×
Subskrybuj newsletter
rynekzdrowia.pl
Zamów newsletter z najciekawszymi i najlepszymi tekstami portalu.
Podaj poprawny adres e-mail
 • Musisz zaznaczyć to pole

Ponad miliard zł więcej na refundację nowych leków. Ma być dwa razy więcej, niż zakładano

Autor: Marianna Lach • Źródło: Rynek Zdrowia29 marca 2023 17:10Aktualizacja: 29 marca 2023 17:18

Rządowe Centrum Legislacji opublikowało projekt zmian w rozporządzeniu dotyczącym wysokości kwoty na refundację w 2023 r. Wzrost jest potężny. Kwota na refundację dotychczas nieobjętych nią leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobów medycznych, które nie mają swojego odpowiednika refundowanego w danym wskazaniu, sięgnąć ma dwóch miliardów złotych. Na konsultacje i uzgodnienia projektu wyznaczono siedmiodniowy termin.

Ponad miliard zł więcej na refundację nowych leków. Ma być dwa razy więcej, niż zakładano
Pieniądze na zwiększenie kwoty dla refundacji leków będą pochodzić z Funduszu Medycznego. Fot. Shutterstock
 • Pojawił się projekt przepisów zmieniających rozporządzenie w sprawie podziału kwoty środków finansowych w 2023 r. stanowiącej wzrost całkowitego budżetu na refundację
 • No konsultacje publiczne i uzgodnienia międzyresortowe dano zainteresowanym skrócony, siedmiodniowy termin
 • Kwota na refundację dotychczas nieobjętych nią leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobów medycznych, które nie mają swojego odpowiednika refundowanego w danym wskazaniu, zgodnie ze zmianami ma wzrosnąć z 817 mln zł do 2 miliardów zł
 • To leki m.in. w leczeniu chłoniaków B-komórkowych i chorych na mukowiscydozę oraz stosowane w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych RDTL

Skąd taki wzrost kwoty, skąd pieniądze?

- W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 12 grudnia 2022 r. w sprawie podziału kwoty środków finansowych w 2023 r. wyrazy „w wysokości 817 132 000 zł” zastępuje się wyrazami „w wysokości 2 000 663 000 zł” - to sedno zmian w rozporządzeniu z grudnia ub. roku.

Jak czytamy w uzasadnieniu, potrzeba nowelizacji wynika z projektowanej przez Narodowy Fundusz Zdrowia, zmiany planu finansowego Funduszu na 2023 r., zakładającej zwiększenie całkowitego budżetu na refundację wynikające z szacunków Funduszu.

Ma to związek z:

 1. procedowaną umową pomiędzy Ministrem Zdrowia i Prezesem Funduszu na finansowanie ze środków Funduszu Medycznego świadczeń w zakresie ratunkowego dostępu do technologii lekowych, której wartość jest większa od pierwotnie planowanej;
 2. rozpoczęciem prac nad aneksowaniem umowy zwartej pomiędzy Ministrem Zdrowia i Prezesem Funduszu na finansowanie ze środków Funduszu Medycznego świadczeń w zakresie finansowania technologii lekowych o wysokiej wartości klinicznej oraz technologii lekowych o wysokim poziomie innowacyjności, której wartość nie była znana na etapie szacowania całkowitego budżetu na refundację na rok 2023;
 3. ustawą z dnia 1 grudnia 2022 r. o zmianie ustawy o Funduszu Medycznym oraz niektórych innych (Dz. U. poz. 2674), w której m.in. zwiększono limit środków pochodzących z Funduszu Medycznego na finansowanie zadań wchodzących w skład całkowitego budżetu na refundację, takich jak ratunkowy dostęp do technologii lekowych oraz technologie lekowe o wysokiej wartości klinicznej i technologie lekowe o wysokim poziomie innowacyjności;
 4. wysokością środków ujętych w planie finansowym Funduszu Medycznego na rok 2023 na finansowanie leków w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych, większych od pierwotnie prognozowanych o 92 615 000 zł, oraz na technologie lekowe o wysokiej wartości klinicznej i technologie lekowe o wysokim poziomie innowacyjności, mniejszych od pierwotnie prognozowanych o 21 057 000 zł.

Biorąc pod uwagę przedstawioną Ministrowi Zdrowia przez Prezesa Funduszu prognozę zwiększenia w 2023 r. kwoty środków całkowitego budżetu na refundację w porównaniu do roku poprzedniego na poziomie 5 771 114 000 zł, ustalono kwoty środków finansowych przeznaczonych w 2023 r. na:

 • finansowanie dotychczas nieobjętych refundacją leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobów medycznych, które nie mają swojego odpowiednika refundowanego w danym wskazaniu do kwoty 2 000 663 000 zł (zmiana z 817 132 000 zł);
 • finansowanie przewidywanego wzrostu refundacji w wybranych grupach limitowych wynikającego ze zmian w Charakterystyce Produktu Leczniczego lub ze zmian praktyki klinicznej – w wysokości 500 000 zł (bez zmian);
 • refundację, w części dotyczącej finansowania świadczeń, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 14 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, do kwoty 3 769 951 000 zł (bez zmian).

Jak wskazuje projektodawca, "przewidziane projektowanym rozporządzeniem zwiększenie całkowitego budżetu na refundację w roku 2023 nie będzie powodować przekroczenia 17 proc. sumy środków publicznych przeznaczonych na finansowanie świadczeń gwarantowanych
w planie finansowym Funduszu. Przewidywana wartość całkowitego budżetu na refundację na rok 2022 wynosi 21 710 731 000 zł, co oznacza, że udział ten w aktualnym planie finansowym Funduszu na rok 2023 wynosi ≈ 15,44 proc.

RDTL: pieniądze większe od prognozowanych

- Środki finansowe na zwiększenie całkowitego budżetu na refundację w roku 2023 pochodzić będą ze zmian planu finansowego Funduszu związanego z wysokością środków ujętych w planie finansowym Funduszu Medycznego na rok 2023 na finansowanie leków w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych, większych od pierwotnie prognozowanych - czytamy w uzasadnieniu. 

Jak się dowiadujemy, "zwiększenie całkowitego budżetu na refundację wynika również z wykorzystania środków finansowych pochodzących z Funduszu Medycznego związanych z podniesieniem limitów na finansowanie technologii lekowych o wysokiej wartości klinicznej i technologii lekowych o wysokim poziomie innowacyjności. Podwyższenie limitów nastąpiło w ustawie z dnia 1 grudnia 2022 r. o zmianie ustawy o Funduszu Medycznym oraz niektórych innych.

Na konsultacje publiczne i uizgodnienia zainteresowane strony mają siedem dni. Skrócenie terminu związane jest z koniecznością zapewnienia płatnikowi środków finansowych na rozliczenie leków refundowanych, mając na uwadze:DO POBRANIA

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum

  Najnowsze