Jak realizować programy profilaktyki chorób zakaźnych w dobie pandemii COVID-19? Praktyczne wskazówki i narzędzia dla samorządów, instytucji i pracodawców.

Zapraszamy na cykl eksperckich debat online skierowanych do: przedstawicieli JST, dyrektorów szpitali i managerów placówek medycznych, przedstawicieli WSSE i PSSE, przedstawicieli Domów Pomocy Społecznej i innych instytucji działających na rzecz seniorów oraz pracodawców i przedsiębiorców.

 • 16 września (11.00-12.30)

  Profilaktyka chorób zakaźnych wśród seniorów w dobie pandemii COVID-19 jako element odpowiedzialnej polityki senioralnej. Korzyści i praktyczne rozwiązania.

  RETRANSMISJA
 • 23 września (11.00-12.30)

  Priorytety w profilaktyce chorób zakaźnych wśród personelu medycznego w dobie pandemii COVID-19. Praktyczne wskazówki i możliwe rozwiązania.

  RETRANSMISJA
 • 13 października (11.00-12.30)

  Jak skutecznie realizować Programy Polityki Zdrowotnej w dobie pandemii COVID-19. Praktyczne wskazówki i przydatne narzędzia dla samorządów.

  RETRANSMISJA
 • 21 października (11.00-12.30)

  Odpowiedzialność za zdrowie. Profilaktyka chorób zakaźnych jako dobra praktyka CSR w miejscu pracy i element zrównoważonego rozwoju regionu.

  RETRANSMISJA
 • 24 listopada (11.00-12.30)

  Praktyczny warsztat realizacji PPZ w dobie COVID 19 w oparciu o wiedzę i doświadczenia ekspertów samorządowych - odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.

  RETRANSMISJA

Biorąc udział w wydarzeniach dowiedzą się Państwo:

 • W jakie działania zdrowotne warto inwestować w dobie pandemii COVID-19 i dlaczego?
 • Jak przygotować i wdrożyć skuteczny program zdrowotny? Jakich błędów unikać? Jak zbudować budżet programu, oszacować populację i dobrać grupę docelową?
 • Jakie są nowe narzędzia przydatne przy projektowaniu, wdrażaniu i ewaluacji programów polityki zdrowotnej i programów profilaktycznych?
 • Jakie są przykłady realizacji działań zdrowotnych wśród samorządów i pracodawców i jakie są ich efekty?
 • Jakie są kierunki rozwoju skutecznej i odpowiedzialnej polityki senioralnej i możliwości jej realizacji?
 • Jakie są nowe narzędzia zawarte w Tarczy 4.0, z których samorządy mogą skorzystać szukając dodatkowych środków finansowych na realizację działań z zakresu zdrowia?
 • Jakie nowe regulacje polityki budżetowej JST wprowadzono w 2020 r. dzięki którym możliwe jest pozyskanie dodatkowych środków na realizację działań zdrowotnych?
 • Dlaczego firmy sektora MŚP powinny angażować się w działania społecznie odpowiedzialne?
 • Co CSR oznacza dla samorządów? Czy realizacja samorządowych PPZ to dobry przykład praktyki CSR?

O PROJEKCIE

„Zdrowie Człowiek Profilaktyka” to projekt realizowany od 2013 roku, którego celem jest zwrócenie uwagi na aspekt zdrowia publicznego, zarówno w wymiarze centralnym jak i lokalnym. Poprzez działania edukacyjne skierowane do wybranych grup docelowych – w tym samorządów, szeroko rozumianych pracodawców, instytucji i podmiotów skupiających wokół siebie osoby, które ze względu na specyfikę wykonywanego zawodu narażone są na szkodliwe biologiczne czynniki ryzyka – realizatorzy zwracają uwagę na wielopłaszczyznowe korzyści wynikające z inwestycji w profilaktykę chorób zakaźnych w lokalnych społecznościach i w miejscach pracy. Inicjatywa służy motywacji do zaangażowania w zdrowie poprzez pokazanie dobrych praktyk i efektów, jakie przynoszą oraz udostępnienie szeregu przydanych materiałów i narzędzi niezbędnych w zaplanowaniu, wdrożeniu i ewaluacji działań.

Nad merytoryczną stroną projektu pracują przedstawiciele świata medycyny, Krajowi i Wojewódzcy Konsultanci Medyczni, przedstawiciele wojewódzkich i powiatowych Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych, eksperci Medycyny Pracy, eksperci ds. Funduszy Europejskich, eksperci ds. prawa, eksperci BHP oraz przedstawiciele samorządów i pracodawców.

Patronat nad tegoroczną inicjatywą objęli: Krajowa Izba Gospodarcza, Business Centre Club, Pracodawcy RP, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służby BHP, Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Instytut Medycyny Pracy im. prof. Jerzego Nofera, Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej, Związek Województw Rzeczypospolitej Polskiej, Związek Powiatów Polskich, Związek Miast Polskich, Stowarzyszenie Zdrowych Miast Polskich, Polska Federacja Szpitali, Polskie Stowarzyszenie Pielęgniarek Epidemiologicznych, Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki, Stowarzyszenie MANKO oraz Fundacja Edukacja Sportowa. Partnerem merytorycznym projektu jest Fundacja Aby Żyć. Projekt realizowany jest dzięki wsparciu Pfizer. Zarówno udział w spotkaniach, jaki i wszystkie materiały, narzędzia i konsultacje eksperckie są bezpłatne. Do tej pory, w ramach projektu zorganizowanych zostało blisko 120 spotkań, debat i warsztatów w których łącznie udział wzięło ponad 30 500 osób.

Więcej informacji: www.ZdrowieCzlowiekProfilaktyka.pl

PP-PRE-POL-0247 Projekt realizowany dzięki wsparciu

Partnerzy medialni

Zamknij lub naciśnij ESCZamknij lub naciśnij ESC