi niezbędnych w zaplanowaniu, wdrożeniu i ewaluacji działań.

Nad merytoryczną stroną projektu pracują przedstawiciele świata medycyny, Krajowi i Wojewódzcy Konsultanci Medyczni, przedstawiciele wojewódzkich i powiatowych Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych, eksperci Medycyny Pracy, eksperci ds. Funduszy Europejskich, eksperci ds. prawa, eksperci BHP oraz przedstawiciele samorządów i pracodawców.

Patronat nad tegoroczną inicjatywą objęli: Krajowa Izba Gospodarcza, Business Centre Club, Pracodawcy RP, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służby BHP, Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Instytut Medycyny Pracy im. prof. Jerzego Nofera, Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej, Związek Województw Rzeczypospolitej Polskiej, Związek Powiatów Polskich, Związek Miast Polskich, Stowarzyszenie Zdrowych Miast Polskich, Polska Federacja Szpitali, Polskie Stowarzyszenie Pielęgniarek Epidemiologicznych, Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki, Stowarzyszenie MANKO oraz Fundacja Edukacja Sportowa. Patronami medialnymi zostali natomiast: Rynek Zdrowia, Portal Samorządowy, Głos Seniora, Dziennik Warto Wiedzieć oraz Magazyn Wspólnota.

Pomysłodawcą i inicjatorem projektu „Zdrowie Człowiek Profilaktyka” są: Fundacja Aby Żyć, Compass Public Relations oraz Market Access Audit w partnerskiej współpracy z Pfizer Polska Sp. z o. o., która od lat wspiera działania na rzecz skutecznej profilaktyki szczepiennej w Polsce. Zarówno udział w spotkaniach, jaki i wszystkie materiały, narzędzia i konsultacje eksperckie są bezpłatne. Do tej pory, w ramach projektu zorganizowanych zostało blisko 130 spotkań, debat i warsztatów w których łącznie udział wzięło ponad 89 000 osób.

Więcej informacji: www.ZdrowieCzlowiekProfilaktyka.pl

Projekt realizowany dzięki wsparciu

Partnerzy medialni

PP-PFE-POL-0231

Zamknij lub naciśnij ESCZamknij lub naciśnij ESC

REJESTRACJA

Prosimy wybrać webinar/webinary, którym są Państwo zainteresowani

 • Fundusze Unijne w obszarze zdrowia - nowa perspektywa 2021-2027 oraz inne możliwości finansowania. Przydatne wskazówki i informacje dla samorządów i pracodawców (7 września 11.00-12.30)

 • Jak zaplanować, wdrożyć, sfinansować i zrealizować skuteczny program profilaktyki zdrowotnej? Wnioski i przydatne wskazówki ekspertów – podsumowanie II edycji cyklu debat eksperckich projektu ZCP (28 września 11.00-12.30)

 • Jak skutecznie chronić pracowników przed chorobami zakaźnymi w dobie panującej pandemii COVID-19 i dlaczego warto to robić? Praktyki CSR godne naśladowania (20 października 11.00-12.30)

To pole jest wymagane

 • To pole jest wymagane
  To pole jest wymagane
 • To pole jest wymagane
  To pole jest wymagane
 • To pole jest wymagane
  To pole jest wymagane
 • Zapoznałam/em się i akceptuję warunki rejestracji i uczestnictwa określone w Regulaminie pod niniejszym linkiem.

 • Zgadzam się na udostępnienie Partnerowi wydarzenia, podanych przeze mnie danych osobowych w celu wysyłania informacji marketingowych w tym infomacji dotyczących projektu „Zdrowie Człowiek Profilaktyka”.

To pole jest wymagane

Przetwarzanie danych osobowych - klauzule informacyjne

1. Administratorem danych osobowych zebranych w trakcie rejestracji jest Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości S.A. (PTWP SA) oraz jej spółka zależna PTWP-ONLINE Sp. z o.o. obsługująca system rejestracyjny oraz wydawca serwisów internetowych (PTWP OL).

2. Zebrane dane osobowe przetwarzane będą w celu:
a. rejestracja na webinar lub debatę,
b. marketing usług i komunikowanie się przez spółki Grupy PTWP z uczestnikiem, w formie korespondencji pisemnej, elektronicznej lub z wykorzystaniem urządzeń telekomunikacyjnych (telefony, SMS-y),
c. udostępnienie danych organizatorom, partnerom i sponsorom eventu w celu umożliwienia im komunikowania się z uczestnikiem lub marketingu ich usług – w formie korespondencji pisemnej, elektronicznej lub z wykorzystaniem urządzeń telekomunikacyjnych (np. telefony, SMS-y); dane odbiorców danych jw. będą na bieżąco publikowane i aktualizowane na odpowiednich stronach eventu lub w materiałach informacyjnych.
d. prowadzenie statystyk, pomiarów jakości i skuteczności,
e. obsługa reklamacji i zabezpieczenie roszczeń.

3. Przetwarzania danych polegające na zbieraniu, przechowywaniu i udostępnianiu danych z formularza rejestracyjnego jest niezbędne do wypełnienia ww. prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez ww. administratorów i odbiorców danych. W przypadku niektórych danych lub szczególnych rodzajów przetwarzania, których nie można uznać za niezbędne do wypełnienia ww. celów lub w przypadku celów, których nie można uznać za wystarczająco usprawiedliwione - wskazanych odrębnie przy odpowiedniej rubryce na dane lub w oświadczeniach zgody na końcu formularza rejestracyjnego – podstawą przetwarzania będzie także zgoda uczestnika.

4. Dane przetwarzane będą wyłącznie przez czas niezbędny do realizacji celów przetwarzania, nie dłużej jednak niż do momentu zgłoszenia odpowiedniego sprzeciwu wobec przetwarzania lub cofnięcia zgody na dane przetwarzanie.

5. Osoba rejestrująca się uprawniona jest do dostępu do swoich danych oraz do ich poprawiania, w szczególności za pośrednictwem systemu rejestracyjnego. Osoba rejestrująca może w każdym czasie zażądać sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych; przysługuje jej także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec danego przetwarzania oraz prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzoru, na warunkach określonych we właściwych przepisach prawa.

6. Pełna informacja nt. polityki prywatności dla usług administratorów danych, w tym informacje nt. szczegółowych warunków przetwarzania danych osobowych zgodne z art. 13 i 14 RODO, znajdują się pod niniejszym linkiem.


W przypadku pytań dotyczących rejestracji prosimy o kontakt: webinaria@ptwp.pl
Pod podanym adresem nie można dokonać rejestracji; zgłoszenia wysyłane drogą e-mailową nie będą uznawane.

Zamknij lub naciśnij ESC