Raport Uczelni Łazarskiego i PTN o sytuacji polskiej neurologii. Czy powstane Krajowa Sieć Neurologii?

Autor: PW • Źródło: Rynek Zdrowia17 września 2021 17:24

Minister zdrowia Adam Niedzielski zapowiedział utworzenie Krajowej Rady ds. Neurologii pracującej nad strategią wprowadzenia kompleksowych modeli opieki w neurologii. - Chcemy, by powstała rządowa strategia dla neurologii - zapewnił podczas konferencji, na której prezentowano raport „Stan polskiej neurologii i kierunki jej rozwoju w perspektywie do 2030 roku”.

Neurologia. Czy powstanie Krajowa Sieć Neurologiczna? Fot. PAP/Marcin Kmieciński
  • Minister zdrowia Adam Niedzielski zapowiedział, że wyda rozporządzenie powołujące Krajową Radę ds. Neurologii. Ma opracować strategię, która byłaby podstawą do utworzenia Krajowej Sieci Neurologicznej
  • - To znakomita wiadomość dla pacjentów i lekarzy neurologów, że minister zdrowia zapowiedział wprowadzenie neurologii do priorytetów państwa - zareagował na deklarację ministra prof. Jarosław Sławek
  • Twórcy raportu „Stan polskiej neurologii i kierunki jej rozwoju w perspektywie do 2030 roku” wypracowali rekomendacje zmian w opiece nad pacjentami z sześcioma najczęstszymi schorzeniami neurologicznymi
  • Zdaniem ekspertów w Krajowej Sieci Neurologicznej powinny istnieć regionalne centra doskonałości pełniące rolą konsultującą

- Powołam wkrótce Krajową Radę ds. Neurologii. Jej zadaniem będzie opracowanie strategii, która zostanie przyjęta jako uchwała rządowa - poinformował minister zdrowia Adam Niedzielski. - Chciałbym, żeby rada miała podobne kompetencje, jak te już funkcjonujące w kardiologi i onkologii, czyli żeby decydowała o pewnych strategicznych kierunkach rozwoju.

Neurologia. Czy to będzie jeden z priorytetów w zdrowiu?

Niedzielski o mającej powstać strategii dla neurologii mówił w piątek (17 września) podczas konferencji, na której Instytut Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego wraz z Polskim Towarzystwem Neurologicznym przedstawił raport „Stan polskiej neurologii i kierunki jej rozwoju w perspektywie do 2030 roku”.

Eksperci wypracowali rekomendacje zmian w opiece nad pacjentami z sześcioma najczęstszymi schorzeniami neurologicznymi: udarami mózgu, chorobą Alzheimera, Parkinsona, migreną, padaczką, stwardnieniem rozsianym. Rekomendują powołanie Krajowej Sieci Neurologicznej, inwestycje w kadry, koordynowaną i kompleksową opiekę, szybszy dostęp do nowoczesnych terapii oraz edukację i działania profilaktyczne.

Minister przyznał, że także w neurologii, podobnie jak w kardiologii i onkologii, gdzie już powstają sieci opieki kompleksowej, istnieje ogromna potrzeba koordynacji, gdyż system opieki nad pacjentem jest rozproszony. Ocenił, że przedstawiony przez ekspertów raport systemowy jest opracowany na takim poziomie merytorycznym, iż w dużej części pozwala wskazać w neurologii „kierunki strategiczne bez dodatkowej pracy” i wpisać je w dokument, który będzie miał formalny charakter.

- Nasze społeczeństwo starzeje się, dlatego musimy przygotować się do sprostania fali chorób neurologicznych, wzrostu liczby osób z udarem mózgu, chorobą Alzheimera czy chorobą Parkinsona - mówił prof. Jarosław Sławek, prezes Polskiego Towarzystwa Neurologicznego w latach 2017-21, które zainicjowało stworzenie raportu dotyczącego neurologii.

- To znakomita wiadomość dla polskich pacjentów i lekarzy neurologów, że minister zdrowia zapowiedział w prowadzenie neurologii do priorytetów państwa - zareagował na deklarację ministra prof. Jarosław Sławek.

Sześć najczęstszych chorób neurologicznych

Jak przypomniała koordynator projektu dr n. ekon. Małgorzata Gałązka-Sobotka, dyrektor Instytutu Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego, z danych przedstawionych w mapach potrzeb zdrowotnych opublikowanych przez Ministerstwo Zdrowia wynika, że choroby o podłożu neurologicznym znajdują się na 5. miejscu wśród problemów zdrowotnych, które w największym stopniu generują niepełnosprawność (po chorobach układu krążenia, nowotworach, urazach, chorobach układu mięśniowo-szkieletowego). Schorzenia neurologiczne są obecnie trzecią przyczyną zgonów Polaków.

Wydatki na świadczenia opieki neurologicznej finansowane przez NFZ w 2018 r. przekroczyły 2,5 mld zł. Do tej kwoty należy doliczyć ponad 908 mln zł z tytułu opieki nad ok. 137 tys. pacjentów z udarem mózgu. Bilans ten nie uwzględnia kosztów opieki nad pacjentami z chorobą Alzheimera, rozliczanych w ramach opieki psychiatrycznej, czy też nakładów na świadczenia dla osób z chorobami rzadkimi.

- Skalę obciążenia finansów publicznych dopełniają dane ZUS dotyczące wypłat z tytułu niezdolności do pracy dla pacjentów dotkniętych sześcioma chorobami neurologicznymi: chorobą Alzheimera, chorobą Parkinsona, udarami mózgu, padaczką, migreną i stwardnieniem rozsianym. Osiągnęły one w 2018 r. poziom prawie 1,4 mld zł - mówiła dr Małgorzata Gałązka-Sobotka.

Krajowa Sieć Neurologiczna wśród eksperckich rekomendacji

Omawiając Raport ekspert zwróciła uwagę, że zmiany w opiece nad pacjentem neurologicznym powinny zmierzać m.in. w kierunku większej koordynacji leczenia. - Fragmentacja opieki, mury stawiane między opieką podstawową, AOS a lecznictwem szpitalnym powinny odejść do lamusa - mówiła dr Gałązka Sobotka.

Jak zaznaczyła wyzwaniem jest też m.in. takie zapewnienie dostępności do poradni i ośrodków neurologicznych, by nie dochodziło do widocznych dzisiaj regionalnych nierówności w zdrowiu. Należy też rozważyć jak zintegrować opiekę zdrowotną z opieką społeczną, by pacjenci po leczeniu mieli zapewnione właściwe wsparcie.

Dr Małgorzata Gałązka-Sobotka podkreśliła, że bardzo istotne dla poprawy opieki neurologicznej będzie stworzenie Krajowej Sieci Neurologicznej funkcjonującej w oparciu o regionalne sieci integrujące opiekę świadczeniodawców na całej ścieżce pacjentów w zakresie sześciu najczęściej występujących chorób neurologicznych, którymi są: udary mózgu, choroba Alzheimera, choroba Parkinsona, migrena padaczka, stwardnienie rozsiane (SM).

Eksperci zgadzają się co do tego, że w sieci opieki neurologicznej powinny istnieć regionalne centra doskonałości.

W oczekiwaniu na strategię dla neurologii

- Wokół centrów kompleksowej diagnostyki i leczenia poszczególnych schorzeń chcemy zintegrować świadczeniodawców włączonych w proces leczenia: poradnie Podstawowej Opieki Zdrowotnej i poradnie neurologiczne. Centra kompleksowej opieki mają być wsparciem w procesie szybkiej diagnostyki i ustalenia najbardziej optymalnego planu terapii, by potem możliwe było sprawne prowadzenie pacjenta w ośrodkach o niższej referencyjności – wyjaśniała ekspert.

- Chcemy wyjść naprzeciw zagubieniu pacjenta w systemie, ale także spowodować, by jego ścieżka leczenia była efektywna kosztowo, żeby na przykład nie mnożyć badań diagnostycznych, tak jak to się dzieje dzisiaj, a zaoszczędzone środki przeznaczyć na diagnostykę i leczenie w ośrodku referencyjnym - tłumaczył jeden z celów stawianych przed siecią prof. Jarosław Sławek.

Wiceminister Gadomski: jak wprowadzać nowy model opieki neurologicznej

Biorący udział w dyskusji towarzyszącej prezentacji Raportu wiceminister zdrowia Sławomir Gadomski zwrócił uwagę, że twórcy strategii, będą musieli odpowiedzieć po drodze na wiele pytań.

- Kiedy mowa o jakości świadczeń należy przygotować jej mierniki (o tym też mówili eksperci - red.). Warto znaleźć odpowiedź na pytanie jak postąpić, jeśli ośrodek w sieci nie realizuje należycie parametrów jakościowych. Już dzisiaj trzeba myśleć o katalogu działań naprawczych, zarządczych - mówił, nawiązując wyraźnie do doświadczeń wdrażania kompleksowej opieki w sieci onkologicznej.

Zdaniem wiceministra można też, zastanawiając się nad ograniczeniem braków kadrowych, które też są dostrzegalne w neurologii, rozważyć szersze wprowadzenie certyfikatów, umiejętności lekarskich.

- Zgadzam się, musimy w pewnym stopniu przenosić leczenie ze szpitali do lecznictwa ambulatoryjnego - mówił minister Gadomski. Kilkakrotnie zaznaczał, że celowo podsyca dyskusję. - Niezaadresowaliśmy dotąd wsparcia dla chorych neurologicznie i ich rodzin, to też bardzo trudny obszar - poddawał pod rozwagę pokazując, jak wiele obszarów musi objąć strategia.

Jak z kolei odpowiadał prof. Konrad Rejdak, prezes elekt Polskiego Towarzystwa Neurologicznego oczekiwane zmiany w opiece nad pacjentami neurologicznymi muszą być rozpisane na lata.

- Cieszymy się na dialog i rozpoczęcie rozmów o neurologii jako priorytecie. Chcemy stopniowo wprowadzać nowy model. Jeśli poradnie neurologiczne w większych ośrodkach nie uzyskają wyższych wycen, to nie uda się wskazać centrów doskonałości w sieci, zatem trzeba zmienić wyceny - mówił o jednym z pierwszych kroków, który jego zdaniem miałby posłużyć budowie sieci.

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum