Trzecia edycja Konkursu Start-Up-Med jest wydarzeniem towarzyszącym VI Kongresowi Wyzwań Zdrowotnych (Health Challenges Congress - HCC, 14-16 czerwca 2021 r.). Zapraszamy do udziału w internetowym głosowaniu na najciekawsze - Państwa zdaniem - projekty.

Głównym celem Konkursu - organizowanego przez Grupę PTWP, wydawcę portalu i magazynu Rynek Zdrowia - jest wybór i nagrodzenie start-upów tworzących najbardziej kreatywne innowacje produktowe lub procesowe, o istotnym znaczeniu dla pacjentów, jak i systemu opieki zdrowotnej oraz o znacznej opłacalności wdrożenia, obejmujące szeroko rozumiane technologie medyczne, zarówno lekowe, jak i nielekowe.

Do organizatorów Konkursu wpłynęło ok. 50 projektów (termin nadsyłania zgłoszeń upłynął 10 maja 2021 r.). Zgłoszenia zostaną ocenione przez Jury Konkursu, przyznające punkty według kryteriów oceny zawartych w regulaminie Konkursu Start-Up-Med. W ten sposób wyłonionych zostanie 10 finalistów - po 5 w każdej z dwóch konkursowych kategorii:

• Start-up
• Ośrodek medyczny/naukowy

Finaliści zostaną zaproszeni do zaprezentowania się w trakcie VI Kongresu Wyzwań Zdrowotnych. Zwycięzcy w każdej z kategorii zostaną wyłonieni:

• W głosowaniu Jury
• W drodze plebiscytu internetowego (trwa do 31 maja 2021 r.) - jeden z projektów otrzyma nagrodę czytelników Rynku Zdrowia

Uroczystość wręczenia nagród zwycięzcom w obu kategoriach Konkursu i laureatom głosowania internetowego, odbędzie się 14 czerwca 2021 r. podczas Gali VI Kongresu Wyzwań Zdrowotnych.