Dyrektor zakłada fartuch pielęgniarza i dyżuruje. "Patrzę na szpital oczami personelu"

Wojciech Michalik, dyrektor WSS nr 4 w Bytomiu, kilka razy w miesiącu przywdziewa pielęgniarski uniform, aby pełnić dyżury w oddziale ortopedii Fot. mat. WSS nr 4 w Bytomiu