HCC 2017: choroby rzadkie - jak poprawić dostęp do leków?

Maria Libura, dyrektor Instytutu Studiów Interdyscyplinarnych Uczelni Łazarskiego