120 nowych doktorów habilitowanych i doktorów nauk medycznych i farmaceutycznych na WUM

Autor: oprac. PW • Źródło: WUM, Rynek Zdrowia15 września 2021 16:54

W Warszawskim Uniwersytecie Medycznym wielki dzień dla ponad setki młodych naukowców, którym Rada Dyscypliny Nauk Medycznych oraz Rada Dyscypliny Nauk Farmaceutycznych w okresie od października 2020 roku do czerwca 2021 roku przyznała stopień doktora habilitowanego lub doktora.

  • W WUM dyplomy potwierdzające nadanie stopnia naukowego w dyscyplinie nauk medycznych lub dyscyplinie nauk farmaceutycznych odebrało ponad sto osób
  • Wśród promowanych znalazło się: 16 doktorów habilitowanych i 94 doktorów w dyscyplinie nauki medyczne oraz 10 doktorów w dyscyplinie nauki farmaceutyczne
  • Konstytucja dla nauki gruntownie zmieniła model kształcenia doktorów. Zaproponowała także nowy tryb nadawania stopnia doktora i doktora habilitowanego

Jak podaje WUM, ponad sto osób odebrało z rąk rektora WUM prof. Zbigniewa Gacionga dyplom poświadczający uzyskanie pierwszego lub kolejnego stopnia naukowego w dyscyplinie nauk medycznych lub dyscyplinie nauk farmaceutycznych.

120 nowych doktorów habilitowanych i doktorów nauk medycznych i farmaceutycznych na WUM

 - Gratuluję Państwu – nowym doktorom habilitowanym i doktorom – determinacji, z jaką dążyliście do tego, aby, pomimo trudności związanych z pandemią koronawirusa, z sukcesem zakończyć swoją rozprawę doktorską lub postępowanie habilitacyjne - powiedział rektor WUM prof. Zbigniew Gaciong, dziękując wszystkim zaangażowanie w zdobycie stopnia naukowego.

Podczas uroczystości wręczono dyplomy badaczom, którym Rada Dyscypliny Nauk Medycznych oraz Rada Dyscypliny Nauk Farmaceutycznych w okresie od października 2020 roku do czerwca 2021 roku przyznała stopień doktora habilitowanego lub doktora. Wśród promowanych znalazło się: 16 doktorów habilitowanych w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne, 94 doktorów w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne oraz 10 doktorów w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki farmaceutyczne.

Studia doktoranckie i postępowania habilitacyjne - ile osób je prowadzi

Jak przypomniał prowadzący spotkanie prorektor ds. nauki i transferu technologii prof. Piotr Pruszczyk, Konstytucja dla nauki gruntownie zmieniła model kształcenia doktorów. Zaproponowała także nowy tryb nadawania stopnia doktora i doktora habilitowanego.

Odtąd stopnie doktora i doktora habilitowanego ma nadawać senat uczelni lub wyznaczony w statucie uczelni organ. Zgodnie ze Statutem Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego właściwą jednostką do nadawania stopni naukowych uczelni stały się nowo utworzone trzy Rady Dyscyplin Naukowych.

Trwająca kadencja Rad Dyscyplin Naukowych rozpoczęła się 1 stycznia 2021 roku, a zakończy 31 grudnia 2024 roku.

W WUM w dyscyplinie nauk medycznych: 330 osób prowadzi studia doktoranckie starym trybem, 72 osoby prowadzi studia doktoranckie nowym trybem, a 21 osób prowadzi postępowanie habilitacyjne. Natomiast w dyscyplinie nauk farmaceutycznych: 80 osób prowadzi studia doktoranckie starym trybem, zaś 2 osoby są w toku postępowania habilitacyjnego.

Aktualnie liczba doktorantów Szkoły Doktorskiej WUM wynosi 84, liczba doktorantów Studium Medycyny Molekularnej - 71, a liczba doktorantów Uczelnianego Studium Doktoranckiego  233.

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum