×
Subskrybuj newsletter
rynekzdrowia.pl
Zamów newsletter z najciekawszymi i najlepszymi tekstami portalu.
Podaj poprawny adres e-mail
  • Musisz zaznaczyć to pole
MEDI-LI-NORM Spółka z o.o.

Lekarza psychiatra lub lekarz w trakcie specjalizacji z psychiatrii

  • Ważna od: 2023-03-03
  • Ważna do: 2023-04-03
  • Miasto/region: Limanowa

OPIS OFERTY

MEDI-LI-NORM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie
poszukuje kandydata na stanowisko:

Lekarz psychiatra lub lekarz w trakcie specjalizacji z psychiatrii
Miejsce pracy: Limanowa

Zakres obowiązków:
- Praca w Poradni Zdrowia Psychicznego i/lub innych strukturach Centrum Zdrowia Psychicznego w Limanowej MEDI-LI-NORM.

Wymagania:
-Dyplom potwierdzający specjalizację w dziedzinie psychiatrii lub w trakcie specjalizacji;
- Prawo wykonywania zawodu;
- Dobra organizacja pracy.

Oferujemy:
- Atrakcyjne wynagrodzenie;
- Stabilność i elastyczność zatrudnienia;
- Dowolną formę zatrudnienia lub współpracy;
- Pracę w doświadczonym, koleżeńskim, dynamicznym i zaangażowanym zespole terapeutycznym;
- Wsparcie kadry zarządczej oraz wykwalifikowanego personelu;
- Uczestniczenie w superwizjach zespołowych prowadzonych przez Profesora Andrzeja Cechnickiego z Kliniki Psychiatrii CMUJ;
- Możliwość podnoszenia kompetencji zawodowych poprzez udział w szkoleniach, konferencjach, kongresach.

Wymagane dokumenty: podanie i CV.
Zgłoszenia można wysłać na adres e-mail administracja@medilinorm.pl 
w tytule wpisując „lekarz psychiatra” lub na adres pracodawcy do dnia 30.04.2023r.
Więcej informacji pod numerem telefonu: 605 333 814 lub 601 501 008

 

Klauzula informacyjna - proces rekrutacyjny
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest MEDI-LI-NORM Sp. z o.o. , z siedzibą w Krakowie, ul Wilczy Stok 2, 30-237 Kraków.
Jeśli ma Pani/Pan jakiekolwiek pytania odnośnie przetwarzania przez nas Pani/Pana danych, prosimy o kontakt z naszym Inspektorem Ochrony Danych (IOD). W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, w tym realizacją przysługujących Pani/Panu w tym zakresie praw można kontaktować się drogą mailową, pisząc na adres administracja@medilinorm.pl, drogą listowną pisząc na adres siedziby administratora lub telefonicznie, dzwoniąc pod numer 12 656 71 91. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu nawiązania stosunku pracy i przebiegu zatrudnienia w związku z art. 6 ust. 1 lit. a, b, c oraz art. 9 ust 2 lit. a RODO¹ .
Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem oraz prawo do usunięcia swoich danych w zakresie udzielonej zgody.
Bezpieczeństwo Pani/Pana danych osobowych jest dla nas priorytetem, jeśli jednak uzna Pani/Pan, że przetwarzając dane naruszamy przepisy, ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Pani/Pana dane osobowe będziemy przechowywać do zakończenia procesu rekrutacji, a w przypadku wyrażonej przez Panią/Pana zgody na wykorzystanie danych osobowych do celów przyszłych rekrutacji, nie dłużej niż przez okres 3 miesięcy.
Pani/Pana dane osobowe będziemy udostępniać wyłącznie organom publicznym i podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa oraz powierzać podmiotom tylko na podstawie zawartych umów i na wyraźne polecenie administratora.
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe w zakresie określonym w art. 22¹ kodeksu pracy i w tym zakresie konieczne dla celów związanych z nawiązaniem z Panią/Panem stosunku pracy. W pozostałym zakresie jest dobrowolne.
Jeśli Pani/Pan wyrazi zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach prosimy o dopisanie w dokumentach aplikacyjnych: Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody* na przetwarzanie danych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez Medi-Li-Norm Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością .
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych nadmiarowych.
Jeżeli w swoich dokumentach aplikacyjnych zamieszcza Pani/Pan dane osobowe takie jak zainteresowania, informacje o stanie zdrowie, czy inne dane szczególnych kategorii, może Pani/Pan wyrazić zgodę na ich wykorzystanie w celach związanych z wzięciem udziału w procesie rekrutacyjnym.
W tej sytuacji prosimy o zamieszczenie w dokumentach aplikacyjnych poniższej treści: Wyrażam zgodę Medi-Li-Norm Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na przetwarzanie danych osobowych innych niż wynika to z art. 22¹ ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. zawartych w przedstawionych przeze mnie dokumentach dla potrzeb niezbędnych do realizacji aktualnej procedury rekrutacji oraz ewentualnych przyszłych procesów rekrutacyjnych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

¹Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

Praca w medycynie (1882 pozycji)