Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie pilnie poszukuje LEKARZY do Oddziału Pediatrycznego

  • Ważna od: 2021-11-15
  • Ważna do: 2021-12-16
  • Miasto/region: Cieszyn

OPIS OFERTY

ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W CIESZYNIE
AKREDYTOWANY, NOWOCZESNY, WIELOODDZIAŁOWY SZPITAL

pilnie poszukuje do pracy:

- Lekarzy Specjalistów z zakresu Pediatrii lub Lekarzy innych specjalności mogących pełnić dyżury lekarskie w Oddziale Pediatrycznym,
- Lekarzy w trakcie specjalizacji (lekarzy Rezydentów oraz lekarzy odbywających specjalizację w trybie pozarezydenckim),
- lub lekarzy chcących specjalizować się w dziedzinie Pediatrii,

 

Wymagania:

  • dyplom lekarza
  • aktualne prawo wykonywania zawodu lekarza
  • w przypadku lekarzy Specjalistów - dokumenty potwierdzające posiadanie specjalizacji w danej dziedzinie

 

Oferujemy:

  • stabilność zatrudnienia
  • możliwość dalszego rozwoju
  • różne formy zatrudnienia
  • pracę w przyjaznej i miłej atmosferze

 

Osoby zainteresowane, prosimy o nadesłanie oferty zawierającej CV i list motywacyjny na adres:

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie
Dział Kadr i Płac, 43-400 Cieszyn ul. Bielska 4
email: sekretariat@szpitalslaski.pl
Telefon 33-8549200

 

Prosimy o umieszczenie następującej klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb procesu rekrutacji w ZZOZ w Cieszynie zgodnie z ustawą z dnia 10.05.2018r Dz.U. z 2018r, poz. 1000. Przyjmuję do wiadomości, że przysługuje mi prawo dostępu do moich danych, ich poprawiania oraz prawie żądania usunięcia tych danych oraz zaprzestania przetwarzania.”
W przypadku nie wyrażenia powyższej zgody kandydatura pozostanie bez rozpatrzenia.

 

Praca w medycynie (3375 pozycji)