Wyniki badania leku w raku piersi HR+/HER2-. Firma aktualizuje dane

Autor: oprac. LJ • Źródło: Novartis17 maja 2022 07:45

Przy prawie 6. letniej obserwacji szacowany odsetek przeżyć 5-letnich wynosił 56,5 proc. dla kobiet z rakiem piersi, które otrzymywały w pierwszej linii rybocyklib w skojarzeniu z fulwestrantem.

Wyniki badania leku w raku piersi HR+/HER2-. Firma aktualizuje dane
Wyniki wydłużonego badania obserwacyjnego leku w raku piersi Fot. AdobeStock
  • Novartis ogłosiła zaktualizowane wyniki dotyczące mediany całkowitego przeżycia (OS) dla rybocyklibu w skojarzeniu z fulwestrantem w raku piersi hormonozależnym HER2-ujemnym i z dodatnim receptorem hormonalnym (HR+/HER2-)
  • Wyniki badania z medianą obserwacji wynoszącą blisko sześć lat wykazały, że w terapii pierwszej linii rybocyklib skojarzony z fulwestrantem osiągnął medianę całkowitego przeżycia (OS) wynoszącą 67,6 miesiąca w porównaniu z medianą OS wynoszącą 51,8 miesiąca u pacjentek leczonych samym fulwestrantem
  • Przy tej wydłużonej obserwacji szacowany odsetek przeżyć 5-letnich wynosił 56,5 procent

Blisko 6 lat obserwacji działania leku

Firma Novartis ogłosiła zaktualizowane wyniki dotyczące mediany całkowitego przeżycia (OS) dla rybocyklibu w skojarzeniu z fulwestrantem w pierwszej linii leczenia kobiet w wieku pomenopauzalnym z zaawansowanym lub przerzutowym rakiem piersi hormonozależnym HER2-ujemnym i z dodatnim receptorem hormonalnym (HR+/HER2-).

Analiza wyników pacjentek leczonych w pierwszej linii rybocyklibem w skojarzeniu z fulwestrantem wykazała istotną poprawę rokowań w zakresie całkowitego przeżycia (OS) wynoszącą prawie 16 miesięcy w porównaniu z pacjentkami leczonymi samym fulwestrantem.

Dane z badania III fazy MONALEESA-3 zostały przedstawione w formie doniesienia ustnego podczas Kongresu Europejskiego Towarzystwa Onkologii Medycznej (ESMO) poświęconego nowotworowi piersi w 2022 roku (abstrakt #LBA4).

W badaniu MONALEESA-3 pacjenci byli poddani wydłużonej dodatkowej obserwacji o ponad dwa i pół roku od czasu osiągnięcia kluczowego drugorzędowego punktu końcowego analizy OS.

W końcowej analizie przeżycia całkowitego (OS) udowodniono znamienną statystycznie korzyść w zakresie całkowitego przeżycia dla rybocyklibu w skojarzeniu z fulwestrantem oraz względne zmniejszenie ryzyka zgonu o 28 proc. w porównaniu z samym fulwestrantem (HR=0.72; 95 proc. CI: 0.568-0.924; p=0.00455).

Te nowe, zaktualizowane wyniki badania z medianą obserwacji wynoszącą blisko sześć lat wykazały, że w terapii pierwszej linii rybocyklib skojarzony z fulwestrantem (n=237) osiągnął medianę całkowitego przeżycia (OS) wynoszącą 67,6 miesiąca w porównaniu z medianą OS wynoszącą 51,8 miesiąca u pacjentek leczonych samym fulwestrantem (n=128) (HR=0.673; 95 proc. CI: 0.504-0.899).

U pacjentek leczonych w pierwszej linii rybocyklibem w skojarzeniu z fulwestrantem, w porównaniu do pacjentek otrzymujących sam fulwestrant, wystąpiło ponad półtoraroczne wydłużenie czasu do zastosowania chemioterapii następującej po zakończeniu terapii hormonalnej (odpowiednio 49,2 miesiąca i 29,0 miesięcy; HR=0.624; 95% CI: 0.481-0.810).

Przy tej wydłużonej obserwacji szacowany odsetek przeżyć 5-letnich wynosił 56,5 proc. (95 proc. CI: 49,5-62,9) dla kobiet, które otrzymywały w pierwszej linii rybocyklib w skojarzeniu z fulwestrantem, w porównaniu do 42,1 proc. (95 proc. CI: 33,2-50,7) dla kobiet, które otrzymywały sam fulwestrant.

Ponadto grupa 16,5 proc. pacjentek leczonych rybocyklibem w skojarzeniu z fulwestrantem (n=39) w porównaniu do grupy 8,6 proc. pacjentek leczonych samym fulwestrantem (n=11) kontynuowała leczenie podczas przedłużonej obserwacji. Nie zaobserwowano nowych działań niepożądanych.

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum