Rzecznik MSP: GIF uchylił w całości decyzję dotyczącą tzw. 1 proc. limitu koncentracji

Autor: LJ • Źródło: Rzecznik MSP, Rynek Zdrowia23 września 2021 07:50

Jest kolejna korzystna dla przedsiębiorcy prowadzącego apteki decyzja, w której GIF zastosował zasadę ochrony praw nabytych -  informuje Jacek Cieplak, zastępca Rzecznika MŚP.

Rzecznik MSP: GIF uchylił w całości decyzję dotyczącą tzw. 1 proc. limitu koncentracji
Są już wymierne efekty współpracy Rzecznika MSP i GIF. Inspekcja dwukrotnie uchyliła decyzje niższych instancji (fot. GIF)
  • GIF w postępowaniu odwoławczym prowadzonym z udziałem Rzecznika MŚP uchylił w całości decyzję dotyczącą tzw. 1 proc. limitu koncentracji
  • Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców, na wniosek przedsiębiorcy, włączył się do postępowania w sprawie dotyczącej tzw. 1 proc. limitu koncentracji
  • Główny Inspektor Farmaceutyczny w swoich decyzjach wskazał, że WIF wydając zaskarżone przez przedsiębiorcę decyzje nie uwzględnił stanu faktycznego aktualnego na dzień ich wydania

Lubelski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny wydał decyzję nakazującą przedsiębiorcy dostosowanie prowadzonej działalności, polegającej na prowadzeniu apteki ogólnodostępnej, do przepisów antykoncentracyjnych ustawy prawo farmaceutyczne.

GIF: przepis nie stanowi podstawy do wydania decyzji na późniejszym etapie prowadzenia działalności

Zgodnie z ww. przepisami, zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej nie udziela się, jeżeli podmiot ubiegający się o zezwolenie prowadzi na terenie województwa więcej niż 1 proc. aptek ogólnodostępnych albo podmioty przez niego kontrolowane w sposób bezpośredni lub pośredni, w szczególności podmioty zależne w rozumieniu przepisów o ochronie konkurencji i konsumentów, prowadzą łącznie więcej niż 1 proc. aptek na terenie województwa, bądź jest członkiem grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, której członkowie prowadzą na terenie województwa więcej niż 1 proc. aptek ogólnodostępnych.

Główny Inspektor Farmaceutyczny uchylił zaskarżoną decyzję i umorzył postępowanie pierwszej instancji w całości.

GIF podzielił argumentację przedsiębiorcy oraz Rzecznika MŚP i potwierdził, że przepis, który zastosował WIF, dotyczy warunków uzyskania zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej.

W związku z tym, w stanie faktycznym będącym przedmiotem orzekania przepis ten nie stanowi podstawy do wydania decyzji na późniejszym etapie prowadzenia działalności gospodarczej, już po uzyskaniu zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej.

– To kolejna korzystna dla przedsiębiorców decyzja w której GIF zastosował zasadę ochrony praw nabytych.

Wpisuje się ona w stosowanie w praktyce przez organy inspekcji farmaceutycznej zasad wynikających z Konstytucji RP oraz Prawa przedsiębiorców – podkreślił Jacek Cieplak, zastępca Rzecznika MŚP.

W sprawie o cofnięcie zezwolenia GIF też uchylił decyzję WIF

Kilka dni temu GIF uchylił pięć decyzji śląskiego WIF w przedmiocie cofnięcia zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej aptek ogólnodostępnych i umorzył postępowania pierwszej instancji w całości.

Czytaj więcej: GiF uchylił pięć decyzji WIF. Chodzi o prowadzenie aptek

Główny Inspektor Farmaceutyczny w swoich decyzjach wskazał, że WIF wydając zaskarżone przez przedsiębiorcę decyzje nie uwzględnił stanu faktycznego aktualnego na dzień ich wydania.

GIF stwierdził, że w badanej sprawie brak było podstawy materialnoprawnej, która mogłaby stanowić uzasadnienie cofnięcia stronie zezwoleń na prowadzenia aptek ogólnodostępnych.

W sierpniu br. Główny Inspektor Farmaceutyczny i Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców podpisali porozumienie o współpracy.

Celem porozumienia GIF i Rzecznika MSP jest wymiana doświadczeń w zakresie wyzwań związanych z funkcjonowaniem rynku farmaceutycznego.

Czytaj również:
Współpraca GIF i Rzecznika MSP dla ochrony praw małych i średnich firm na rynku aptecznym

Spory pomiędzy właścicielami sieci aptek a inspekcją farmaceutyczną. Raport Rzecznika MSP

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum