Porażające wyniki kontroli NFZ. Luki w dokumentacji, brak personelu, niezrealizowane świadczenia

Autor: MCD • Źródło: Rynek Zdrowia, NFZ19 czerwca 2022 08:00

Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ) wziął pod lupę realizację umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w pierwszym kwartale 2022 roku. Na 120 skontrolowanych placówek tylko w 16 inspektorzy nie mieli zastrzeżeń. Nie najlepiej wypadły także kontrole realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Porażające wyniki kontroli NFZ. Luki w dokumentacji, brak personelu, niezrealizowane świadczenia
NFZ przeprowadził 120 kontroli realizacji umów w obszarze świadczeń opieki zdrowotnej Fot. AdobeStock
 • Narodowy Fundusz Zdrowia opublikował wyniki kontroli realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w I kwartale 2022 roku
 • Na 120 skontrolowanych ośrodków leczniczych tylko co do 16 nie było zastrzeżeń
 • W jednym przypadku odstąpiono od wydania oceny. Pozostałe postępowania kontrolne zakończyły się negatywną oceną lub pozytywną z nieprawidłowościami
 • Wśród nieprawidłowości inspektorzy wymieniają m.in. brak wymaganej dokumentacji, udzielanie świadczeń przez personel bez wymaganych kwalifikacji czy nieprowadzenie list oczekujących pacjentów 
 • Poza tym zwracają uwagę na niezapewnienie odpowiedniej liczby kadry medycznej czy brak wymaganego wyposażenia w sprzęt, aparaturę lub wyroby medyczne

Realizacja świadczeń pod lupą NFZ. Miażdżąca większość placówek wypadła źle 

W I kwartale 2022 roku terenowe wydziały kontroli NFZ przeprowadziły 120 kontroli realizacji umów w obszarze świadczeń opieki zdrowotnej. Na 122  skontrolowanych ośrodków leczniczych tylko co do 16 inspektorzy nie mieli zastrzeżeń.

- W jednym przypadku odstąpiono od wydania oceny. Pozostałe postępowania kontrolne zakończyły się negatywną oceną podmiotów kontrolowanych (75 postępowań) lub oceną pozytywną z nieprawidłowościami (28 postępowań) - czytamy w opublikowanym sprawozdaniu z o wyników kontroli NFZ. 

Inspektorzy NFZ przeprowadzili także 52 kontrole realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, które są finansowane z pieniędzy z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz budżetu państwa z części, której dysponentem jest Ministerstwo Zdrowia.

W 10 przypadkach nie stwierdzono nieprawidłowości. W 32 negatywnie oceniono realizację zadań, a w 10 wydano ocenę pozytywną, choć dochodziło do nieprawidłowości.

Porażające wyniki kontroli NFZ w placówkach

Kontrolerzy z Narodowego Funduszu zdrowia w trakcie kontroli ujawnili szereg nieprawidłowości. W raporcie pokontrolnym Fundusz wymienia między innymi nieudzielanie świadczeń w czasie lub miejscu ustalonym w umowie, udzielanie świadczeń w sposób rażąco nieodpowiadający wymogom, nieprowadzenie list oczekujących, brak wymaganej dokumentacji medycznej, utrudniony dostęp do porady stacjonarnej, udzielanie świadczeń świadczeniobiorcy z pominięciem kolejki oczekujących czy brak wymaganego wyposażenia w sprzęt, aparaturę lub wyroby medyczne. A to tylko część z zarzutów pod adresem skontrolowanych placówek.

Lista nieprawidłowości ujawnionych w wyniku przeprowadzonych przez NFZ kontroli:

 • przedstawianie przez świadczeniodawcę danych niezgodnych ze stanem faktycznym, na podstawie których NFZ dokonał płatności nienależnych środków finansowych lub niesprawozdania udzielonych świadczeń;
 • gromadzenie informacji lub prowadzenie dokumentacji, w tym dokumentacji medycznej, w sposób naruszający przepisy prawa;
 • udzielanie świadczeń w sposób rażąco nieodpowiadający wymogom określonym w obowiązujących przepisach lub umowie;
 • nieudzielanie świadczeń w czasie lub miejscu ustalonym w umowie;
 • nieprowadzenie list oczekujących na udzielenie świadczenia lub prowadzenia tych list w sposób naruszający przepisy prawa;
 • brak wymaganej dokumentacji medycznej;
 • nieprawidłowe, nieczytelne, niechronologiczne i nieuporządkowane prowadzenie dokumentacji indywidualnej lub zbiorczej;
 • braku aktualnego skierowania wystawionego przez osobę uprawnioną;
 • udzielanie świadczeń przez personel nieposiadający wymaganych kwalifikacji;
 • udzielania świadczeń pacjentom w ramach leczenia szpitalnego, mimo że cel leczenia mógł zostać osiągnięty poprzez leczenie ambulatoryjne;
 • utrudniony dostęp do porady stacjonarnej;
 • udzielanie świadczeń świadczeniobiorcy z pominięciem kolejki oczekujących;
 • niepodawanie do wiadomości świadczeniobiorców informacji dotyczących posiadanych udogodnień dla osób niepełnosprawnych, najbliższego miejsca w którym są udzielane świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, numerów telefonów alarmowych: 112 i 999, zasad rejestracji i organizacji udzielania świadczeń, praw pacjenta, imion i nazwisk osób kierujących pracą komórki organizacyjnej lub osób udzielających świadczeń, a także godzin i miejsc udzielania świadczeń;
 • niepowiadamianie o planowanej przerwie w udzielaniu świadczeń;
 • udzielanie świadczeń w godzinach niezgodnych z umową;
 • niezapewnienie odpowiedniej liczby kadry medycznej;
 • brak wymaganego wyposażenia w sprzęt, aparaturę lub wyroby medyczne;
 • niedostosowanie pomieszczeń, wyposażenia stanowisk i organizacji pracy oddziału do obowiązujących wymogów;
 • nieprzeprowadzanie odpowiednich badań diagnostycznych;
 • brak wpisów w stosownych dokumentach potwierdzających dokonanie aktualnych przeglądów technicznych sprzętu i aparatury medycznej;
 • niesprawozdawanie danych dotyczących łóżek covidowych w aplikacji ELC;
 • nieprzekazanie dokumentacji medycznej do kontroli;
 • brak oświadczenia świadomej zgody na zabieg.

Dodajmy, że również w pierwszym kwartale tego roku Narodowy Fundusz Zdrowia przeprowadziły kontrole aptek oraz ordynacji leków. Wyniki wszystkich prowadzonych działań opublikowany w czerwcu 2022. 

 

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum