Liczba znalezionych pozycji: 3581

NAZWA Sortowanie rosnące Sortowanie rosnące OPAKOWANIE Sortowanie rosnące Sortowanie rosnące CENA DLA PACJENTA Sortowanie rosnące Sortowanie rosnące DAWKA ZAKRES WSKAZAŃ
Atoris 90 tabl. (9 blist.po 10 szt.) 22.40 10 mg We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji
Atoris 90 tabl. (9 blist.po 10 szt.) 23.63 20 mg We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji
Flonidan 90 tabl. (9 blist.po 10 szt.) 18.11 10 mg We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji
Loratadyna Galena 90 tabl. (9 blist.po 10 szt.) 16.69 10 mg We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji
Torvacard 40 90 tabl. (9 blist.po 10 szt.) 43.68 40 mg We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji
Tulip 90 tabl. (9 blist.po 10 szt.) 20.71 10 mg We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji
Tulip 90 tabl. (9 blist.po 10 szt.) 24.53 20 mg We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji
Apo-Napro 90 tabl. (9 blist.po 10 szt.) 20.18 250 mg We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji
Finamef 90 tabl. (9 blist.po 10 szt.) 9.60 5 mg Przerost gruczołu krokowego
Etform 500 90 tabl. (9 blist.po 10 szt.) 3.20 500 mg Cukrzyca
Etform 850 90 tabl. (9 blist.po 10 szt.) 4.08 850 mg Cukrzyca
Gliclada 90 tabl. (6 blist.po 15 szt.) 18.65 30 mg Cukrzyca
Finaster 90 tabl. (6 blist.po 15 szt.) 9.60 5 mg Przerost gruczołu krokowego
Penester 90 tabl. (6 blist.po 15 szt.) 9.60 5 mg Przerost gruczołu krokowego
Siofor 1000 90 tabl. (6 blist.po 15 szt.) 4.80 1000 mg Cukrzyca
Dozox 90 tabl. 9.60 4 mg Przerost gruczołu krokowego
Glucobay 50 90 tabl. 24.20 50 mg Cukrzyca
Miansec 90 tabl. 8.13 10 mg Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe
Miansegen 90 tabl. 8.03 10 mg Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe
Lamotrix 90 tabl. 10.01 100 mg Padaczka oporna na leczenie, Choroba afektywna dwubiegunowa

LEKI REFUNDOWANE (3581 pozycji)