Liczba znalezionych pozycji: 3581

NAZWA Sortowanie rosnące Sortowanie rosnące OPAKOWANIE Sortowanie rosnące Sortowanie rosnące CENA DLA PACJENTA Sortowanie rosnące Sortowanie rosnące DAWKA ZAKRES WSKAZAŃ
Zyx 56 szt. 18.82 5 mg We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji
Zyx 28 tabl. (4 blist.po 7 szt.) 11.09 5 mg We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji
Zyrtec 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) 10.08 10 mg We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji
Zyrtec 20 ml 5.39 10 mg/ml We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji
Zyrtec 75 ml 6.95 1 mg/ml We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji
Zypsila 56 kaps. (4 blist.po 14 szt.) 5.97 80 mg Schizofrenia
ZypAdhera 1 fiol.pr.a 0,21 g (+1 fiol.roz.3 ml) 9.22 210 mg Schizofrenia u dorosłych pacjentów, u których uzyskano odpowiednią stabilizację podczas leczenia olanzapiną w postaci doustnej, w przypadku nawrotu objawów psychotycznych w wynikuudokumentowanego, uporczywego braku współpracy chorego
ZypAdhera 1 fiol.pr.a 0,3 g (+1 fiol.roz.3 ml) 6.44 300 mg Schizofrenia u dorosłych pacjentów, u których uzyskano odpowiednią stabilizację podczas leczenia olanzapiną w postaci doustnej, w przypadku nawrotu objawów psychotycznych w wynikuudokumentowanego, uporczywego braku współpracy chorego
ZypAdhera 1 fiol.pr.a 0,405 g (+1fiol.roz.3 ml) 4.32 405 mg Schizofrenia u dorosłych pacjentów, u których uzyskano odpowiednią stabilizację podczas leczenia olanzapiną w postaci doustnej, w przypadku nawrotu objawów psychotycznych w wynikuudokumentowanego, uporczywego braku współpracy chorego
Zyllt 28 tabl. 8.23 75 mg Miażdżyca objawowa naczyń wieńcowych leczona stentami metalowymi (do 6 tygodni od implantacji stentu) lub stentami antyrestenotycznymi uwalniającymi leki (do 12 miesięcy od implantacji stentu) wcelu zapobiegania zakrzepom, Stan po zawale mięśnia sercowego bez uniesienia odcinka ST do 12 miesięcy stosowania, Stan po zawale mięśnia sercowego z uniesieniem odcinka ST do 30 dni stosowania
Zoxon 4 90 tabl. (9 blist.po 10 szt.) 22.89 4 mg We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji
Zoxon 4 90 tabl. (9 blist.po 10 szt.) 9.60 4 mg Przerost gruczołu krokowego
Zoxon 4 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) 7.68 4 mg We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji
Zoxon 4 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) 3.20 4 mg Przerost gruczołu krokowego
Zoxon 2 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) 14.16 2 mg We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji
Zoxon 2 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) 13.52 2 mg Przerost gruczołu krokowego
Zoxon 1 30 tabl. (2 blist.po 15 szt.) 17.14 1 mg We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji
Zoxon 1 30 tabl. (2 blist.po 15 szt.) 18.42 1 mg Przerost gruczołu krokowego
Zotral 28 tabl. (2 blist.po 14 szt.) 10.94 50 mg Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe
Zotral 28 tabl. (4 blist.po 7 szt.) 16.82 100 mg Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe

LEKI REFUNDOWANE (3581 pozycji)