Dziś rząd zajmie się projektem nowelizacji o nowych wynagrodzeniach. Bromber wylicza zmiany

Autor: oprac. JKB • Źródło: PAP17 maja 2022 07:42

17 maja rząd ma zająć się projektem nowelizacji o nowych, najniższych wynagrodzeniach w podmiotach leczniczych. Wiceminister zdrowia Piotr Bromber mówi o zmianach, jakie wprowadzono do projektu ustawy i wskazuje: poziomy wynagrodzeń wzrosną od 17 do 41 proc. od lipca 2022 roku.

Dziś rząd zajmie się projektem nowelizacji o nowych wynagrodzeniach. Bromber wylicza zmiany
Wiceminister zdrowia Piotr Bromber. Fot. PAP/Wojciech Olkuśnik
 • Wiceminister Piotr Bromber zabrał głos w sprawie procedowanej ustawy o najniższych wynagrodzeniach w podmiotach leczniczych
 • We wtorek, 17 maja, rząd zajmie się projektem nowelizacji o wspomnianych wynagrodzeniach
 • - Poziomy najniższych wynagrodzeń wzrosną od lipca 2022 r. w zależności od grupy o od 17 proc. do 41 proc., przy czym średnio najniższe wynagrodzenie zasadnicze wzrośnie od lipca aż o 30 proc. - wyjaśnił
 • Wiceszef MZ dodał także, że finalizowane są prace m.in. nad projektem ustawy o zawodzie ratownika medycznego oraz samorządzie ratowników medycznych czy nad ustawą o medycynie laboratoryjnej i ustawą o niektórych zawodach medycznych

Nowe wynagrodzenia w ochronie zdrowia dziś na posiedzeniu rządu

Już we wtorek, 17 maja, rząd zajmie się projektem nowelizacji o wynagrodzeniach w podmiotach leczniczych. Wiceminister zdrowia Piotr Bromber wyjaśnił, co zmieni się u osób zatrudnionych np. w szpitalach.

- Zaproponowane przez Ministerstwo Zdrowia zmiany w nowelizacji są realizacją ustaleń zawartych w ramach Trójstronnego Zespołu do Spraw Ochrony Zdrowia z 5 listopada 2021 roku. To niezwykle istotne, że w tej sprawie porozumiały się trzy strony: strona społeczna, pracodawcy i rząd. Zgodnie z tym stanowiskiem podniesione zostaną współczynniki pracy dla wszystkich grup zawodowych pracowników medycznych oraz okołomedycznych, co skutkować będzie znacznym wzrostem kwot najniższych wynagrodzeń zasadniczych - powiedział.

- Jedną z istotnych postulowanych zmian, która znalazła się w projekcie jest przeniesienie do grupy z wyższym współczynnikiem pielęgniarek i położnych na stanowiskach pracy, na których wymagane jest posiadanie wykształcenia średniego. Te z największym doświadczeniem zawodowym zrównane zostaną pod względem współczynnika pracy z pracownikami medycznymi z wyższym wykształceniem na poziomie studiów pierwszego stopnia. Oznaczać to będzie podwyższenie wysokości najniższego wynagrodzenia o ponad 41 proc., czyli o kwotę 1550 zł. Podobnie nowelizacja ustawy traktuje ratowników medycznych ze średnim wykształceniem - dodał.

- Reasumując projekt zakłada, że gwarantowane poziomy najniższych wynagrodzeń wzrosną od lipca 2022 r. w zależności od grupy o od 17 proc. do 41 proc., przy czym średnio najniższe wynagrodzenie zasadnicze wzrośnie od lipca aż o 30 proc. - podsumował.

Jakie podwyżki od 1 lipca 2022?

Wiceminister odniósł się także do pytania o to, czy propozycje resortu zdrowia są satysfakcjonujące dla pracowników. Pojawiały bowiem się opinie, że projekt nie realizuje postulatów środowiska.

- Myślę, że same kwoty podwyżek są najbardziej wymowne i mówią więcej niż niejedno słowo. Dla przykładu, gwarantowane poziomy najniższych wynagrodzeń zasadniczych będą wynosiły:

 • dla grupy lekarzy specjalistów (II stopień): z 6 769 zł do 8 210 zł - wzrost o 1 441 zł;
 • dla grupy lekarzy ze specjalizacją I stopnia: z 6 201 zł do 8 210 zł - wzrost o 2 009 zł;
 • dla grupy obejmującej mgr pielęgniarstwa, fizjoterapii, farmaceutów, diagnostów laboratoryjnych ze specjalizacją: z 5 478 zł do 7 304 zł - wzrost o 1 827 zł;
 • dla grupy obejmującej mgr pielęgniarstwa, farmaceutów, fizjoterapeutów, diagnostów laboratoryjnych bez specjalizacji: z 4 186 zł do 5 775 zł - wzrost o 1 590 zł;
 • dla grupy obejmującej ratowników medycznych, pielęgniarki ze średnim wykształceniem: z 3 772 zł do 5 323 zł - wzrost o 1 550 zł;
 • dla grupy opiekunów medycznych: z 3 772 zł do 4 870 zł - wzrost o 1 097 zł;
 • dla grupy obejmującej sanitariuszy i salowe: z 3 049 zł do 3 680 zł - wzrost o 632 zł.

- Pamiętajmy, że przywołane kwoty generują określone skutki finansowe dla budżetu państwa. W naszym dialogu z partnerami społecznymi wyraźnie określaliśmy, że warunki brzegowe określa pula dostępnych środków na sfinansowanie podwyżek w tym roku, ale i skutków tegorocznych podwyżek w kolejnych latach. Porozumienie było możliwe, bo każda ze stron wykazała się maksymalną odpowiedzialnością.

Podwyżki dla pracowników ochrony zdrowia będą kosztować ponad 7 mld

Kolejnym zagadnieniem, którym zajął się wiceminister Bromber była sprawa nakładów na zdrowie - resort zdrowia informował, że w II półroczu 2022 roku podwyżki dla pracowników ochrony zdrowia będą kosztować ponad 7 mld złotych.

- Widełki dotyczące udziału wynagrodzeń w całkowitych kosztach poszczególnych placówek medycznych oscylują w granicach 40-65 proc. Trudno mówić o globalnej kwocie przy tak dużym zróżnicowaniu procentowym - wyjaśnił.

Wiceminister odniósł się też do zarzutów, że projekt ustawy zwiększa różnice płacowe pomiędzy grupami zawodowymi. Skąd taki, a nie inny, podział na grupy zawodowe według kwalifikacji wymaganych na zajmowanym stanowisku pracy oraz nowe wysokości współczynników pracy.

- Podział na grupy określony w załączniku do ustawy jest pochodną ustaleń przyjętych w ramach dialogu z partnerami społecznymi i zawartymi w stanowisku Trójstronnego Zespołu ds. Ochrony Zdrowia - podkreślił.

Odpowiedział także na zarzuty związane z tym, że przepisy nie wyjaśniają, kto będzie finansował podwyżki w placówkach bez kontraktów z NFZ.

- Przeznaczamy na podwyżki, jako państwo, dodatkowo ponad 7 mld zł. Dlatego zarzut, że ciężar ich wprowadzania zostanie przerzucony na podmioty lecznicze jest nietrafiony i niezrozumiały - wyjaśnił.

 

Plany resortu dotyczące innych projektów

Na koniec wiceminister zrelacjonował, jakie kolejne projekty są realizowane w ramach dialogu społecznego.

- Finalizujemy prace nad projektem ustawy o zawodzie ratownika medycznego oraz samorządzie ratowników medycznych, ustawy o medycynie laboratoryjnej i ustawy o niektórych zawodach medycznych, a także ustawy o modernizacji i poprawie efektywności szpitalnictwa, którą nadzoruje bezpośrednio minister Adam Niedzielski - podał.

- Cały czas intensywnie pracuje Trójstronny Zespół do Spraw Ochrony Zdrowia, gdzie omawiamy wszystkie zgłaszane przez partnerów społecznych zagadnienia i problemy oraz przedstawiamy nasze działania legislacyjne i organizacyjne - zrelacjonował.

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum