Ogólnopolska Izba Gospodarcza Wyrobów Medycznych POLMED

Ogólnopolska Izba Gospodarcza Wyrobów Medycznych POLMED

Ogólnopolska Izba Gospodarcza Wyrobów Medycznych POLMED to istniejąca od 20 lat, największa organizacja zrzeszająca producentów i dystrybutorów wyrobów medycznych.

Wychodząc naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom pacjentów, Izba POLMED prowadzi aktywne działania na rzecz szerokiego dostępu do wyrobów medycznych, promocji nowych technologii oraz innowacyjności w ochronie zdrowia.

Dąży do wypracowania przyjaznego środowiska biznesowego dla działających w naszym kraju przedsiębiorstw i partnerstwa z interesariuszami opieki zdrowotnej. Izba POLMED jest członkiem Krajowej Izby Gospodarczej, MedTech Europe, organizacji reprezentującej europejski sektor wyrobów medycznych.