Koordynowana opieka zdrowotna: ile można na niej zarobić?

Autor: Ryszard Rotaub/Rynek Zdrowia • • 05 sierpnia 2016 05:43

Wśród kryteriów oceny ofert składanych przez świadczeniodawców, którzy chcą korzystać z publicznych pieniędzy, nie przewidziano punktów za koordynowaną opiekę nad pacjentem. Ministerstwo Zdrowia twierdzi, że koordynacja została uwzględniona i uczestniczące w niej placówki będą jednak premiowane.

FOT. Fotolia; zdjęcie ilustracyjne

Koordynowana opieka zdrowotna sprawdziła się w wielu krajach UE i w Stanach Zjednoczonych. Jej głównym założeniem jest taka optymalizacja procesu udzielania świadczeń zdrowotnych, żeby droga pacjenta w systemie opieki zdrowotnej (pomiędzy zatomizowanymi obecnie etapami leczenia) była koordynowana. Nad terminowością i jakością świadczeń medycznych na każdym etapie leczenia ma czuwać koordynator.

Żeby i u nas upowszechnić ten model, konieczne są zachęty dla świadczeniodawców. Ale w rozporządzeniu ”w sprawie określenia szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej” próżno szukać koordynowanej opieki.

Cenne punkty przybliżające do zawarcia kontraktu z płatnikiem można dostać m.in. za kompleksowość, cenę, jakość, dostępność, a także podjęcie współpracy z Agencją Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, prowadzenie elektronicznej dokumentacji medycznej, szkolenie specjalizacyjne lekarzy. O koordynacji nie wspomniano.

Każde kryterium może być decydujące
- Premiowanie świadczeniodawców udzielających świadczeń w sposób kompleksowy niewątpliwie wpisuje się w koncepcję koordynowanej opieki zdrowotnej, choć w pełni jej jeszcze nie realizuje - odpowiedziała na nasze wątpliwości Milena Kruszewska, rzecznik prasowy ministra zdrowia.

Zastrzegła, że o tym, które z kryteriów będzie miało decydujący wpływ na wybór oferty będzie rozstrzygało konkretne postępowanie, ogłoszone na konkretny obszar kontraktowania.

- Każde kryterium może być decydujące, gdyż podmiot, który nie uzyskał maksymalnej liczby punktów w kryterium kompleksowości, nadal może uzyskać kontrakt poprzez uzyskanie dużej liczby punktów w pozostałych kryteriach - dodała.

Milena Kruszewska wyjaśniła, że celem koordynowanej opieki zdrowotnej jest nie tylko podniesienie jakości, lecz także efektywności udzielanych świadczeń.

- Ponadto przedmiotowa koncepcja opiera się na zapewnieniu kompleksowej obsługi pacjentów nie tylko w ujęciu horyzontalnym (w danym zakresie), lecz także w wertykalnym - poprzez wszystkie poziomy struktury udzielania świadczeń (podstawowa opieka, specjalistyczna, leczenie szpitalne) - dodaje rzecznik MZ.

Zatem gratyfikacji ze strony płatnika za prowadzenie koordynowanej opieki zdrowotnej można się doszukiwać w ramach kryterium kompleksowości, choć expressis verbis o koordynacji w rozporządzeniu i w towarzyszących mu załącznikach nie wspomina się. Nie wiadomo więc, ile punktów można za nią zdobyć. A to istotna sprawa dla świadczeniodawców.

Znana z teorii, sprawdzona w praktyce
Żeby realizować koordynowaną opiekę, muszą się oni dogadać, podzielić obowiązki i skoordynować działania. Ktoś musi prowadzić wstępne badania diagnostyczne (np. w podstawowej opiece zdrowotnej), ktoś inny - specjalista - powinien zająć się diagnostyką pogłębioną, potem jest hospitalizacja, a po niej powrót do lekarza rodzinnego na badania kontrolne po leczeniu; czasem jeszcze rehabilitacja i pobyt w sanatorium.

Jak skalkulować to wszystko - w ujęciu horyzontalnym i wertykalnym - by dostać dodatkowe punkty i podpisać umowę z płatnikiem? Nie jest to łatwa sprawa nie tylko dla świadczeniodawców, ale też dla płatnika.

Są jedynie deklaracje i koncepcje. Według PAP minister Radziwiłł, przygotowując się do spotkania (26 lipca) z premier Szydło nt. "strategii zmian systemu ochrony zdrowia", miał także mówić o ”konieczności wprowadzenia opieki koordynowanej i tym samym reformy sposobu płacenia za świadczenia zdrowotne (tak, by finansowane były nie pojedyncze świadczenia, ale właśnie opieka skoordynowana)” - poinformowano w agencyjnej depeszy i wyjaśniono, że ”obecnie prowadzony jest już pilotaż takiej opieki nad ciężarną, w ramach którego kobieta nie szuka poszczególnych usług medycznych, tylko dostaje ofertę pełnej opieki”.

Na marginesie dodajmy, że organizacja opieki koordynowanej jest testowana jeszcze w kilku innych zakresach, a MZ w listopadzie 2015 r. informowało o współfinansowanym przez UE projekcie wartości 6 mln zł na opracowanie minimum trzech modeli opieki koordynowanej.

Opracowanie modeli zintegrowanej/koordynowanej opieki zdrowotnej dla Polski przewidziano do realizacji w latach 2015-2016. Słowem, koordynacja została przetestowana zarówno w praktyce, jak i w teorii, jako modelowe rozwiązanie.

Rewolucja i koordynacja
Ale wróćmy do spotkania, na którym Konstanty Radziwiłł przedstawił strategię zmian systemu ochrony zdrowia. Nowa strategia wywraca dotychczasowy porządek.

Z komunikatu po spotkaniu z rządem wynika, że szpitale będą finansowane w inny sposób - tylko 22 proc. środków ma być rozdysponowanych poprzez konkursy (a więc na zasadach rozporządzenia ”w sprawie określenia szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej” - red.), zaś ok. 78 proc. będzie przekazywanych na zasadzie ryczałtowej.

Ponadto szpitale zostaną "zabudżetowane" - zamiast dotychczasowego finansowania pojedynczych hospitalizacji i procedur otrzymają ryczałt na leczenie pacjentów w określonych zakresach.

W tym stwierdzeniu można doszukiwać się klucza do premiowania koordynacji. Ryczałt oznacza bowiem przyznanie pieniędzy z góry, bez rozliczania kosztów poszczególnych procedur (ale też bez dopłat, gdy rosną koszty). Płatnik może na przykład zwiększyć ryczałt, jeśli świadczeniodawca zgodzi się na prowadzenie opieki koordynowanej. Ma wolną rękę, ale czy będzie miał pieniądze?

Minister zdrowia wyraził nadzieję, że wprowadzenie nowych zasad kontraktowania nastąpi od 1 lipca 2017 r.

 

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum