Prezes NFZ odpowiada na zarzuty w sprawie opieki paliatywnej. "Fundusz dąży do jej rozwoju"

Autor: oprac. MCD • Źródło: Rynek Zdrowia, RPO07 grudnia 2022 18:00

Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ) odpowiedział na zarzuty Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie niewystarczającego finansowania hospicjów i ograniczonego dostępu do opieki paliatywnej. - Na przestrzeni lat 2018-2022 kwota środków na zakup świadczeń wzrosła blisko o 60 proc. - zaznaczył Filip Nowak, prezes NFZ.

Prezes NFZ odpowiada na zarzuty w sprawie opieki paliatywnej. "Fundusz dąży do jej rozwoju"
Prezes NFZ w odpowiedzi na pismo zapewnił, że Fundusz dąży do rozwoju opieki paliatywnej i hospicyjnej, sukcesywnie zwiększając środki finansowe Fot. Shutterstock
  • Rzecznik Praw Obywatelskich (RPO) Marcin Wiącek upomniał się w wystąpieniu do ministra zdrowia Adama Niedzielskiego i prezesa NFZ o chorych onkologicznie i finansowanie hospicjów
  • - Część pacjentów nie dożywa momentu, w którym hospicjum jest gotowe objąć ich opieką. Wpływa na to duża liczba pacjentów oraz niewystarczające dofinansowanie hospicjów - alarmował po zapoznaniu się z pracami Komisji Ekspertów ds. Zdrowia działającej przy RPO 
  • Prezes NFZ, Filip Nowak, w odpowiedzi na pismo zapewnił, że Fundusz dąży do rozwoju opieki paliatywnej i hospicyjnej, sukcesywnie zwiększając środki finansowe. - Na przestrzeni lat 2018-2022 kwota środków na zakup świadczeń wzrosła blisko o 60 proc. - wyliczył

Prezes NFZ odpowiada RPO: w 2023 r. ponad miliard na świadczenia opieki paliatywnej

Rzecznik Praw Obywatelskich wystąpił w listopadzie do MZ i prezesa NFZ zaniepokojony doniesieniami o chorujących onkologicznie, którzy mają utrudniony dostęp do leczenia paliatywnego, obowiązujących kolejkach do hospicjów oraz niewystarczającym finansowaniu świadczeń.

W oficjalnych pismach dopytywał o to, jakie kroki zamierza podjąć resort, aby zapewnić opiekę paliatywną wszystkim pacjentom onkologicznym, którzy jej potrzebują. Wysunął także postulat, "aby świadczenia opieki paliatywnej były nielimitowane, a NFZ płacił za tylu pacjentów, ilu hospicjum weźmie pod opiekę".

Prezes NFZ w odpowiedzi na pismo zapewnił, że Fundusz dąży do rozwoju opieki paliatywnej i hospicyjnej, sukcesywnie zwiększając środki finansowe.

- Na przestrzeni lat 2018-2022 kwota środków na zakup świadczeń wzrosła blisko o 60 proc. - wyliczył Filip Nowak. 

Jak informuje, plan finansowy na 2023 rok zakłada 1 164 850 000 zł na świadczenia opieki paliatywnej i hospicyjnej. Zaznacza też, że z uwagi na to, iż Fundusz traktuje przedmiotowe świadczenia priorytetowo i stara się finansować wszystkie świadczenia zrealizowane ponad kwotę zawartej umowy, przewidziana w planie kwota może ostatecznie wzrosnąć.

Zapewnia także rzecznika, że "około 99 proc. zrealizowanych ponad limit w 2021 roku i poprawnie sprawozdanych świadczeń opieki paliatywnej i hospicyjnej dla dorosłych, zostało przez Fundusz zapłacone". 

Jak przekonuje Nowak, świadczenia realizowane dla dzieci do 18. roku życia finansowane są w całości. - W minionych latach podobnie Fundusz
starał się płacić za wszystkie nadwykonania. Niewielki procent niezapłaconych świadczeń wynika m.in. z braku złożenia wniosku lub złożenia przez świadczeniodawcę wniosku po terminie - czytamy w odpowiedzi prezesa Nowaka. 

"Nie da się przewidzieć pierwszego wolnego terminu objęcia opieką"

Szef NFZ zapewnił także, że Narodowy Fundusz Zdrowia na bieżąco monitoruje i analizuje dane, dotyczące dostępności do świadczeń zdrowotnych, w tym świadczeń onkologicznych w zakresie radioterapii. Przypomniał także, że świadczenia onkologiczne z zakresu leczenia szpitalnego lub ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w części dotyczącej
diagnostyki onkologicznej lub leczenia onkologicznego, udzielane na podstawie karty diagnostyki i leczenia onkologicznego (DiLO), są nielimitowane. 

- Od 2019 roku wprowadzane są sukcesywnie onkologiczne świadczenia kompleksowe, dotyczące nowotworów o najwyższej zachorowalności. Od 1 października 2019 wprowadzono Kompleksową opiekę onkologiczna nad świadczeniobiorcą z nowotworem piersi (KON-Pierś), natomiast od 1 czerwca funkcjonuje Kompleksowa opieka onkologiczna nad pacjentem z nowotworem jelita grubego (KON-JG) - przypomniał Filip Nowak. 

Zwrócił także uwagę, że "zgodnie z założeniami Programu wieloletniego pn. Narodowa Strategia Onkologiczna na lata 2020-2030 wprowadzanie kompleksowej opieki onkologicznej obejmować ma rozwój opieki rehabilitacyjnej, psychologicznej oraz paliatywnej i hospicyjnej".

Z kolei w ramach świadczenia hospicjum stacjonarnego, oddziału medycyny paliatywnej i hospicjum domowego, "czas objęcia świadczeniem nie jest ściśle określony i zależy głównie od stanu zdrowia oraz długości życia pacjenta, w związku z czym nie da się przewidzieć terminu daty pierwszego wolnego terminu objęcia opieką".

Nowak: obecna wycena świadczeń hospicjum 

Jak wskazał Nowak, finansowanie świadczeń opieki paliatywnej i hospicyjnej, odbywa się zgodnie z taryfą określoną przez Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji (AOTMiT), a "Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia nie posiada uprawnień do ustalania taryf dla świadczeń zdrowotnych". Leży to bowiem w gestii AOTMiT. 

- Ostatni wzrost ceny punktu został zrealizowany zgodnie z rekomendacją nr 65/2022 Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji. Do wyliczeń przyjęto wariant drugi, uwzgledniający wzrost najniższego wynagrodzenia, wprowadzany ustawą z dnia 26 maja 2022 r. o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych oraz niektórych innych ustaw - przypomniał Filip Nowak. 

Wskazał także, że zasada rozliczania pierwszego i ostatniego dnia objęcia pacjenta opieką paliatywną i hospicyjną jako jeden osobodzień obowiązuje w każdym rodzaju i zakresie świadczeń. - Fundusz nie planuje zmiany tej zasady - podkreślił. 

Jak wyjaśnił, osobodzień stanowi uśrednioną cenę świadczeń udzielonych w pełnym dniu. Świadczenia udzielane są indywidualnie według potrzeb i stanu zdrowia pacjenta, a świadczeniodawca otrzymuje za każdy dzień opieki stałą kwotę określoną w umowie, niezależnie od stopnia zaangażowania personelu. Z uwagi na to, że dzień przyjęcia i dzień wypisu nie stanowią pełnego dnia, nie są rozliczane jako oddzielne osobodni.

- Zdaniem Funduszu obecna wycena świadczeń hospicjum stacjonarnego/oddziału medycyny paliatywnej jest na dobrym poziomie - czytamy w odpowiedzi do RPO.

Dla porównania prezes Nowak zwrócił uwagę, że w zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych, opiekuńczo-leczniczych, które zapewniają całodobową, kompleksową, często również dożywotnią opiekę nad ciężko chorymi i niesamodzielnymi pacjentami (...) osobodzień opieki wyceniony jest na
niemal 2,5 razy niższą kwotę.

Mimo to, szef NFZ zaznaczył, że zgłosił do planu taryfikacji AOTMiT potrzebę ponownego opracowania wyceny poradni medycyny paliatywnej w celu rozwoju tej formy opieki w Polsce. 

 

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum
    PARTNER SERWISU
    partner serwisu

    Najnowsze