Głosowanie wyłączone.


- W swoich działaniach dążymy do popularyzowania LEKOLEPEK tak, aby przyniosły korzyści jak największej liczbie pacjentów. LEKOLEPKI powstały również z myślą o lekarzach i farmaceutach, którym ułatwiają przekazywanie informacji dotyczących terapii. Umożliwiamy im rozszerzanie kompetencji z dziedziny opieki nad pacjentem w trakcie licznych szkoleń i warsztatów - informuje Piktorex.

Autorzy w 2015 roku rozpoczęli ewaluację naukową i wdrażanie tego rozwiązania w postaci systemu komputerowego, a obecnie w formie aplikacji mobilnej dla pacjenta, również dla osób głuchych i niewidomych.

Czy piktogramy mogą stanowić skuteczne narzędzie w edukacji i komunikacji farmaceutów z pacjentem, w szczególności w czasach kultury obrazu? Autorzy rozwiązania odpowiadają na to pytanie twierdząco, wskazując korzyści: poprawa o 10-20 proc. adherence (m.in. współpraca pacjenta z lekarzem); obniżenie kosztów wynikających z mało regularnego stosowania leków. Główny target to pacjenci z migotaniem przedsionków, a także osoby po zawale serca.

Etap gotowości: rozwiązanie jest wdrożone i stosowane o 10 proc. aptek w Polsce.

Dziękujemy za oddanie głosu!

Potwierdź, że nie jesteś robotem klikając w przycisk poniżej.