Zarządzenie prezesa NFZ. Przedstawia warunki zawierania umów w zakresie programów lekowych

Autor: oprac. JKB • Źródło: NFZ, Rynek Zdrowia06 grudnia 2022 06:30

Od 6 grudnia zacznie obowiązywać zarządzenie prezesa NFZ zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe.

Zarządzenie prezesa NFZ. Przedstawia warunki zawierania umów w zakresie programów lekowych
W zarządzeniu prezesa NFZ przedstawiono warunki zawierania umów w zakresie programów lekowych. Fot. AdobeStock
  • Wskazane zarządzenie prezesa NFZ stanowi realizację upoważnienia z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
  • Prezes NFZ zobowiązany jest tym samym do określenia przedmiotu postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej oraz szczegółowych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe
  • Wśród wprowadzonych zmian można wyróżnić m.in. zmianę nazw zakresów (np. 03.0000.329.02 na "Leczenie chorych na stwardnienie rozsiane") czy też dodaniu zakresów (np. 03.0000.440.02 "Leczenie wspomagające zaburzeń cyklu mocznikowego")

Zarządzenie prezesa NFZ ważne od 6 grudnia

5 grudnia w Bazie Aktów Własnych NFZ opublikowano rozporządzenie prezesa Funduszu. To zarządzenie zmieniające przepisy w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe. Akt wchodzi w życie 6 grudnia.

Jak podano w uzasadnieniu, zarządzenie stanowi realizację upoważnienia z 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Właśnie na jej mocy prezes NFZ zobowiązany jest do określenia przedmiotu postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej oraz szczegółowych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe.

Ważne zmiany wprowadzone zarządzeniem

Także w uzasadnieniu podkreślono, jakie najważniejsze zmiany wprowadza zarządzenie. Dotyczą one m.in.:

  • brzmienia   §   9 ust. 4,   §   10 ust. 2 oraz   §   19 zarządzenia   w związku   z dodaniem   do   obwieszczenia refundacyjnego   programu   lekowego:   „Leczenie   pacjentów   ze   spektrum   zapalenia   nerwów   wzrokowych i rdzenia kręgowego (NMOSD)” oraz koniecznością kwalifikacji pacjentów do terapii w ramach ww. programu lekowego  przez Zespół Koordynujący  ds.  Leczenia  Pacjentów  ze  Spektrum  Zapalenia  Nerwów  Wzrokowych i Rdzenia Kręgowego;
  • brzmienia   §   31 poprzez   uchylenie   przepisów  określających obowiązek uwzględniania   wyników weryfikacji  średnich  kosztów  leków  podczas  określania wysokości  kwoty  zobowiązania  Funduszu  wobec świadczeniodawców;
  • załącznika nr 1k do zarządzenia, określającego Katalog świadczeń i zakresów i polegają na:

a) zmianie nazw zakresów:

- 03.0000.329.02 na „Leczenie chorych na stwardnienie rozsiane”,

- 03.0000.358.02 na „Leczenie chorych na zaawansowanego raka przełyku i żołądka”,

- 03.0000.361.02 na „Leczenie chorych na cystynozę nefropatyczną”,

- 03.0000.385.02 na „Leczenie pacjentów z gruczolakorakiem trzustki”,

- 03.0000.401.02 na „Leczenie pacjentów z zaburzeniami lipidowymi”,

- 03.0000.418.02 na „Leczenie pacjentów z chorobą Cushinga”,

b)  usunięciu  zakresu  03.0000.346.02  „Leczenie  stwardnienia  rozsianego  po  niepowodzeniu  terapii  lekami pierwszego   rzutu   lub   szybko  rozwijającej się ciężkiej   postaci   stwardnienia   rozsianego   lub   pierwotnie postępującej postaci stwardnienia rozsianego”,

c) dodaniu zakresów:-  03.0000.438.02  „Leczenie  pacjentów  ze  spektrum  zapalenia  nerwów  wzrokowych  i rdzenia  kręgowego(NMOSD)”,

-    03.0000.439.02    „Leczenie    pacjentów    z nowotworami    neuroendokrynnymi   układu    pokarmowego z zastosowaniem radiofarmaceutyków”,

- 03.0000.440.02 „Leczenie wspomagające zaburzeń cyklu mocznikowego”,

- 03.0000.441.02 „Leczenie pacjentów z rakiem urotelialnym”,

d)   umożliwieniu    rozliczania   świadczenia    o kodzie    5.08.07.0000004  przyjęcie    pacjenta    w trybie ambulatoryjnym  związane  z wykonaniem  programu  w  ramach  zakresu  świadczeń  03.0000.402.02  Leczenie chorych na rdzeniowy zanik mięśni,

e)  dodaniu  świadczenia  o kodzie  5.08.07.0000030  przyjęcie  pacjenta  połączone  z podaniem  Lutetium (177Lu) oxodotreotidi w związku ze zmianami wprowadzonymi w obwieszczeniu refundacyjnym.

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum

    Najnowsze