HoloGraft Sp. z o.o.

Unikalny wyrób medyczny o nazwie HoloGraft jest zdolny do przetwarzania obrazów tomografii komputerowej pacjenta do formy trójwymiarowego modelu holograficznego aorty i jej naczyń bocznych.

Głosowanie wyłączone.

Tętniak aorty brzusznej ze względu na zdolność do samoistnego pęknięcia skutkującego śmiertelnym krwotokiem wewnętrznym nazywany jest często tykającą bombą. Metodą zapobiegania przedwczesnej śmierci jest operacja, która opiera się na wewnątrznaczyniowej implantacji protezy naczyniowej zwanej stent-graftem.

Do implantacji stent-graftu niezbędna jest odpowiednia anatomia umożliwiająca zakotwiczenie i uszczelnienie się protezy. Leczenie tętniaka staje się wyzwaniem, gdy tętniak odchodzi w okolicy naczyń trzewnych uniemożliwiając zakotwiczenie się standardowego stent-graftu. Konieczna jest proteza o szczególnej budowie, czyli taka, która posiada otwory (tzw. fenestracje) na naczynia trzewne i nerkowe zapewniając przepływ krwi do narządów. Trudność potęguje fakt, że rozmieszczenie naczyń jest osobniczo zmienne, a więc każdorazowo niezbędna jest indywidualizacja stent-graftu do danego pacjenta.

Wytworzenie stent-graftu fenestrowanego jest możliwe poprzez modyfikację regularnej protezy. Unikalny wyrób medyczny o nazwie HoloGraft jest zdolny do przetwarzania obrazów tomografii komputerowej pacjenta do formy trójwymiarowego modelu holograficznego aorty i jej naczyń bocznych. Proces ten odbywa się przy pomocy wytrenowanych sieci neuronowych zapewniających pełną automatyzację. Obraz holograficzny jest szablonem aorty właściwym dla danego pacjenta.

Chirurg spoglądając przez google mieszanej rzeczywistości na standardowy stent-graft widzi wirtualny szablon określający miejsca, w których należy wykonać otwory na naczynia trzewne i nerkowe. Etap personalizacji odbywa się w warunkach bloku operacyjnego, a wykorzystanie technologii mieszanej rzeczywistości minimalizuje ryzyko kontaminacji protez, zapewniając przy tym znacznie większą precyzję, aniżeli w przypadku wykorzystania ręcznych pomiarów. Powtórne naniesienie obrazu holograficznego na stent-graft fenestrowany pozwala na ocenę dokładności przed implantacją do tętniaka aorty.


Etap gotowości rozwiązania: weryfikacja funkcjonowania na małą skalę.

Dziękujemy za oddanie głosu!

Potwierdź, że nie jesteś robotem klikając w przycisk poniżej.