Nowości w programach lekowych i chemioterapii od maja. Podsumowanie zmian w refundacji

Autor: oprac. LJ • Źródło: IQVIA16 kwietnia 2022 07:10

Od 1 maja 2022 roku będą refundowane nowe substancje w programach lekowych. Ponadto projekt przewiduje rozszerzenie zakresu finansowania o nowe programy lekowe dla 4 już refundowanych substancji czynnych.

Nowości w programach lekowych i chemioterapii od maja. Podsumowanie zmian w refundacji
Co nowego w programach lekowych od maja 2022? Fot. ShutterStock
 • Ministerstwo Zdrowia opublikowało projekt listy leków refundowanych, który wejdzie w życie 1 maja 2022 roku
 • Firma IQVIA przygotowała podsumowanie zmian na wykazach, m.in. w zakresie programów leczenia i katalogu chemioterapii
 • W programach lekowych pojawią się 2 nowe substancje czynne

Leczenie szpitalne: zmiany od 1 maja

W zakresie rynku szpitalnego, według projektu obwieszczenia w programach lekowych pojawią się 2 nowe substancje czynne:

 • Axicabtagene ciloleucel – produkt Yescarta firmy Kite Pharma EU B.V. (data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 23 sierpnia 2018 r.) dostępny w ramach istniejącego programu lekowego B.93 Leczenie chorych na chłoniaki rozlane z dużych komórek B oraz inne chłoniaki B-komórkowe (ICD-10: C83, C85) [CAR-T, lek z listy technologii lekowych o wysokiej wartości kliniczne 2021];
 • Polatuzumabum vedotinum – produkt Polivy firmy Roche Registration GmbH (data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 16 stycznia 2020 r.) dostępny w ramach istniejącego programu lekowego B.93 Leczenie chorych na chłoniaki rozlane z dużych komórek B oraz inne chłoniaki B-komórkowe (ICD-10: C83, C85).

Ponadto projekt przewiduje rozszerzenie zakresu finansowania o nowe programy lekowe dla 4 już refundowanych substancji czynnych:

 • Atezolizumabum – produkt Tecentriq firmy Astellas włączony do istniejącego programu lekowego B.5 Leczenie chorych na raka wątrobowokomórkowego (ICD-10: C22.0);
 • Dupilumabum – produkt Dupixent firmy Sanofi-Aventis Groupe włączony do istniejącego programu lekowego B.44 Leczenie chorych z ciężką postacią astmy (ICD-10: J45, J82);
 • Ipilimumabum – produkt Yervoy firmy Bristol-Myers Squibb Pharma EEIG włączony do istniejącego programu lekowego B.10 Leczenie pacjentów z rakiem nerki (ICD-10: C64);
 • Tisagenlecleucelum – produkt Kymriah firmy Novartis Europharm Limited włączony do istniejącego programu lekowego B.93 Leczenie chorych na chłoniaki rozlane z dużych komórek B oraz inne chłoniaki B-komórkowe (ICD-10: C83, C85) [CAR-T, lek z listy technologii lekowych o wysokiej wartości klinicznej 2021].

Jednocześnie, zmiana zakresu finansowania w ramach programów lekowych, w których dana substancja czynna była już wcześniej finansowana dotyczy 4 substancji czynnych:

Benralizumab – produkt Fasenra firmy AstraZeneca AB w ramach istniejącego programu lekowego B.44 Leczenie chorych z ciężką postacią astmy (ICD-10: J45, J82);
Mepolizumabum – produkt Nucala firmy GlaxoSmithKline Trading Services Limited w ramach istniejącego programu lekowego B.44 Leczenie chorych z ciężką postacią astmy (ICD-10: J45, J82);
Cabozantinibum – produkt Cabometyx firmy Ipsen Pharma w ramach istniejącego programu lekowego B.10 Leczenie pacjentów z rakiem nerki (ICD-10: C64);
Nivolumabum – produkt Opdivo firmy Bristol-Myers Squibb Pharma EEIG w ramach istniejącego programu lekowego B.10 Leczenie pacjentów z rakiem nerki (ICD-10: C64).

Zgodnie z projektem obwieszczenia w ramach programów lekowych i chemioterapii wprowadzone zostały pierwsze odpowiedniki w ramach 2 substancji czynnych:

 • Lenalidomidum (Lenalidomide Accord, Lenalidomide Mylan, Lenalidomide Teva, Lenalidomide Zentiva) z obniżkami urzędowych ceny zbytu na poziomie -71 proc. w porównaniu do najniższej oraz -93 proc. w porównaniu do najwyższej ceny jedynego dotychczas refundowanego leku z tą substancją czynną;
 • Sunitinibum (Klertis, Sunitinib Accord, Sunitinib Pharmascience, Sunitinib Teva, Sunitinib Zentiva, Sunitynib Mylan) z obniżkami urzędowych ceny zbytu na poziomie od -64 proc. do -66 proc. w porównaniu do ceny jedynego dotychczas refundowanego leku z tą substancją czynną.

Bewacizumab z programów lekowych do katalogu chemioterapii

Natomiast dla substancji czynnej bevacizumabum zawężony zostanie dotychczasowy zakres wskazań objętych refundacją w ramach programów lekowych. Od maja 2022 roku ta substancja czynna refundowana będzie jedynie w ramach programu lekowego B.120 Leczenie chorych na cukrzycowy obrzęk plamki (DME) (ICD-10 H 36.0), natomiast straci finansowanie w ramach następujących programów lekowych: B.4 Leczenie chorych na zaawansowanego raka jelita grubego (ICD-10: C18 – C20); B.50 Leczenie chorych na raka jajnika, raka jajowodu lub raka otrzewnej (ICD-10: C56, C57, C48) oraz B.116 Leczenie chorych na zaawansowanego raka szyjki macicy (ICD-10 C 53), co jest równoznaczne z usunięciem ostatniego z wymienionych programów lekowych.

Jednocześnie wszystkie dotychczas refundowane w ramach katalogu programów lekowych opakowania leków z bevacizumabumem (łącznie 12 opakowań) mają zostać włączone do refundacji w ramach katalogu chemioterapii we wskazaniach m.in.: nowotworu złośliwego jajnika, raka szyjki macicy, nowotwór złośliwy jelita grubego czy rak komórek wątroby.

Według projektu żadna substancja czynna nie straci finansowanie w ramach programów lekowych. Łącznie z programów lekowych według projektu obwieszczenia zostanie usuniętych 11 opakowań, natomiast wprowadzonych zostanie 41 nowych.

Urzędowe ceny zbytu 3 opakowań leków stosowanych w programach lekowych zostaną obniżone, średnia obniżka dla tych produktów to 13,3 procent.

Podwyżka urzędowych cen zbytu dotyczy 4 opakowań leków stosowanych w programach lekowych, średnia podwyżka wynosi 25 procent. Wszystkie podwyżki dotyczą opakowań produktu Signifor (Pasireotidum, podmiot odpowiedzialny: Recordati Rare Diseases).

W ramach katalogu chemioterapii według projektu obwieszczenia pojawi się 1 nowa substancja czynna (opisana powyżej substancja bevacizumabum, przeniesiona z programów lekowych), żadna natomiast nie utraci finansowania. Ponadto, dla leków zawierających Oxaliplatinum zakres wskazań objętych refundacją został rozszerzony o wskazania off-label (m.in. nowotwory dróg żółciowych i pęcherzyka żółciowego).

Łącznie z katalogu chemioterapii według projektu obwieszczenia usuniętych zostanie 9 opakowań leków, zostanie on natomiast poszerzony o 12 opakowań. Urzędowe ceny zbytu 4 opakowań leków stosowanych w katalogu chemioterapii zostaną obniżone, średnio o 3,2 procent. Projekt obwieszczenia nie przewiduje podwyżki ceny zbytu żadnego z opakowań leków stosowanych w ramach katalogu chemioterapii.

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum