Zmiany w suplementach diety. Zwolennicy koktajli "na mięśnie" będą niezadowoleni

Autor: oprac. SzB • Źródło: Rynek Zdrowia23 września 2022 05:45

W Rządowym Centrum Legislacji w poniedziałek, 19 września, pojawił się kolejny projekt rozporządzenia ministra zdrowia. Zmienia on rozporządzenie dotyczące wykazu substancji czynnych wchodzących w skład produktów leczniczych.

Zmiany w suplementach diety. Zwolennicy koktajli "na mięśnie" będą niezadowoleni
Zmiany w rozporządzeniu dotyczącym substancji czynnych. Fot. Shutterstock
  • W RCL opublikowano projekt zmieniający rozporządzenie w sprawie wykazu substancji czynnych wchodzących w skład produktów leczniczych, które mogą być dopuszczone do obrotu w placówkach obrotu pozaaptecznego oraz punktach aptecznych, oraz kryteriów klasyfikacji tych produktów do poszczególnych wykazów
  • - W związku z zasadną uwagą, która wpłynęła po ogłoszeniu rozporządzenia [...] i wskazywała na oczywistą omyłkę popełnioną w toku prac legislacyjnych ww. rozporządzenia, projektodawca uznał konieczność jego modyfikacji - czytamy w uzasadnieniu
  • Rozporządzenie wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, za czym przemawia ważny interes społeczny

Zmiana w projekcie rozporządzenia o substancjach czynnych

Rządowe Centrum Legislacji opublikowało - w poniedziałek, 19 września - projekt rozporządzenia ministra zdrowia "zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu substancji czynnych wchodzących w skład produktów leczniczych, które mogą być dopuszczone do obrotu w placówkach obrotu pozaaptecznego oraz punktach aptecznych oraz kryteriów klasyfikacji tych produktów do poszczególnych wykazów". 

- W związku z zasadną uwagą, która wpłynęła po ogłoszeniu rozporządzenia [...] i wskazywała na oczywistą omyłkę popełnioną w toku prac legislacyjnych ww. rozporządzenia, projektodawca uznał konieczność jego modyfikacji - czytamy w uzasadnieniu. 

Jakie zmiany się pojawiły? 

W projekcie rozporządzenia ujęto dwie zmiany, które dotyczy załączników dołączonych do tego dokumentu. 

W załączniku nr 2 do rozporządzenia w tabeli nr 3 „Wymagania w zakresie składu, postaci farmaceutycznej, mocy i zawartości substancji czynnych w opakowaniu produktu leczniczego lub wielkości opakowania produktu leczniczego dla produktów leczniczych, które mogą być dopuszczone do obrotu w sklepach zielarsko-medycznych” lp. 5 otrzymuje brzmienie: Acidum
acetylsalicylicum + Coffeinum, stałe postaci do podania doustnego, 500 mg + 50 mg,  6 000 mg + 600 mg.

W załączniku nr 3 do rozporządzenia w tabeli nr 2 „Wymagania w zakresie składu, postaci farmaceutycznej, mocy i zawartości substancji czynnych w opakowaniu produktu leczniczego lub wielkości opakowania produktu leczniczego dla produktów leczniczych, które mogą być dopuszczone do obrotu w sklepach ogólnodostępnych oraz sklepach specjalistycznych zaopatrzenia medycznego” lp. 5 otrzymuje brzmienie: Acidum acetylsalicylicum + Acidum ascorbicum, stałe postaci do podania doustnego, 500 mg + 300 mg, 6 000 mg + 3 600 mg. 

- Przewiduje się, że rozporządzenie wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, za czym przemawia ważny interes społeczny, tj. poprawa bezpieczeństwa prawnego przez przywrócenie błędnie usuniętej pozycji powyżej wskazanej i konieczność zapewnienia pacjentom dostępu do produktów leczniczych - możemy przeczytać w dalszej części uzasadnienia. 

Gdyby wspomnianej korekty nie uwzględniono to - jak czytamy - "podmioty prowadzące sklepy zielarsko-medyczne zostałyby pozbawione możliwości legalnego obrotu konkretnymi produktami leczniczymi". 

Z niniejszym rozporządzeniem w całości można zapoznać się poniżej. 

DO POBRANIA

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum