Liczba znalezionych pozycji: 3581

NAZWA Sortowanie rosnące Sortowanie rosnące OPAKOWANIE Sortowanie rosnące Sortowanie rosnące CENA DLA PACJENTA Sortowanie rosnące Sortowanie rosnące DAWKA ZAKRES WSKAZAŃ
Elonva 1 amp.-strz. 513.87 100 µg Kontrolowana hiperstymulacja jajników w skojarzeniu z antagonistą GnRH u pacjentek w wieku poniżej 40 roku życia w celu uzyskania rozwoju mnogich pęcherzyków w programach wspomaganego rozrodu,rokujących uzyskanie prawidłowej odpowiedzi na stymulację jajeczkowania (hormon folikulotropowy - FSH poniżej 15 mlU/ml w 2-3 dniu cyklu lub hormon antymüllerowski - AMH powyżej 0,7 ng/ml (wg IIstandardu)), u których nie stwierdza się wcześniejszych, niedostatecznych odpowiedzi na stymulację owulacji oraz bez nawracających poronień z tym samym partnerem – refundacja do 3 cykli
Elonva 1 amp.-strz. 513.87 150 µg Kontrolowana hiperstymulacja jajników w skojarzeniu z antagonistą GnRH u pacjentek w wieku poniżej 40 roku życia w celu uzyskania rozwoju mnogich pęcherzyków w programach wspomaganego rozrodu,rokujących uzyskanie prawidłowej odpowiedzi na stymulację jajeczkowania (hormon folikulotropowy - FSH poniżej 15 mlU/ml w 2-3 dniu cyklu lub hormon antymüllerowski - AMH powyżej 0,7 ng/ml (wg IIstandardu)), u których nie stwierdza się wcześniejszych, niedostatecznych odpowiedzi na stymulację owulacji oraz bez nawracających poronień z tym samym partnerem – refundacja do 3 cykli
Gonal-f 1 wstrzykiwacz 463.15 900 j.m. (IU)/1,5 ml (66 µg/1,5 ml) Kontrolowana hiperstymulacja jajników u pacjentek w wieku poniżej 40 roku życia w celu uzyskania rozwoju mnogich pęcherzyków w programach wspomaganego rozrodu, rokujących uzyskanie prawidłowejodpowiedzi na stymulację jajeczkowania (hormon folikulotropowy - FSH poniżej 15 mlU/ml w 2-3 dniu cyklu lub hormon antymüllerowski - AMH powyżej 0,7 ng/ml (wg II standardu)), u których nie stwierdzasię wcześniejszych, niedostatecznych odpowiedzi na stymulację owulacji oraz bez nawracających poronień z tym samym partnerem - refundacja do 3 cykli, Brak owulacji u pacjentek w wieku poniżej 40 rokużycia, u których nie uzyskano odpowiedzi po zastosowaniu cytrynianu klomifenu, rokujących uzyskanie prawidłowej odpowiedzi na stymulację jajeczkowania (hormon folikulotropowy - FSH poniżej 15 mlU/mlw 2-3 dniu cyklu lub hormon antymüllerowski - AMH powyżej 0,7 ng/ml (wg II standardu)) – refundacja do 3 cykli, Stymulacja wzrostu pęcherzyków jajnikowych u pacjentek w wieku poniżej 40 rokużycia ze znacznym niedoborem LH, FSH w skojarzeniu z hormonem luitenizującym LH – refundacja do 3 cykli
Menopur 1 fiol. z proszkiem + 2 amp.-strz.a 1ml 397.65 1200 j.m. FSH + 1200 j.m. LH Kontrolowana hiperstymulacja jajników u pacjentek w wieku poniżej 40 roku życia w celu uzyskania rozwoju mnogich pęcherzyków w programach wspomaganego rozrodu, rokujących uzyskanie prawidłowejodpowiedzi na stymulację jajeczkowania (hormon folikulotropowy - FSH poniżej 15 mlU/ml w 2-3 dniu cyklu lub hormon antymüllerowski - AMH powyżej 0,7 ng/ml (wg II standardu)), u których nie stwierdzasię wcześniejszych, niedostatecznych odpowiedzi na stymulację owulacji oraz bez nawracających poronień z tym samym partnerem - refundacja do 3 cykli
Keppra 100 tabl. 315.91 1000 mg Padaczka oporna na leczenie
Novo-Helisen Depot 1 fiol.a 9,5 ml (stęż. 3) 297.77 stężenie 3 - 5000 TU/ml lub 5000 PNU/ml We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji
Novo-Helisen Depot 1 but.a 9,5 ml (stęż.3) 297.77 stężenie 3 - 5000 TU/ml lub 2500 PNU/ml We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji
Novo-Helisen Depot 3 fiol.a 4,5 ml (stęż.1-3) 279.94 stężenie: 1 - 50 TU/ml lub 50 PNU/ml, 2 - 500 We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji
Novo-Helisen Depot 3 fiol.a 4,5 ml (stęż.1-3) 279.94 stężenie: 1 - 50 TU/ml lub 25 PNU/ml, 2 - 500 We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji
Exelon 30 sasz. 257.74 13,3 mg/24h Choroba Alzheimera
Prolia 1 amp.-strz.a 1 ml 253.64 60 mg/1 ml Osteoporoza pomenopauzalna (T-score mniejsze lub równe -2,5 mierzone metodą DXA) u kobiet w wieku powyżej 60 lat, ze złamaniem osteoporotycznym, po niepowodzeniu leczenia doustnymibisfosfonianami lub z przeciwwskazaniami (nietolerancja) do ich stosowania
Exelon 30 sasz. 246.14 4,6 mg/24h Choroba Alzheimera
Somatuline Autogel 1 amp.-strz. 244.73 90 mg Akromegalia, Leczenie objawów hipersekrecji występujących w przebiegu nowotworów neuroendokrynnych
Keppra 100 tabl. 239.06 750 mg Padaczka oporna na leczenie
Exelon 30 sasz. 237.01 9,5 mg/24h Choroba Alzheimera
Strattera 28 kaps. 236.95 10 mg Nadpobudliwość psychoruchowa z deficytem uwagi oraz ze współistniejącymi chorobami, takimi jak: tiki, zespół Tourette’a, zaburzenia lękowe lub z udokumentowaną nietolerancją bądź niepowodzeniemterapii lekami psychostymulującymi jako element pełnego programu leczenia u dzieci od 6 roku życia oraz u młodzieży.
Menopur 1 fiol. z proszkiem + 1 amp.-strz.a 1ml 195.26 600 j.m. FSH + 600 j.m. LH Kontrolowana hiperstymulacja jajników u pacjentek w wieku poniżej 40 roku życia w celu uzyskania rozwoju mnogich pęcherzyków w programach wspomaganego rozrodu, rokujących uzyskanie prawidłowejodpowiedzi na stymulację jajeczkowania (hormon folikulotropowy - FSH poniżej 15 mlU/ml w 2-3 dniu cyklu lub hormon antymüllerowski - AMH powyżej 0,7 ng/ml (wg II standardu)), u których nie stwierdzasię wcześniejszych, niedostatecznych odpowiedzi na stymulację owulacji oraz bez nawracających poronień z tym samym partnerem - refundacja do 3 cykli
Xarelto 42 szt. 193.61 15 mg Leczenie zakrzepicy żył głębokich oraz profilaktyka nawrotowej zakrzepicy żył głębokich i zatorowości płucnej po ostrej zakrzepicy żył głębokich u osób powyżej 18 roku życia, Leczenie zatorowościpłucnej oraz profilaktyka nawrotowej zakrzepicy żył głębokich i zatorowości płucnej u dorosłych
Lucrin Depot 1 zest. 191.95 11,25 mg Nowotwory złośliwe - Rak piersi i rak trzonu macicy, Nowotwory złośliwe - Rak prostaty
Exelon 120 ml 189.55 2 mg/ml Choroba Alzheimera

LEKI REFUNDOWANE (3581 pozycji)