Czwarta edycja Konkursu Start-Up-Med jest wydarzeniem towarzyszącym VII Kongresowi Wyzwań Zdrowotnych (Health Challenges Congress - HCC, 3-4 marca 2022 r.). Zapraszamy do udziału w internetowym głosowaniu na najciekawsze - Państwa zdaniem - projekty.


Głównym celem Konkursu - organizowanego przez Grupę PTWP, wydawcę portalu i magazynu Rynek Zdrowia - jest wybór i nagrodzenie start-upów tworzących najbardziej kreatywne innowacje produktowe lub procesowe, o istotnym znaczeniu dla pacjentów, jak i systemu opieki zdrowotnej oraz o znacznej opłacalności wdrożenia, obejmujące szeroko rozumiane technologie medyczne, zarówno lekowe, jak i nielekowe.

Do organizatorów Konkursu wpłynęło ok. 50 projektów (termin nadsyłania zgłoszeń upłynął 27 stycznia 2022 r.). Zgłoszenia zostaną ocenione przez Jury Konkursu, przyznające punkty według kryteriów oceny zawartych w regulaminie Konkursu Start-Up-Med. W ten sposób wyłonionych zostanie 10 finalistów - po 5 w każdej z dwóch konkursowych kategorii:
• Start-up
• Ośrodek medyczny/naukowy

Finaliści zostaną zaproszeni do zaprezentowania się w trakcie VII Kongresu Wyzwań Zdrowotnych. Zwycięzcy w każdej z kategorii zostaną wyłonieni:
W głosowaniu Jury
W drodze plebiscytu internetowego (trwa do 16 lutego 2022 r.) - jeden z projektów otrzyma nagrodę czytelników Rynku Zdrowia

Uroczystość wręczenia nagród zwycięzcom w obu kategoriach Konkursu i laureatom głosowania internetowego, odbędzie się 3 marca 2022 r. podczas Gali VII Kongresu Wyzwań Zdrowotnych.