Wyższe opłaty za analizę AOTMiT. Jest projekt rozporządzenia MZ

Autor: LJ • Źródło: Rządowe Centrum Legislacji22 września 2021 14:58

Resort zdrowia zaproponował zmianę w wysokości opłaty za przygotowanie analizy weryfikacyjnej AOTMiT. Ma ona być adekwatna do rzeczywistych kosztów ponoszonych przez Agencję.

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia określa nowe stawki za analizę AOTMiT Fot. PTWP
  • Będzie zmiana w wysokości opłaty za przygotowanie analizy weryfikacyjnej AOTMiT do rzeczywistych kosztów ponoszonych przez Agencję
  • Ma ona być adekwatna do rzeczywistych kosztów ponoszonych przez Agencję.
  • Nowa stawka to 140 364 zł. Obecnie podmioty za taką analizę płacą 101 574 zł

Nowe opłaty za analizę weryfikacyjną AOTMiT. Będzie drożej

W Rządowym Centrum Legislacyjnym opublikowano projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu i procedur przygotowania analizy weryfikacyjnej Agencji Oceny Technologii Medycznych oraz wysokości opłaty za tę analizę.

Zmiany wynikają z faktu wejścia w życie ustawy z dnia 7 października 2020 r. o Funduszu Medycznym. Na mocy tej ustawy Agencja zobowiązana jest do sporządzania analizy weryfikacyjnej w przypadku otrzymania od ministra zdrowia kopii wniosku o objęcie refundacją i ustalenie urzędowej ceny zbytu technologii lekowej o wysokiej wartości klinicznej dla leku, który nie ma odpowiednika refundowanego w danym wskazaniu wraz z analizami, o których mowa w art. 25a pkt 14 ustawy.

Tym samym zaistniała potrzeba uregulowania sposobu przygotowywania tej analizy. Biorąc pod uwagę wiedzę z zakresu oceny technologii medycznych, analiza weryfikacyjna realizowana przez Agencję w związku z otrzymaniem wniosku o objęcie refundacją i ustalenie urzędowej ceny zbytu technologii lekowej o wysokiej wartości klinicznej będzie przygotowywana w taki sam sposób, jak w przypadku analiz weryfikacyjnych dla innych wniosków refundacyjnych.

Jak wyliczono nową stawkę za analizę weryfikacyjną AOTMiT?

Kolejna zmiana ma na celu dostosowanie wysokości opłaty za przygotowanie analizy weryfikacyjnej Agencji do rzeczywistych kosztów ponoszonych przez Agencję.

"Jednym z kryteriów ustalania wysokości opłaty za przygotowanie analizy weryfikacyjnej Agencji jest, zgodnie z art. 35 ust. 10 ustawy, koszt jej przygotowania. Obecna wysokość opłaty za przygotowanie analizy weryfikacyjnej Agencji została ustalona ponad 7 lat temu i nie odpowiada ona obecnym realiom ekonomicznym, a przede wszystkim nie pokrywa w pełni ponoszonych przez Agencję kosztów związanych z jej przygotowaniem" - czytamy w uzasadnieniu.

Wyliczenia nowej kwoty opłaty za przygotowanie analizy weryfikacyjnej Agencji dokonano na podstawie rzeczywistych kosztów wykazanych w ramach sprawozdania z wykonania planu finansowego Agencji w układzie zadaniowym za 2019 r. dla zadania 20-3-3-1 - Opracowywanie stanowisk w sprawie zakwalifikowania leków bądź wyrobów medycznych jako świadczeń gwarantowanych, dla którego przyjęto miernik Liczba przygotowanych analiz weryfikacyjnych.

140 tys. zamiast 101 tys. zł

Koszty realizacji wyżej wymienionego zadania wyniosły w 2019 roku 11 088 721,28 zł. Przygotowano wtedy 79 analiz weryfikacyjnych.

Jednostkowy koszt przygotowania jednej analizy weryfikacyjnej Agencji za 2019 r. wyniósł w zaokrągleniu 140 364 zł.

Średnia wysokość kosztów za przygotowanie analizy weryfikacyjnej Agencji w oparciu o dane za lata 2018-2020 wyniosła 141 868 zł (dla 2020 r. przyjęto szacowane wykonanie kosztów realizacji zadania).

Biorąc powyższe pod uwagę w projekcie rozporządzenia przyjęto, że opłata za przygotowanie analizy weryfikacyjnej Agencji wynosić będzie 140 364 zł.

Jak dodano, nowa wysokość opłaty mieści się w limicie ustawowym określonym w ustawie o refundacji leków, wynoszącym nie więcej niż 150 tys. zł.

Podmioty, które złożą wnioski o przygotowanie analizy weryfikacyjnej Agencji przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, zapłacą obecną stawkę, czyli 101 574 zł.

DO POBRANIA

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum