Dziś posiedzenie Rady Przejrzystości. Będzie o refundacji kilku leków

Autor: oprac. JKB • Źródło: AOTMiT, Rynek Zdrowia16 maja 2022 06:38

16 maja odbędzie się posiedzenie Rady Przejrzystości AOTMiT. Zostaną przygotowane stanowiska w sprawie oceny leków, a także opinie na temat objęcia refundacją kilku produktów leczniczych.

Dziś posiedzenie Rady Przejrzystości. Będzie o refundacji kilku leków
Rada Przejrzystości zbierze się 16 maja. Fot. Shutterstock
 • 16 maja odbędzie się Rada Przejrzystości przy prezesie Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji
 • W porządku obrad ujęto przygotowanie opinii w sprawie technologii lekowych ocenianych pod kątem uwzględnienia na liście technologii lekowych o wysokim poziomie innowacyjności
 • Na posiedzeniu zostanie także przedstawiona ocena leków stosowanych przy leczeniu stwardnienia rozsianego, a także leków przeznaczonych do leczenia ran przewlekłych

16 maja Rada Przejrzystości AOTMiT

W poniedziałek 16 maja odbędzie się posiedzenie Rady Przejrzystości AOTMiT. Przypomnijmy: do zadań Rady należy m.in. opracowywanie rekomendacji związanych z finansowaniem technologii medycznych.

W porządku obrad ujęto:

 • Przygotowanie opinii w sprawie technologii lekowych ocenianych pod kątem uwzględnienia na liście technologii lekowych o wysokim poziomie innowacyjności,
 • Przygotowanie stanowisk w sprawie oceny leków:

a. Tysabri (natalizumab) w ramach programu lekowego: "Leczenie stwardnienia rozsianego (ICD-10 G35) natalizumabem podawanym dożylnie",

b. Tysabri (natalizumab) w ramach programu lekowego: "Leczenie stwardnienia rozsianego (ICD-10 G35) natalizumabem podawanym podskórnie",

c. Granulox (hemoglobina w sprayu) we wskazaniu: leczenie ran przewlekłych, takich jak: owrzodzenia żylne kończyn dolnych, owrzodzenia tętnicze kończyn dolnych, owrzodzenie mieszane kończyn dolnych, owrzodzenia w zespole stopy cukrzycowej, wtórne gojenie ran pooperacyjnych, odleżyny; leczenie ran z martwicą rozpływną i zakażone po odpowiednim leczeniu.

Kolejne punkty w porządku obrad

W dalszej części posiedzenia zostaną podjęte następujące kroki:

 1. Przygotowanie opinii o projekcie programu polityki zdrowotnej jednostki samorządu terytorialnego: „Program polityki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji leczniczej mieszkańców gminy Kalisz Pomorski w wieku 60+ na lata 2022-2026”,
 2. Przygotowanie opinii w sprawie objęcia refundacją leków zawierających substancje czynne:
 • carbamazepinum we wskazaniu: neuralgia i ból neuropatyczny inne niż określone w ChPL,
 • lakozamid we wskazaniu: terapia dodana u chorych poniżej 16 roku życia z padaczką ogniskową z brakiem kontroli lub nietolerancją leczenia po zastosowaniu co najmniej trzech prób terapii dodanej (ICD-10: C96.2),
 • posaconazolum we wskazaniach: przewlekła choroba ziarniniakowa charakteryzująca się wysoką częstością grzybiczych zakażeń narządowych; zespół mielodysplastyczny (MDS) u dzieci poniżej 18 roku życia przygotowywanych do przeszczepienia komórek krwiotwórczych; stan po przeszczepieniu krwiotwórczych komórek macierzystych u dzieci poniżej 18 roku życia – wtórna profilaktyka przeciwgrzybicza, ukierunkowana na wcześniej występujące zakażenia grzybicze, do czasu stabilnego wszczepienia i zakończenia leczenia immunosupresyjnego, przewlekła choroba ziarniniakowa charakteryzująca się wysoką częstością grzybiczych zakażeń narządowych z nietolerancją na flukonazol lub/i itrakonazol, zespół mielodysplastyczny (MDS) u dzieci powyżej 13 r.ż. przygotowywanych do przeszczepienia komórek krwiotwórczych; stan po przeszczepieniu krwiotwórczych komórek macierzystych u dzieci powyżej 13 r.ż. z nietolerancją flukonazolu lub/i itrakonazolu – wtórna profilaktyka przeciwgrzybicza, ukierunkowana na wcześniej występujące zakażenia grzybicze, do czasu stabilnego wszczepienia i zakończenia leczenia immunosupresyjnego,
 • capecitabiunum we wskazaniu: nowotwór złośliwy trzustki w ramach uzupełniającego leczenia pooperacyjnego trzustki w skojarzeniu z gemcytabiną (ICD-10: C25),
 • sunitynibum we wskazaniu: leczenie mięsaków tkanek miękkich (ICD-10 C48, C49): mięsak pęcherzykowaty (alveolar soft part sarcoma) w stadium miejscowego zaawansowania lub uogólnienia przy braku możliwości radykalnego leczenia chirurgicznego u pacjentów w wieku 18 lat i powyżej,
 • peginterferonum alfa-2a we wskazaniu: C92.1 przewlekła białaczka szpikowa.
Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum