Prezes UODO ws. danych osobowych farmaceutki. Fundacja musi je usunąć z portalu

Autor: LJ • Źródło: Rynek Zdrowia22 czerwca 2022 11:36

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych wydał decyzję w sprawie farmaceutki, która poskarżyła się na działania Fundacji prowadzącej portal farmaceuta.pl. Nakazał usunięcie jej danych osobowych.

Prezes UODO ws. danych osobowych farmaceutki. Fundacja musi je usunąć z portalu
Prezes Urzędu stwierdził naruszenie w zakresie przetwarzania danych osobowych farmaceutki przez Fundację Fot. ShutterStock
  • Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych wydał decyzję w sprawie farmaceutki, która poskarżyła się na działania Fundacji prowadzącej portal farmaceuta.pl
  • Nakazał Fundacji usunięcie danych osobowych farmaceutki
  • Realizowanie przez administratora zadań w interesie publicznym nie jest jednoznaczne z uprawnieniem do przetwarzania danych osobowych - uznał

Kontrowersje w środowisku farmaceutów

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Jan Nowak wydał decyzję w sprawie farmaceutki, która poskarżyła się na działania Fundacji prowadzącej portal farmaceuta.pl.

Nakazał Fundacji usunięcie danych osobowych farmaceutki "w zakresie
imienia, nazwiska, nr PWZ, adresu miejsca pracy oraz informacji o zakresie
świadczonych usług przetwarzanych bez podstawy prawnej".

O sprawie informowaliśmy w 2021 roku. Jego uruchomienie wzbudziło kontrowersje części środowiska farmaceutów i spotkało się z reakcją Naczelnej Izby Aptekarskiej. Sprawą zainteresowała się też wtedy inspekcja farmaceutyczna, która otrzymała anonimową wiadomość e-mailową, zawierającą informacje na temat nieprawidłowości związanych z funkcjonowaniem portalu farmaceuta.pl w zakresie obowiązującego zakazu reklamy aptek.

W portalu można znaleźć polskich farmaceutów posiadających Prawo Wykonywania Zawodu. Za uruchomienie serwisu odpowiada Fundacja Healthcare Professionals.

Jedna z farmaceutek, która nie chciała figurować w rejestrze, w listopadzie 2021 roku zwróciła się do Fundacji z żądaniem usunięcia jej danych
osobowych z portalu.

Fundacja odmówiła spełnienia tego żądania wskazując, iż przetwarza dane w interesie publicznym, tj.: udostępniania pacjentom informacji o farmaceutach, miejscu i godzinach dostępności i rodzajach usług farmaceutycznych oraz określonych danych osobowych farmaceutów wykonujących usługi farmaceutyczne oraz realizując swój cel statutowy, którym jest ochrona i promocja zdrowia, poprzez określony w Statucie Fundacji sposób, jakim jest udostępnianie w Internecie publicznego rejestru farmaceutów.

Fundacja wyjaśniła, że pozyskała dane osobowe farmaceutki z publicznie dostępnych źródeł, tj. Centralnego Rejestru Farmaceutów oraz Rejestru Aptek.

UODO nakazuje usunąć dane osobowe

Farmaceutka poskarżyła się do Urzędu Ochrony Danych Osobowych na "przetwarzanie jej danych bez podstawy prawnej, ujawnieniu jej danych osobowych na rzecz osób trzecich za pośrednictwem strony internetowej oraz odmowę spełnienia żądania usunięcia jej danych osobowych".

Prezes Urzędu stwierdził naruszenie w zakresie przetwarzania danych osobowych farmaceutki przez Fundację i nakazał usunięcie jej danych osobowych.

W decyzji wskazał, iż "realizowanie przez administratora zadań w interesie publicznym nie jest jednoznaczne z uprawnieniem do przetwarzania danych osobowych. Administrator winien również wykazać, iż przetwarzanie jest niezbędne dla realizacji tych zadań".

Dalej czytamy: "Wskazując na niezbędność przetwarzania danych, należy przede wszystkim wykazać istnienie bezpośredniego związku pomiędzy realizacją zadań w interesie publicznym a potrzebą przetwarzania danych osobowych, czego Fundacja w przedmiotowej sprawie zaniechała. Fundacja powołała się jedynie na istnienie ogólnie określonego w statucie celu Fundacji jednocześnie nie wskazując na okoliczności warunkujące niezbędność przetwarzania danych farmaceutki".

Ponadto Fundacja zapewnia zalogowanym użytkownikom w zasadzie swobodne i niczym nieograniczone dodawanie komentarzy i ocen pod utworzonym przez Fundację profilem farmaceutki. Jednocześnie ta nie ma w zasadzie żadnego realnego (realizowanego na tych samych zasadach co osoba zamieszczająca komentarz) wpływu na przypisywane jej osobie oceny i opinie. Przedmiotowa dysproporcja sił wprost stwarza realne zagrożenie naruszenia interesów, podstawowych prawa lub wolności farmaceutki. W takim stanie faktycznym jej interes znacznie przewyższa interesy Fundacji i niezbędne jest zapewnienie ochrony jej danych osobowych.

DO POBRANIA

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum