Nowe wskazanie leku jest już w pełni refundowane. Późno wykrywana choroba młodych ludzi

Autorzy: Pozostałe źródła; oprac. ML • Źródło: Rynek Zdrowia/Mat. prasowe04 lipca 2022 11:00

Sekukinumab to lek oparty o celowany mechanizm działania (inhibitor IL-17A), tak by pacjent mógł odzyskać sprawnośći lepiej się poruszać. Terapia jest możliwa do zastosowania w każdej linii leczeniaoraz w każdej postaci SpA (osiowej i obwodowej).

Nowe wskazanie leku jest już w pełni refundowane. Późno wykrywana choroba młodych ludzi
Lek trwale hamuje progresję choroby. Fot. Shutterstock
  • Nowe wskazanie sekukinumabu refundowane od 1 lipca
  • Lek przeznaczony jest dla pacjentów z nieradiograficzną postacią spondyloartropatii
  • Sekukinumab dla chorych z aktywną postacią spondyloartropatii (SpA) bez zmian radiograficznych charakterystycznych dla ZZSK został umieszczony w ramach programu lekowego B.82 na wykazie leków refundowanych

Lek oparty o celowy mechanizm działania

Sekukinumab to lek oparty o celowany mechanizm działania (inhibitor IL-17A), który trwale hamuje progresję choroby, tak by pacjent mógł odzyskać sprawność i lepiej się poruszać. Terapia jest możliwa do zastosowania w każdej linii leczenia oraz w każdej postaci SpA (osiowej i obwodowej) i wykazuje korzystny, 5-letni profil bezpieczeństwa spójny we wszystkich wskazaniach. Dostęp do leczenia sekukinumabem ze względu na jego odmienny mechanizm działania, umożliwi pacjentom indywidualizację terapii.

IL-17A to cytokina odgrywająca kluczową rolę w patogenezie spondyloartropatii, napędzająca proces zapalny i odpowiadająca za zapalenie przyczepów ścięgnistych i uszkodzenia strukturalne. Sekukinumab to w pełni ludzkie przeciwciało monoklonalne, które selektywnie wiąże się z IL-17A i zapobiega jej wiązaniu z receptorem, co powoduje zahamowanie produkcji mediatorów reakcji zapalnej.

Leczenie w pełni finansowane przez NFZ

Zgodnie z obwieszczeniem Ministra Zdrowia od 1 lipca 2022 r. leczenie sekukinumabem pacjentów z aktywną postacią spondyloartropatii (SpA) bez zmian radiograficznych charakterystycznych dla ZZSK będzie w pełni finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia po spełnieniu przez pacjentów kryteriów kwalifikacji leczenia w ramach programu lekowego B.82. 

– Na całym świecie ponad 700 tys. chorych jest leczonych sekukinumabem, dzięki czemu lekarze stopniowo zdobywali coraz więcej doświadczenia z tym lekiem. W tym czasie w obszarze dermatologii i reumatologii zatwierdzono globalnie aż 7 wskazań sekukinumabu w leczeniu dorosłych oraz dzieci – mówi Piotr Czerkies, Dyrektor Medyczny Novartis Poland. – Niezmiernie się cieszę, że refundacja nowego wskazania sekukinumabu w nieradiograficznej postaci spondyloartropatii zapalnej skutecznie rozszerzy dostęp do leczenia dla ciężko chorych pacjentów w Polsce i już od 1 lipca 2022 r. pozwoli lekarzom na indywidualizację terapii pacjentów – dodaje Piotr Czerkies.

Późno wykrywana choroba młodych ludzi

Spondyloartropatie (SpA) obejmują grupę zapalnych chorób reumatycznych włączając w to: zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa (ZZSK), łuszczycowe zapalenie stawów (ŁZS), nieradiograficzną postać zapalnej spondyloartropatii osiowej (nr-axSpA). Choroby z tej grupy mogą być określane jako „osiowe” lub „obwodowe” w zależności od dominującej w obrazie klinicznym lokalizacji zapalenia stawów. Zapalenie może obejmować kręgosłup, stawy, przyczepy ścięgniste, więzadła, ścięgna.

Rozpoznanie postaci nieradiograficznej spondyloartropatii jest utrudnione. Opóźnienie w rozpoznaniu może wynosić nawet kilka lat i wiąże się z brakiem potwierdzającego chorobę badania diagnostycznego, ponieważ badanie RTG nie wykazuje oczywistego zapalenia stawów.

Co ważne, w przypadku jednej z postaci spondyloartropatii, postaci osiowej, u ok. 10–40 proc. nieleczonych pacjentów z nr-axSpA następuje progresja do ZZSK (postaci ze zmianami radiologicznymi) w okresie 2-10 lat.

Bezpieczeństwo i trwałość odpowiedzi

Zgodnie z danymi klinicznymi, sekukinumab wykazuje korzystny, 5-letni profil bezpieczeństwa spójny we wszystkich wskazaniach, a jego immunogenność, czyli zdolność substancji do wywołania przeciwko sobie odpowiedzi odpornościowej jest bliska zeru i przekłada się na jej trwałość.

Działanie sekukinumabu opiera się na innym mechanizmie działania niż dotychczas dostępne terapie w leczeniu chorych z aktywną postacią spondyloartropatii (SpA) bez zmian radiograficznych. Stosowanie sekukinumabu może być również preferowane u pacjentów ze spondyloartropatią z towarzyszącą ciężką niewydolnością krążenia, chorobami demielinizacyjnymi, oraz nasiloną komponentą skórną.

– Zgodnie z aktualnymi rekomendacjami Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego, w przypadku pacjentów z nieradiograficzną postacią SpA, wszystkie leki refundowane w programie powinny być dostępne, zarówno w postaci osiowej, jak i obwodowej. Udostępnienie pacjentom leków o różnym mechanizmie działania, sprawi iż liczba chorych odpowiadających na leczenie wzrośnie – mówi prof. dr hab. n. med. Brygida Kwiatkowska, konsultant krajowa w dziedzinie reumatologii.

– Dzięki wdrożeniu skutecznego leczenia, pacjent ma większą szansę na uzyskanie remisji choroby, a po jej uzyskaniu, zgodnie z rekomendacjami międzynarodowymi, można wydłużyć odstępy w podawaniu leku. Dostępność nowych leków refundowanych w tym wskazaniu sprzyja personalizacji leczenia – dodaje prof. Brygida Kwiatkowska.

Informacje o sekukinumabie

Sekukinumab jest pierwszym i jedynym w pełni ludzkim przeciwciałem monoklonalnym, który bezpośrednio hamuje interleukinę 17A (IL-17A), cytokinę zaangażowaną w procesy zapalne i rozwój łuszczycowego zapalenia stawów (ŁZS), umiarkowanej do ciężkiej łuszczycy plackowatej , zesztywniającego zapalenia stawów kręgosłupa (ZZSK)
i nieradiogaficznej postaci spondyloartropatii osiowej. Sekukinumab był badany klinicznie od ponad 13 lat. Jego skuteczność została wykazana w danych klinicznych, w tym pięcioletnich obserwacjach klinicznych, potwierdzających długoterminowe bezpieczeństwo i skuteczność w leczeniu umiarkowanej do ciężkiej łuszczycy plackowatej (PsO), łuszczycowego zapalenia stawów (ŁZS) i zesztywniającego zapalenia stawów kręgosłupa (ZZSK).

 
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum