Zmiany w aptekach. Technik nie wyda już leku w zastępstwie farmaceuty

Autor: oprac. LJ • Źródło: RCL04 lutego 2022 13:09

Szykują się duże zmiany w aptekach. Sprzedaż leku będzie przypisana do konkretnego farmaceuty lub technika farmaceutycznego, po zalogowaniu się do systemu. Dostęp do niego będzie indywidualnie zdefiniowany dla każdego użytkownika.

Zmiany w aptekach. Technik nie wyda już leku w zastępstwie farmaceuty
Zmiany w aptekach. Technik nie wyda już leku w zastępstwie farmaceuty Fot. AdobeStock
  • 27 stycznia do konsultacji publicznych przekazano nowy projekt rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie podstawowych warunków prowadzenia apteki
  • W celu umożliwienia przypisania dokumentów dotyczących danej sprzedaży do konkretnego farmaceuty lub technika farmaceutycznego przewidziano, że dostęp do systemu elektronicznego będzie indywidualnie zdefiniowany dla każdego użytkownika, którego tożsamość będzie jednoznacznie określona i uwierzytelniona (logowanie do systemu)
  • W celu zapewnienia ochrony dostępu do konta użytkownika przewiduje się, że w przypadku czasowego opuszczenia stanowiska pracy należy wylogować się z systemu

Warunki przechowywania leków

Na stronach RCL opublikowano projekt rozporządzenia w sprawie podstawowych warunków prowadzenia apteki.

Wydanie nowego rozporządzenia wynika z potrzeby dostosowania obecnie obowiązującego rozporządzenia do przepisów:

  • ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii
  • ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne
  • rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 12 października 2018 r. w sprawie zapotrzebowań oraz wydawania z apteki produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych

W par. 2 rozporządzenia uregulowano sposób przechowywania produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobów medycznych i surowców farmaceutycznych w aptekach, w tym określono wymagania dotyczące wyposażenia pomieszczeń i rodzajów urządzeń służących do przechowywania produktów leczniczych, surowców farmaceutycznych i wyrobów medycznych zapewniających całodobowe monitorowanie temperatury i wilgotności, co zapewni kontrolę nad jakością tych produktów, surowców i wyrobów medycznych w całym łańcuchu dystrybucyjnym, którego apteka jest ogniwem końcowym.

Par. 3 zawiera regulacje dotyczące warunków przechowywania produktów leczniczych jakimi są leki recepturowe, leki apteczne oraz produkty lecznicze homeopatyczne, jak również określa wymagania w zakresie przechowywania substancji bardzo silnie działających, produktów leczniczych zawierających środki odurzające grup I-N, II-N i substancje psychotropowe grupy II-P oraz surowce farmaceutyczne będące takimi środkami lub substancjami, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii.

Dostęp do produktów leczniczych zawierających środki odurzające i substancje psychotropowe grupy II-P oraz surowców farmaceutycznych będących takimi środkami lub substancjami należy ograniczyć wyłącznie do farmaceutów.

Jednocześnie, doprecyzowano określenie substancji bardzo silnie działających, wskazując odniesienie do wykazu A Farmakopei Polskiej.

Które leki przechowywać oddzielnie od pozostałych

Wyłączono produkty lecznicze o kategorii OTC zawierające w swoim składzie substancje bardzo silnie działające, z konieczności oddzielnego przechowywania od innych produktów leczniczych, ze względu na brak wysokiego zagrożenia dla zdrowia lub życia pacjenta, w przypadku niewłaściwego wydania leków dostępnych bez przepisu lekarza.

W pa. 4 rozporządzenia określono, jakie produkty winny być przechowywane w sposób zapewniający ich oddzielenie od pozostałych produktów.

Par. 5 zawiera regulacje dotyczące sporządzania leków recepturowych i aptecznych oraz produktów leczniczych homeopatycznych, oznakowania surowców farmaceutycznych i naczyń, w których takie surowce są umieszczane.

W par. 6 rozporządzenia określono warunki sporządzania leków recepturowych i aptecznych, w tym w warunkach aseptycznych.

W par. 7 określono wymagania dotyczące opakowania sporządzanego w aptece leku recepturowego, leku aptecznego i produktu leczniczego homeopatycznego. Usunięto przepisy dotyczące tajemnicy receptury lekarskiej.

W par. 8 zawarto wymagania dotyczące opakowań własnych apteki, w których wydawany jest lek gotowy.

W par. 9 określono wymagania dotyczące prowadzonej przez apteki dokumentacji dotyczącej zakupywanych, sprzedawanych, sporządzanych, wstrzymywanych i wycofywanych z obrotu produktów leczniczych lub wyrobów medycznych przewidując, że apteka może prowadzić ewidencję w formie elektronicznej, o ile każdy wpis będzie opatrzony podpisem elektronicznym osoby dokonującej wpisu.

W par. 10 doprecyzowano wymagania dotyczące prowadzenia dokumentacji w zakresie obrotu. Uwzględniono, że aktualnie zarówno produkty lecznicze jak i wyroby medyczne są opatrywane numerem GTIN zgodnym z systemem GS1.

Wydanie leku po zalogowaniu się do systemu

W par. 11 rozporządzenia uwzględniono aktualną praktykę sprzedaży prowadzonej przez apteki z wykorzystaniem systemu elektronicznego.

W celu umożliwienia przypisania dokumentów dotyczących danej sprzedaży do konkretnego farmaceuty lub technika farmaceutycznego przewidziano, że dostęp do systemu elektronicznego będzie indywidualnie zdefiniowany dla każdego użytkownika, którego tożsamość będzie jednoznacznie określona i uwierzytelniona (logowanie do systemu).

W celu zapewnienia ochrony dostępu do konta użytkownika przewiduje się, że w przypadku czasowego opuszczenia stanowiska pracy należy wylogować się z systemu.

W par. 12 rozporządzenia przewiduje się, że kierownik apteki będzie prowadził ewidencję czasu pracy farmaceutów, techników farmaceutycznych oraz osób go zastępujących.

Jest to niezbędne dla prawidłowego prowadzenia dokumentacji sprzedawanych i nabywanych produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, surowców farmaceutycznych i wyrobów medycznych, która to dokumentacja winna umożliwić ustalenie, czy osoby uprawnione były obecne w trakcie przyjęć i wydań z apteki tych produktów, środków, surowców i wyrobów.

Uregulowano również kwestie dotyczące sposobu powierzania zastępstwa kierownika apteki oraz zgłaszania powiadomienia o czasowej jego nieobecności.

W zakresie sposobu i trybu przeprowadzania kontroli przyjmowanych do apteki produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, surowców farmaceutycznych i wyrobów medycznych w § 13 wprowadzono obowiązek kontroli warunków, w jakich odbywał się transport oraz sprawdzenia, czy opakowania spełniają
wymagania rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2016/161 z dnia 2 października 2015 r.

W par. 14 rozporządzenia określa się elementy wniosku o zwolnienie apteki z prowadzenia środków odurzających grupy I-N, II-N i substancji psychotropowych grupy II-P.

W par. 15 określono warunki i tryb przekazywania przez kierownika apteki informacji do wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego o obrocie i stanie posiadania określonych produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, surowców farmaceutycznych i wyrobów medycznych.

Przewiduje się, że rozporządzenie wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.DO POBRANIA

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum